Thứ Hai, Tháng Năm 20, 2024
Tips CASIO fx-880BTGCASIO fx-880BTG

Kiểm tra một số có là số nguyên tố bằng CASIO Fx 880 BTG

Xin chào tất cả các bạn !

Trong một lần tìm kiếm thông tin trên Internet về cách kiểm tra một số tự nhiên là số nguyên tố hay là hợp số mà mình đã tình cờ phát hiện ra thủ thuật này.

Thủ thuật này có khá nhiều ưu điểm so với thủ thuật sử dụng bộ nhớ trả lời Ans và thủ thuật sử dụng bảng tính Spreadsheet:

  • Ans phải nhấn phím EXE rất nhiều lần.
  • Spreadsheet nếu số cần kiểm tra lớn hơn khoảng 8100 thì cũng phải kiểm tra nhiều lần.

Dưới đây là chi tiết các bước sử dụng tính năng làm tròn số Round Off và tính tổng Summation của máy tính cầm tay CASIO fx 880 BTG kiểm tra một số tự nhiên lớn hơn 3 là số nguyên tố hay là hợp số.

#1. Lợi ích của việc kiểm tra này là gì?

Chúng ta thường phát sinh nhu cầu kiểm tra một số tự nhiên có phải là số nguyên tố hay không khi tính năng phân tích thừa số nguyên tố Prime Factor không khả dụng.

Tính năng phân tích thừa số nguyên tố Prime Factor không khả dụng khi:

+)  Số cần phân tích lớn hơn 9 999 999 999

+) Số cần phân tích rơi vào một trong hai trường hợp bên (cho dù có nhỏ hơn hoặc bằng 9 999 999 999):

  • Một thừa số trong các thừa số nguyên tố có giá trị từ 1 018 081 trở lên.
  • Hai, ba, bốn, …, thừa số trong các thừa số nguyên tố có nhiều hơn ba chữ số.

Phần không thể phân tích sẽ nằm trong dấu ngoặc đơn, lúc bấy giờ để biết được phần nằm trong dấu ngoặc đơn có phải là số nguyên tố hay không thì cần sử dụng đến thủ thuật này:

  • Nếu là số nguyên tố thì không cần phân tích tiếp.
  • Nếu là hợp số thì cần phân tích tiếp bằng thủ thuật khác hoặc kiến thức Toán học.

#2. Các bước kiểm tra một số có phải là số nguyên tố không

Chẳng hạn mình cần kiểm tra một số tự nhiên a lớn hơn 3 là số nguyên tố hay là hợp số thì thực hiện tuần tự theo các bước bên dưới:

Bước 1. Cài đặt Fix là Fix \times 0:0.

Bước 2. Nhập \sum_{x=2}^{Ran(\sqrt{A})}\left(\frac{0}{Rnd\left(\frac{A}{x}\right)-\frac{A}{x}}\right)

Bước 3. Gán số cần kiểm tra vào biến nhớ A

  • Nếu màn hình xuất hiện 0. thì A là số nguyên tố
  • Nếu màn hình xuất hiện thông báo Math ERROR thì A là hợp số

#3. Thực hành kiểm tra

Chẳng hạn mình cần kiểm tra số 1018081 là số nguyên tố hay là hợp số thì thực hiện tuần tự theo các bước bên dưới

Bước 1. Cài đặt Fix là Fix \times 0:0.

Nhấn phím SETTING => chọn Calc Settings => nhấn phím OK => chọn Number Format => nhấn phím OK => chọn Fix => nhấn phím OK => chọn Fix \times 0:0. => nhấn phím OK => nhấn phím AC

Bước 2. Nhập \sum_{x=2}^{Ran(\sqrt{A})}\left(\frac{0}{Rnd\left(\frac{A}{x}\right)-\frac{A}{x}}\right)

Bước 2.1. Nhấn phím CATALOG => chọn Func Analysis => nhấn phím OK => chọn Summation => nhấn phím OK

Bước 2.2. Nhập \sum_{x=2}^{Ran(\sqrt{A})}\left(\frac{0}{Rnd\left(\frac{A}{x}\right)-\frac{A}{x}}\right)

Để nhập lệnh làm tròn số Rnd bạn hãy nhấn phím CATALOG => chọn Numeric Calc => nhấn phím OK => chọn Round Off => nhấn phím OK

Bước 3. Gán 1018081 vào biến nhớ A

Bước 3.1. Nhấn phím TOOLS => chọn CALC => nhấn phím OK => nhập 1018081 => nhấn phím EXE => nhấn phím

Bước 3.2. Nhấn phím EXE

Vì máy tính cầm tay thông báo Math ERROR nên số 1018081 là hợp số

#4. Lời kết

Trong tất cả các thủ thuật kiểm tra một số tự nhiên là số nguyên tố hay là hợp số bằng máy tính cầm tay CASIO fx 880 BTG thì thủ thuật này là tối ưu nhất.

Mình xin nói lại, mình không phải là tác giả của thủ thuật này, mình chỉ viết lại cách thực hành trên CASIO fx 880 BTG.

Trước khi chào tạm biệt, thay mặt cho độc giả, xin gửi đến tác giả lời cảm ơn chân thành.

Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết tiếp theo !

Hãy chia sẽ nếu thấy hữu ích …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *