Thứ Hai, Tháng Năm 20, 2024
CASIO fx-880BTGTips CASIO fx-880BTG

Cách chia đa thức cho tam thức bằng CASIO Fx 880 BTG

Xin chào tất cả các bạn !

Tiếp nối mạch kiến kiến về chia đa thức, hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn chia đa thức bậc n cho đa thức bậc hai (tam thức) bằng máy tính cầm tay CASIO fx 880 BTG.

Đa thức bậc hai phải có hai nghiệm thực thì thủ thuật này mới khả dụng, không phân biệt nghiệm đơn hay nghiệm kép.

Xem thêm:
Chia đa thức bậc n cho đa thức bậc nhất

 

#1. Các bước chia đa thức cho tam thức

Chẳng hạn mình cần chia đa thức a_nx^{n}+a_{n-1}x^{n-1}+a_{n-2}x^{n-2}+...+a_0 cho đa thức b_2x^2+b_1x+b_0 thì thực hiện tuần tựa theo các bước bên dưới:

Giả sử đa thức chia có hai nghiệm thực là c_1c_2

Bước 1. Mở ứng dụng bảng tính Spreadsheet

Bước 2. Lần lượt nhập a_n, a_{n-1}, a_{n-2}, …, a_0 vào các ô A1, A2, A3, …, A45

Bước 3. Nhập c_1 vào ô B1 và c_2 vào ô C1

Bước 4:

Bước 4.1. Nhập a_n vào ô D1

Bước 4.2. Ở ô D2 sử dụng Fill Formula với Form \textdollar B \textdollar 1 \times D1+A2 và Range D2:C45

Bước 5:

Bước 5.1. Nhập a_n vào ô E1

Bước 5.2. Ở ô E2 sử dụng Fill Formula với Form \textdollar C \textdollar 1 \times E1+D2 và Range E2:E44

Lúc bấy giờ đa thức thương là E1x^{n-2}+E2x^{n-3}+E3x^{n-4}+...+En-1 và số dư là En(x-c_1)+Dn+1

  • A45, D45 và E44 chỉ mang tính tương đối, khi thực hành tùy thuộc vào bậc của đa thức bị chia chúng ta sẽ xác định chính xác
  • Thủ thuật này chỉ khả dụng với những đa thức bị chia có số mũ tối đa là 44, trường hợp lớn hơn 44 cần thực hiện thêm một số thao tác phù hợp

#2. Thực hành chia đa thức cho tam thức

Chẳng hạn mình cần chia đa thức 2x^7+4x^6+7x^5-6x^4-4x^3+2x^2+x+5 cho đa thức x^2-x-6 thì thực hiện tuần tựa theo các bước bên dưới

Dễ thấy đa thức chia có hai nghiệm là 3 và -2

Bước 1. Mở ứng dụng bảng tính Spreadsheet

Nhấn phím HOME => chọn Spreadsheet => nhấn phím OK

Bước 2. Lần lượt nhập 2, 4, 7, -6, -4, 2, 1, 5 vào các ô A1, A2, A3, …, A8

Bước 3:

Bước 3.1. Nhập 3 vào ô B1

Bước 3.2. Nhập -2 vào ô C1

Bước 4:

Bước 4.1. Nhập 2 vào ô D1

Bước 4.2. Ở ô D2 sử dụng Fill Formula với Form \textdollar B \textdollar 1 \times D1+A2 và Range D2:D8

Nhấn phím TOOLS => chọn Fill Formula => nhấn phím OK => nhập \textdollar B \textdollar 1 \times D1+A2=> nhấn phím EXE => nhập D2:D8 => nhấn phím EXE

Nhấn lần lượt các phím để nhập \textdollar

Bước 5:

Bước 5.1. Nhập 2 vào ô E1

Bước 5.2. Ở ô E2 sử dụng Fill Formula với Form \textdollar C \textdollar 1 \times E1+D2 và Range E2:E7

Nhấn phím TOOLS => chọn Fill Formula => nhấn phím OK => nhập \textdollar C \textdollar 1 \times E1+D2 => nhấn phím EXE => nhập E2:E7 => nhấn phím EXE

Lúc bấy giờ đa thức thương là 2x^5+6x^4+25x^3+55x^2+201x+533 và đa thức dư là 1740(x-3)+8423 hay 1740x+3203

#3. Lời kết

Thủ thuật chia đa thức bậc n cho đa thức bậc hai (tam thức) bằng máy tính cầm tay CASIO fx 880 BTG được xây dựng dựa trên thuật chia Hoocne 2 cấp

Thủ thuật thực hiện tốt với các đa thức có hệ số hữu tỉ và có nghiệm hữu tỉ, hệ số thực và nghiệm thực vẫn thực hiện được nhưng cần thực hiện thêm một số thao tác phù hợp

Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết tiếp theo

Tài liệu tham khảo

Lê Trung Hiếu, Đề xuất một số giải thuật sử dụng phím CALC trong lập trình giải toán máy tính cầm tay, Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Hãy chia sẽ nếu thấy hữu ích …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *