Giải phương trình bậc nhất bằng máy tính Casio fx-580VN X

Tính năng SOLVE trong máy tính Casio fx-580VN X cho phép chúng ta dò tìm nghiệm của phương trình bất kì

Tuy nhiên do những hạn chế của tính năng này mà với mỗi loại phương trình (phương trình bậc nhất, phương trình quy về phương trình bậc nhất, phương trình tích, …) sẽ dò theo một thuật giải riêng

Chúng ta cần làm như vậy để khai thác tối đa sức mạnh của tính năng này

Ngay bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng tính năng SOLVE hỗ trợ tìm nghiệm của phương trình bậc nhất và phương trình quy về phương trình bậc nhất

1 Nhắc lại định nghĩa

Thuật giải trình bày bên dưới chỉ giải được phương trình bậc nhất và phương trình quy về phương trình bậc nhất

Vì vậy trước khi áp dụng bạn cần xác định phương trình đã cho có đúng hai loại này hay không bạn nhá

1.1 Phương trình bậc nhất

Phương trình dạng ax+b=0 với a, b là hai số đã cho và a \neq 0 được gọi là phương trình bậc nhất

1.2 Phương trình quy về phương trình bậc nhất

Phương trình quy về phương trình bậc nhất chỉ các phương trình mà hai về của chúng là hai biểu thức hữu tỉ của ẩn, không chứa ẩn ở mẫu và có thể đưa về dạng ax+b=0

2 Thuật giải

Bước 1 Nhập phương trình vào máy tính

  • Nhấn phím x hoặc nhấn phím ALPHA rồi nhấn phím ( để nhập biến x
  • Nhấn phím ALPHA rồi nhấn phím CALC để nhập dấu =

Bước 2 Nhấn phím SOLVE (nhấn phím SHIFT rồi nhấn phím CALC để nhấn phím SOLVE)

Bước 3 Nhập giá trị ban đầu, mình thường nhập 0

Bước 4 Nhấn phím =

Bước 5 Nhấn phím =

3 Hệ thống ví dụ minh họa

Ví dụ 3.1

Giải phương trình 2x-(3-5x)=4(x+3)

Bước 1 Nhập phương trình 2x-(3-5x)=4(x+3) vào máy tính

Bước 2 Nhấn phím SOLVE

Bước 3 Nhập giá trị ban đầu, ở đây mình sẽ nhập 0

Bước 4 Nhấn phím =

Bước 5 Nhấn phím =

Vậy phương trình đã cho có một nghiệm duy nhất là x=5

Ví dụ 3.2

Giải phương trình \dfrac{5x-2}{3}+x=1+\dfrac{5-3x}{2}

Vậy phương trình đã cho có một nghiệm duy nhất là x=1

Ví dụ 3.3

Giải phương trình 2x+3=5x+1

Nghiệm tìm được là một số thập phân vô hạn tuần hoàn. Để chuyển số này sang dạng thức phân số chúng ta nhấn phím Ans rồi nhấn phím =

Vậy phương trình đã cho có một nghiệm duy nhất là \dfrac{2}{3}

Ví dụ 3.4

Giải phương trình x+4=7x+8-6x

Thông báo Cannot Solve xuất hiện trên màn hình chứng tỏ không dò được nghiệm

Vậy phương trình đã cho vô nghiệm

Ví dụ 3.5

Giải phương trình 7x+2=6x+2+x

Vậy phương trình đã cho có một nghiệm duy nhất là x=0

Kết luận trên là sai hoàn toàn vì phương trình đã cho có vô số nghiệm. Thật vậy 7x+2=6x+2+x \Leftrightarrow 7x-6x-x=2-2 \Leftrightarrow 0x=0

Chú ý

Một số phương trình quy về phương trình bậc nhất có thể rơi vào trường hợp đặc biệt là vô số nghiệm

Vì vậy khi dò được nghiệm bằng 0 chúng ta nên dò lại một lần nữa với giá trị ban đầu là một giá trị khác

  • Nếu nghiệm tìm được vẫn là 0 thì phương trình đã có nghiệm duy nhất là x=0
  • Nếu nghiệm tìm được là một số khác thì phương trình đã cho có vô số nghiệm
<< Khai triển đa thức một biến bằng máy tính Casio fx-580VN XGiải bất phương trình bậc nhất một ẩn bằng máy tính Casio fx-580VN X >>
Hãy chia sẽ nếu thấy hữu ích ...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *