Thứ Hai, Tháng Năm 20, 2024
CASIO fx-880BTG

Cách bấm bảng giá trị Table trên CASIO fx 880 BTG

Xin chào tất cả các bạn

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách bấm bảng giá trị Table trên máy tính cầm tay CASIO fx 880 BTG

Bạn có thể tạo ra bảng giá trị từ một hàm hoặc từ hai hàm tùy thuộc bài toán cụ thể

1 Cài đặt số hàm của bảng giá trị

Tùy thuộc vào từng bài toán cụ thể mà chúng ta sẽ cài đặt chỉ có một hàm f(x) hoặc chỉ có một hàm g(x) hoặc có cả hàm f(x) và g(x)

Nhấn phím TOOLS chọn Table Type rồi chọn f(x) / g(x) hoặc f(x) hoặc g(x) để cài đặt số hàm

Xem thêm Cách tắt hàm g(x) trong bảng giá trị Table của CASIO fx 880 BTG

2 Chú ý

Số dòng của của bảng giá trị Table sẽ phụ thuộc vào số hàm

  • 45 dòng nếu chỉ có hàm f(x) hoặc chỉ có hàm g(x)
  • 30 dòng nếu có đồng thời hàm f(x) và g(x)

3 Các bước thực hiện

Chẳng hạn chúng ta cần tạo bảng giá trị của hàm số f(x)=2x+3 và g(x)=2x^2+3x+5 thì thực hiện tuần tự theo các bước bên dưới

Bước 1 nhấn phím HOME => sử dụng các phím  con trỏ chọn Table => nhấn phím OK

Bước 2 Gán hàm số 2x+3 vào f(x)

Nhấn phím TOOLS => chọn Define f(x) / g(x) => nhấn phím OK => chọn Define f(x) => nhấn phím OK => nhập hàm số 2x+3 => nhấn phím OK

Bước 3 Gán hàm số 2x^2+3x+5 vào g(x)

Nhấn phím TOOLS => chọn Define f(x) / g(x) => nhấn phím OK => chọn Define g(x) => nhấn phím OK => nhập hàm số 2x^2+3x+5 => nhấn phím OK

Bước 4 Khai báo phạm vi của bảng giá trị và bước nhảy

Giả sử mình cần tạo bảng giá trị trong phạm vi từ -5 đến 5 và bước nhảy là 1 thì thực hiện tuần tự theo các chỉ dẫn bên dưới …

Bước 4.1 Nhấn phím TOOLS => chọn Table Range => nhấn phím OK

Bước 4.2 nhập -5 => nhấn phím OK => nhập 5 => nhấn phím OK => nhập 1 => nhấn phím OK

Bước 5 nhấn phím OK để bắt đầu quá trình tạo bảng giá trị

Đến đây chúng ta đã hoàn thành việc tạo bảng giá trị của hàm số f(x)=2x+3 và g(x)=2x^2+3x+5

  • Tại màn hình kết quả của bảng giá trị nếu bạn nhấn phím SHIFT rồi nhấn phím x sẽ xuất ra được mã QR
  • Sử dụng điện thoại thông minh quét mã QR sẽ dẫn đến trang Classpad
  • Classpad sẽ tự động vẽ đồ thị của hàm số f(x)=2x+3 và g(x)=2x^2+3x+5 trên cùng một hệ trục tọa độ

Xem thêm Sử dụng tính năng QR Code của CASIO fx 880 BTG

4 Lời kết

Ứng dụng bảng giá trị Table khi được kết hợp với tính năng hàm số Function, đạo hàm Derivative, tích phân Integrationdò tìm nghiệm Solver sẽ có rất nhiều ứng dụng trong học tập, kiểm tra và thi cử

Chẳng hạn …

  • Xét sự biến thiên (đồng biến, nghịch biến) của hàm số
  • Tìm cực trị (cực đại, cực tiểu) của hàm số
  • Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất (max, min) của hàm số

Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết tiếp theo

Hãy chia sẽ nếu thấy hữu ích …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *