Thứ Hai, Tháng Năm 20, 2024
CASIO fx-580VN X

Tính toán ma trận bằng máy tính cầm tay CASIO fx 580 VN X

Bài này thuộc phần 12 trong 18 phần của series Hướng dẫn sử dụng máy tính Casio fx-580VN X

Vì ma trận chỉ gặp trong chương trình Cao đẳng, Đại học, Cao học, … nên nếu bạn là học sinh bạn có thể bỏ qua

Tính năng Matrix của máy tính cầm tay CASIO fx 580 VN X cho phép chúng ta gán tối đa 4 ma trận với cấp tối đa là 4 \times 4

Sau khi gán bạn có thể thực hiện các phép tính như cộng, nhân hai ma trận ma trận; ma trận nghịch đảo; ma trận bình phương, lập phương; định thức; ma trận đơn vị, chuyển vị; …

1 Gán ma trận vào biến nhớ ma trận

Chẳng hạn mình cần gán ma trận A= \left(\begin{array}{llll} 9 & 2 & 7 & 3 \\ 8 & 2 & 6 & 4 \\ 4 & 5 & 2 & 4 \\ 1 & 2 & 5 & 2 \end{array}\right)B= \left(\begin{array}{llll} 2 & 8 & 7 & 5 \\ 5 & 6 & 7 & 0 \\ 5 & 2 & 7 & 1 \\ 9 & 7 & 5 & 3 \end{array}\right) lần lượt vào biến nhớ MatA và MathB thì thực hiện tuần tự theo các bước bên dưới

Bước 1 nhấn phím MENU => nhấn phím 4 để chọn Matrix

Bước 2 gán ma trận A vào biến nhớ MatA

Bước 2.1 nhấn phím 1 để chọn MatA => nhập 4 để khai báo ma trận có 4 dòng => nhập 4 để khai báo ma trận có 4 cột

Bước 2.3 nhấn lần lượt các phím để nhập các phần tử của ma trận

Bước 3 gán ma trận B vào biến nhớ MatB

Bước 3.1 nhấn phím OPNT => nhấn phím 1 để chọn Define Matrix

Bước 3.2 nhấn phím 2 để chọn MatB => nhập 4 để khai báo ma trận có 4 dòng => nhập 4 để khai báo ma trận có 4 cột

Bước 3.3 nhấn lần lượt các phím để nhập các phần tử của ma trận

2 Cộng, nhân ma trận

Chẳng hạn mình cần tính tổng của ma trận A và B thì thực hiện tuần tự theo các bước bên dưới

Bước 1 nhấn phím OPNT => nhấn phím 3 để chọn Matrix Calc

Bước 2 nhấn phím OPNT => nhấn phím 3 để chọn MatA

Bước 3 nhấn phím +

Bước 4 nhấn phím OPNT => nhấn phím 4 để chọn MatB

Bước 5 nhấn phím =

Ma trận tổng vừa tìm được sẽ tự động được gán vào bộ nhớ MatAns. Để đơn giản bạn có thể xem nó như bộ nhớ Ans trong phương thức tính toán thông thường nhưng giá trị ở đây là ma trận

Xem thêm Cộng, nhân hai ma trận ma trận

3 Ma trận nghịch đảo

Chẳng hạn mình cần tìm ma trận nghịch đảo của ma trận A thì thực hiện tuần tự theo các bước bên dưới

Bước 1 nhấn phím OPTN => nhấn phím 3 để chọn MatA

Bước 2 nhấn phím x^{-1}

Bước 3 nhấn phím =

Xem thêm Ma trận nghịch đảo

4 Ma trận bình phương và lập phương

Chẳng hạn mình cần bình phương ma trận A thì thực hiện tuần tự theo các bước bên dưới

Bước 1 nhấn phím OPNT => nhấn phím 3 để chọn MatA

Bước 2 nhấn phím x^2

Bước 3 nhấn phím =

Để lập phương ma trận A bạn hãy thực hiện tương tự nhưng ở Bước 2 bạn hãy nhấn phím SHIFT => nhấn phím x^2

Xem thêm Ma trận bình phương, lập phương

5 Định thức

Chẳng hạn mình cần tính định thức của ma trận A thì thực hiện tuần tự theo các bước bên dưới

Bước 1 nhấn phím OPTN => nhấn phím  => nhấn phím 2 để chọn Determinant

Bước 2 nhấn phím OPTN => nhấn phím 3 để chọn MatA

Bước 3 nhấn phím =

Xem thêm Định thức

6 Ma trận đơn vị

Chẳng hạn mình cần tìm ma trận đơn vị I_4 thì thực hiện tuần tự theo các bước bên dưới

Bước 1 nhấn phím OPTN => nhấn phím  => nhấn phím 4 để chọn lệnh Identity

Bước 2 nhập 4

Bước 3 nhấn phím =

Xem thêm Ma trận đơn vị, chuyển vị

7 Ma trận chuyển vị

Chẳng hạn mình cần tìm ma trận chuyển vị của ma trận A thì thực hiện tuần tự theo các bước bên dưới

Bước 1 nhấn phím OPTN => nhấn phím  => nhấn phím 3 để chọn Transposition

Bước 2 nhấn phím OPTN => nhấn phím 3 để chọn MatA

Bước 3 nhấn phím =

8 Lời kết

Tính năng Matrix của máy tính cầm tay CASIO fx 580 VN X ngoài cho phép chúng ta thực hiện các phép tính với ma trận mà còn cho phép chúng ta tìm hạng của ma trận

Xa hơn chúng ta còn có thể ứng dụng tính năng này để …

 • Tính diện tích tam giác
 • Tính diện tích hình bình hành
 • Tính thể tích tứ diện
 • Tính thể tích hình hộp
 • Tính khoảng từ một điểm đến một đường thẳng trong không gian
 • Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau

Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết tiếp theo

Hãy chia sẽ nếu thấy hữu ích …
Bài viết cùng Serie<< Tính toán số phức bằng máy tính cầm tay CASIO fx 580 VN XTính toán véc tơ bằng máy tính cầm tay CASIO fx 580 VN X >>

3 thoughts on “Tính toán ma trận bằng máy tính cầm tay CASIO fx 580 VN X

 • Cho hỏi tính diện tích hình bình hành bằng tính toán ma trận thế nào vậy? Cảm ơn!

  Reply
  • Chào bạn, công thức tính diện tích hình bình hành dựa trên công thức tính diện tích tam giác (2 lần diện tích tam giác chính là diện tích hình bình hành)
   Công thức là https://drive.google.com/drive/folders/1pQGKKTFBMYGcOCKbnLwyYgeqetVGNnOt

   Reply

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *