Thứ Hai, Tháng Bảy 15, 2024
CASIO fx-880BTG

Chuyển đổi hệ cơ số bằng máy tính cầm tay CASIO fx 880 BTG

Xin chào tất cả các bạn.

Hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng môi trường Base – N của máy tính cầm tay CASIO fx 880 BTG chuyển đổi giá trị từ hệ cơ số này sang hệ cơ số kia.

Song song với việc chuyển đổi mình cũng hướng dẫn các bạn cách thực hiện các phép tính số học và các phép tính logic.

#1. Môi trường Base – N

Môi trường Base – N cho phép chúng ta nhập, thực hiện các phép tính số học, các phép tính logic và chuyển đổi từ hệ cơ số này sang hệ cơ số kia một cách chính xác và nhanh chóng.

Các hệ cơ số được hỗ trợ là Decimal, Hexadecimal, Binary và Octal

DecimalThập phân
HexadecimalThập lục phân
BinaryNhị phân
OctalBát phân

Nhấn phím HOME => chọn Base – N => nhấn phím EXE để vào môi trường hệ cơ số Base – N

Trong môi trường Base – N mỗi lần bạn nhấn phím FORMAT sẽ chuyển từ hệ cơ Decimal => Hexadecimal => Binary => Octal => …

Chú ý: Môi trường Base-N không hỗ trợ nhập các giá trị phân số.

#2. Thực hiện các phép tính số học

Ví dụ. Phép tính 1111101 \times 100 trong hệ nhị phân có kết quả là bao nhiêu?

Bước 1. Vì phép tính được thực hiện trong hệ nhị phân nên chúng ta cần nhấn phím FORMAT chuyển sang màn hình [Binary]

Bước 2. Nhập 1111101 \times 100 => nhấn phím EXE

 

Vậy 1111101 \times 100=111110100

#3. Thực các phép tính logic

Ví dụ. Nhân hai dãy bit 10010011 AND 10100010 cho kết quả là bao nhiêu?

Bước 1. Vì phép tính được thực hiện trong hệ nhị phân nên chúng ta cần nhấn phím FORMAT chuyển sang màn hình [Binary]

Bước 2. Nhập 10010011

Bước 3. Nhấn phím CATALOG => chọn Logic Operation => chọn and => nhấn phím EXE

Bước 4. Nhập 10100010 => nhấn phím EXE

Vậy 10010011 AND 10100010 = 10000010

Chú ý:

  • Nếu giá trị nhị phân hoặc bát phân hoặc thập lục phân âm thì 880 BTG sẽ chuyển đổi giá trị này sang hệ cơ số nhị phân, lấy phần bù của hai và sau đó chuyển ngược về hệ cơ số gốc,
  • Nếu giá trị thập phân thì 880 BTG chỉ thêm dấu trừ.

#4. Thực hiện chuyển đổi hệ cơ số

Ví dụ 1. Số 10101111 trong hệ nhị phân đổi sang hệ thập phân là số mấy?

Bước 1. Vì cần chuyển từ hệ cơ số nhị phân nên chúng ta cần nhấn phím FORMAT chuyển sang màn hình [Binary]

Bước 2. Nhập 10101111 => nhấn phím EXE

Bước 3. Nhấn phím FORMAT (2 lần)

Vây số 10101111 trong hệ nhị phân đổi sang hệ thập phân là 175

Ví dụ 2. Số 112 trong hệ thập phân đổi sang hệ nhị phân là số mấy?

Bước 1. Vì cần chuyển từ hệ cơ số thập phân nên chúng ta cần nhấn phím FORMAT chuyển sang màn hình [Decimal]

Bước 2. Nhập 112 => nhấn phím EXE

Bước 3. Nhấn phím FORMAT (2 lần)

Vậy số 112 trong hệ thập phân đổi sang hệ nhị phân là 1110000

#5. Các chữ cái từ A đến F trong hệ thập lục phân

Các chữ cái từ A đến F trong hệ thập lục phân cần được nhập như sau:

Cách 1. Nhấn phím SHIFT rồi nhấn phím 4 hoặc 5 hoặc 6 hoặc 1 hoặc 2 hoặc 3 để nhập A hoặc B hoặc C hoặc D hoặc E hoặc F

Cách 2. Nhấn phím CATALOG => chọn Hex Value => chọn A hoặc B hoặc C hoặc D hoặc E hoặc F => nhấn phím EXE

Chú ý: Nếu bạn nhập các chữ cái từ A đến F bằng cách bên dưới thì chúng sẽ được xem như tên biến, không phải giá trị thập lục phân.

Bước 1. Nhấn VARIABLE

Bước 2. Chọn A hoặc B hoặc C hoặc D hoặc E hoặc F => nhấn phím EXE

Bước 3. Chọn Recall => nhấn phím EXE

#6. Miền dữ liệu đầu vào và miền dữ liệu đầu ra

Thông báo Math ERROR sẽ xuất hiện khi kết quả tính toán nằm ngoài miền dữ liệu.

Cơ sốMiền
Binary00000000000000000000000000000000 ≤ x ≤ 01111111111111111111111111111111

10000000000000000000000000000000 ≤ x ≤ 11111111111111111111111111111111

Octal00000000000 ≤ x ≤ 17777777777

20000000000 ≤ x ≤ 37777777777

Decimal-2147483648 ≤ x ≤ 2147483647
Hexadecimal00000000 ≤ x ≤ 7FFFFFFF

80000000 ≤ x ≤ FFFFFFFF

#7. Lời kết

Trên đây là chi tiết các bước thực hiện các phép tính số học, các phép tính logic và chuyển đổi từ hệ cơ số này sang hệ cơ số kia bằng môi trường Base – N của 880 BTG.

Trường hợp bạn cần chuyển kết quả của một phép tính có nhiều cơ số khác nhau sang một hệ cơ số nào đó thì các bạn có thể sử dụng tính năng Base Prefix nằm dưới phím CATALOG

Chẳng hạn, chuyển kết quả của tổng 10_{10} + 10_{16} + 10_2 + 10_8 sang hệ thập phân

Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết tiếp theo.

Hãy chia sẽ nếu thấy hữu ích …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *