Thứ Hai, Tháng Bảy 15, 2024
CASIO fx-880BTG

Tìm nghiệm nguyên của phương trình bằng CASIO fx 880 BTG

Xin chào tất cả các bạn

Hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết các bước sử dụng tính năng tạo bảng giá trị Table tìm nghiệm nguyên của phương trình bằng máy tính cầm tay CASIO fx 880 BTG

1 Các bước tìm nghiệm

Giả sử mình cần tìm cặp số (x, y) nguyên dương với x nhỏ nhất thỏa mãn phương trình f(x,y)=0 thì thực hiện tuần tự theo các chỉ dẫn bên dưới

Bước 1 biểu diễn y theo x

Bước 2 mở ứng dụng bảng giá trị Table

Bước 3 cài đặt chỉ sử dụng hàm f(x)

Bước 4 khai báo f(x) là biểu thức vừa biểu diễn

Bước 5 khai báo Start=1, End=45 và Step=1

Quan sát bảng giá trị từ trên xuống dưới cố gắng tìm ra một giá trị x sao cho f(x) nguyên

2 Thực hành xác định nghiệm

Chẳng hạn mình cần tìm cặp số (x, y) nguyên dương với x nhỏ nhất thỏa mãn phương trình \sqrt[3]{156x^2+807}+144x^2=20y^2+52x+59 thì thực hiện tuần tự theo các bước bên dưới

Bước 1 biểu diễn y theo x

y=\sqrt{\frac{\sqrt[3]{156 x^2+807}+144x^2-52 x-59}{20}}

Bước 2 mở ứng dụng bảng giá trị Table

Nhấn phím HOME => chọn Table => nhấn phím OK

Bước 3 cài đặt chỉ sử dụng một hàm f(x)

Nhấn phím TOOLS => chọn Table Type => nhấn phím OK => chọn f(x) => nhấn phím OK => nhấn phím AC

Bước 4 khai báo f(x) là \sqrt{\frac{\sqrt[3]{156 x^2+807}+144x^2-52 x-59}{20}}

Nhấn phím TOOLS => chọn Define f(x) / g(x) => nhấn phím OK => chọn Define f(x) => nhấn phím OK => nhập \sqrt{\frac{\sqrt[3]{156 x^2+807}+144x^2-52 x-59}{20}} => nhấn phím OK

Bước 5 khai báo Start=1, End=45 và Step=1

Nhấn phím TOOLS => chọn Table Range => nhấn phím OK => nhập 1 => nhấn phím EXE => nhập 45 => nhấn phím EXE => nhập 1 => nhấn phím EXE => nhấn phím EXE

Quan sát bảng lại giá trị vừa tạo chúng ta dễ dàng nhận thấy khi x=11 thì f(x)=29

Vậy cặp số (x, y) nguyên dương với x nhỏ nhất thỏa mãn phương trình \sqrt[3]{156x^2+807}+144x^2=20y^2+52x+59 là (11, 29)

3 Lời kết

Ngoài tính năng tạo bảng giá trị Table, tính năng bảng tính Spreadsheet của máy tính cầm CASIO fx 880 BTG cũng cho phép chúng ta tìm chính xác và nhanh chóng nghiệm nguyên của phương trình

Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết tiếp theo

Tài liệu tham khảo

Nguyễn Thành Nhân, Nghiên cứu ứng dụng chức năng Table của máy tính CASIO fx-580VN X vào hỗ trợ giải một số dạng toán phổ thông, Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp, Tập 9, Số 3, 2020, 3-12

Hãy chia sẽ nếu thấy hữu ích …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *