Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024
CASIO fx-880BTGTips CASIO fx-880BTG

Chia đa thức cho nhị thức bằng CASIO Fx 880 BTG

Xin chào tất cả các bạn !

Mình từng dành khá nhiều thời gian nghiên cứu việc chia đa thức cho đa thức trên máy tính cầm tay nhưng đều thất bại.

Việc sử dụng tính năng CALC với 1000 và tính năng chia có dư Remainder là không khả thi, trong rất nhiều trường hợp cho ra kết quả không chính xác.

Mặc dù vẫn có thể thực hiện được với phép chia hết, tuy nhiên chỉ nhìn vào chúng ta không thể biết phép chia này là chia hết hay là chia dư.

Một lần tình cờ đọc được bài báo Đề xuất một số giải thuật sử dụng phím CALC trong lập trình giải toán máy tính cầm tay của tác giả Lê Trung Hiếu mà mình đã nghĩ ra thủ thuật này.

Trong bài báo tác giả đã sử dụng bộ nhớ trả lời Ans và các biến nhớ của máy tính cầm tay để chia đa thức bậc n cho đa thức bậc nhất.

Hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện lại thủ thuật chia đa thức bậc n cho đa thức bậc nhất (nhị thức) nhưng sử dụng ứng dụng bảng tính Spreadsheet của máy tính cầm tay CASIO fx 880 BTG.

Xem thêm:
Chia đa thức bậc n cho đa thức bậc hai

#1. Các bước chia đa thức cho nhị thức

Chẳng hạn mình cần chia đa thức a_nx^{n}+a_{n-1}x^{n-1}+a_{n-2}x^{n-2}+...+a_0 cho đa thức b_1x+b_0 thì thực hiện tuần tựa theo các bước bên dưới.

Bước 1. Mở ứng dụng bảng tính Spreadsheet.

Bước 2. Lần lượt nhập a_n, a_{n-1}, a_{n-2}, …, a_0 vào các ô A1, A2, A3, …, A45.

Bước 3. Nhập -\frac{b_0}{b_1} vào ô B1.

Bước 4:

Bước 4.1. Nhập a_n vào ô C1.

Bước 4.2. Ở ô C2 sử dụng Fill Formula với Form \textdollar B \textdollar 1 \times C1+A2 và Range C2:C45.

Lúc bấy giờ đa thức thương là C1x^{n-1}+C2x^{n-2}+C3x^{n-3}+...+Cn và số dư là Cn+1

  • A45 và C45 chỉ mang tính tương đối, khi thực hành tùy thuộc vào bậc của đa thức bị chia mà chúng ta xác định chính xác.
  • Thủ thuật này chỉ khả dụng với những đa thức bị chia có số mũ tối đa là 44, trường hợp lớn hơn 44 cần thực hiện thêm một số thao tác phù hợp.

#2. Thực hành chia đa thức cho nhị thức bằng CASIO

Chẳng hạn mình cần chia đa thức 3x^8-6x^7+2x^6+3x^5-5x^4+10x^3-8x^2+3x+2 cho đa thức x-2 thì thực hiện tuần tựa theo các bước bên dưới

Bước 1. Mở ứng dụng bảng tính Spreadsheet

Nhấn phím HOME => chọn Spreadsheet => nhấn phím OK

Bước 2. Lần lượt nhập 3, -6, 2, 3, -5, 10, -8, 3, 2 vào các ô A1, A2, A3, …, A9

Bước 3. Nhập 2 vào ô B1

Bước 4:

Bước 4.1. Nhập 3 vào ô C1

Bước 4.2. Ở ô C2 sử dụng Fill Formula với Form \textdollar B \textdollar 1 \times C1+A2 và Range C2:C9

Nhấn phím TOOLS => chọn Fill Formula => nhấn phím OK => nhập \textdollar B \textdollar 1 \times C1+A2=> nhấn phím EXE => nhập C2:C9 => nhấn phím EXE

Lúc bấy giờ đa thức thương là 3x^7+0x^6+2x^5+7x^4+9x^3+28x^2+48x+99 và số dư là 200

Nhấn lần lượt các phím để nhập \textdollar

#3. Lời kết

Thủ thuật chia đa thức bậc n cho đa thức bậc nhất (nhị thức) bằng máy tính cầm tay CASIO fx 880 BTG khả dụng với đa thức có hệ số hữu tỉ, hệ số thực vẫn thực hiện được nhưng cần thực hiện theo một số thao tác phù hợp

Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết tiếp theo

Tài liệu tham khảo

Lê Trung Hiếu, Đề xuất một số giải thuật sử dụng phím CALC trong lập trình giải toán máy tính cầm tay, Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Hãy chia sẽ nếu thấy hữu ích …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *