Tính toán số phức bằng máy tính Casio fx-580VN X

This entry is part 11 of 18 in the series Hướng dẫn sử dụng máy tính Casio fx-580VN X

Phương thức tính toán số phức – Complex là môi trường cho phép chúng ta nhập số phức, thực hiện các phép tính (cộng, trừ, nhân, chia, lũy thừa và khai căn số phức)

Ngoài ra môi trường này còn cho phép tìm Argument, số phức liên hợp, phần thực, phần ảo, chuyển đổi từ dạng đại số sang dạng lượng giác và ngược lại

Công việc đầu tiên cần làm trước khi nhập số phức, thực hiện các thao tác tính toán với nó là chọn Phương thức Complex

Bước 1 Nhấn phím MENU

Bước 2 Nhấn phím 2 để chọn phương thức Complex

1 Nhập số phức

Số phức gồm có 3 thành phần là phần thực, phần ảođơn vị ảo. Phần thực và phần ảo là các số thực nên bạn cứ nhập như bình thường. Đơn vị ảo được nhập vào bằng cách nhấn phím i trên bàn phím

Nhập số phức 3+5i vào máy tính

Bước 1 Nhấn phím 3

Bước 2 Nhấn phím +

Bước 3 Nhấn phím 5

Bước 4 Nhấn phím i

2 Cộng, trừ, nhân và chia số phức

Tính tổng, hiệu, tích và thương của z=2+3i w=5+7i

3 Lũy thừa và khai căn bậc hai số phức

Tính z^2, z^3 biết z=3+4i

Casio fx-580VN X không có tính năng khai căn bậc hai số phức tuy nhiên nếu biết cách kết hợp các tính năng có sẵn chúng ta vẫn có thể khai được

Công thức khai căn bậc hai của số phức

Công thức khai căn bậc hai của số phức z sẽ là \sqrt{|z|} \angle \dfrac{Arg(z)}{2}

Khai căn bậc hai của z biết z=3+4i

Bước 1 Nhấn phím \sqrt => nhấn phím Abs => nhập số phức 3+4i

Bước 2 Nhấn phím  => nhấn phím

Bước 3 Nhấn phím \angle

Bước 4 Nhấn phím

Bước 5 Nhấn phím OPTN => chọn Argument => nhập số phức 3+4i => nhấn phím ) => nhấn phím  

Bước 6 Nhấn phím 2 => nhấn phím =

Vậy số phức z có 2 căn bậc hai là 2+i-(2+i)

4 Tìm mô-đun và Argument

Phím Abs trong phương thức Complex cho phép chúng ta tìm mô-đun của một số phức bất kì

Nhấn phím OPTN => chọn Argument => nhập số phức => nhấn phím =

5 Tìm số phức liên hợp

Tìm \bar{z} biết z=2+3i

Nhấn phím OPTN => chọn Conjugate => nhập số phức => nhấn phím =

6 Tìm phần thực và phần ảo

Nhấn phím OPTN => chọn Real Part => nhập số phức => nhấn phím =

Nhấn phím OPTN => chọn Imaginary Part => nhập số phức => nhấn phím =

7 Chuyển đổi số phức từ dạng đại số sang dạng lượng giác

Số phức khi được viết dưới dạng lượng giác sẽ giúp chúng ta tính toán dễ dàng, nhanh chóng đặc biệt là khi cần khai căn bậc n

Số phức a+bi có dạng lượng giác là r(\cos(\theta)+i\sin(\theta)) vì vậy ta chỉ cần tìm được r\theta là xong

Chú ý 7

Tìm dạng lượng giác của số phức 1+\sqrt{3}i

Bước 1 Nhập số phức 1+\sqrt{3}i

Bước 2 Nhấn phím OPTN => nhấn phím  => chọn r \angle \theta

Bước 3 Nhấn phím =

Vậy dạng lượng giác của số phức 1+\sqrt{3}i2\left(\cos\dfrac{1}{3}\pi+i\sin\dfrac{1}{3}\pi\right)

8 Ứng dụng

Ví dụ 8.1

Cho hai số phức z=3+i  và w=2+3i. Số phức z-w bằng

A. 1+4i

B. 1-2i

C. 5+4i

D. 5-2i

Nhập (3+i)-(2+3i) => nhấn phím =

Ví dụ 8.3

Cho số phức z=3+4i. Môđun của số phức (1+i)z bằng

A. 50

B. 10

C. \sqrt{10}

D. 5\sqrt{2}

Bước 1 Nhập (1+i)(3+4i) => nhấn phím =

Bước 2 Nhấn phím Abs => nhấn phím Ans => nhấn phím =

Ví dụ 8.3

Cho hai số phức z_1=3+iz_2=1-i. Phần ảo của số phức z_1+\bar{z_2} bằng

A. -2

B. 2i

C. 2

D. -2i

Bước 1 Nhập (3+i)+ => nhấn phím OPTN => chọn Conjugate => nhập 1-i) => nhấn phím =

Bước 2 Nhấn phím OPTN => chọn Imaginary Part => nhấn phím Ans => nhấn phím =

<< Tìm nghiệm của phương trình bằng tính năng SOLVETính toán ma trận bằng máy tính Casio fx-580VN X >>
Hãy chia sẽ nếu thấy hữu ích ...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *