Thứ Hai, Tháng Bảy 15, 2024
CASIO fx-580VN X

Cách giải phương trình bậc ba bằng CASIO fx 580 VN X

Nếu như phương trình bậc hai có khá nhiều cách giải thì phương trình bậc ba hoàn toàn ngược lại

Thông thường để giải phương trình bậc ba chúng ta sẽ …

  • Cố gắng nhẩm tìm ra một nghiệm của phương trình rồi quy về việc giải phương trình tích
  • Sử dụng phương pháp giải tổng quát của nhà Toán học người Ý Cardano Ginolamo
  • Sử dụng máy tính cầm tay CASIO fx 580 VN X

Tạm gác lại hai cách đầu tiên, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết các bước giải phương trình bậc ba một ẩn bằng máy tính cầm tay CASIO fx 580 VN X

1 Nhắc lại định nghĩa

Phương trình bậc ba một ẩn có dạng ax^3+bx^2+cx+d=0 với a \neq 0

Trong đó …

  • a, b, c, d là những số thực cho trước
  • x là ẩn số

2 Các bước giải phương trình

Bước 1 nhấn phím MENU => nhấn phím 9 để chọn Equation

Bước 2 nhấn phím 2 để chọn Polynomial

Bước 3 nhập 3 để khai báo bậc của phương trình sẽ giải

Bước 4 màn hình soạn thảo các hệ số xuất hiện, lúc bấy giờ bạn hãy nhập các hệ số của phương trình

Giải sử mình cần giải phương trình x^3 - 12 x^2 + 39 x - 28=0

Lần lượt nhấn các phím  để nhập các hệ số 1, -12, 39, -28 của phương trình

Bước 5 nhấn phím = để giải phương trình và hiển thị nghiệm

Vậy phương trình đã cho có ba nghiệm thực phân biệt là 1, 4, 7

Nếu tiếp tục nhấn phím = bạn sẽ tìm được điểm cực trị của hàm số bậc ba tương ứng (nếu có)

Để giải các phương trình bậc ba khác bạn hãy nhấn phím AC

Lúc bấy giờ màn hình soạn thảo các hệ số sẽ xuất hiện trở lại, hãy nhập các hệ số của phương trình mới

3 Chú ý khi nhập các hệ số

Khi giải phương trình bậc ba bằng máy tính cầm tay CASIO fx 580 VN X bạn cần chú ý nhập theo thứ tự và đầy đủ các hệ số

Chẳng hạn …

Khi giải phương trình x^3+x^2-6x=0 bạn phải nhập đầy đủ các hệ số là 1, 1, -6, 0

Khi giải phương trình - 4x^2+x^3+5x -2=0 bạn phải nhập các hệ số theo thứ tự là 1, -4, 5, -2

4 Lời kết

Máy tính cầm tay CASIO fx 580 VN X không chỉ giải được phương trình bậc ba mà còn tìm được cực trị của hàm số bậc ba (nếu có) và giải được phương trình bậc bốn

  • Các bước tìm cực trị của hàm số bậc ba đã được mình hướng dẫn chi tiết tại đây
  • Các bước giải phương trình bậc bốn hoàn toàn tương tự, tuy nhiên bạn cần nhập lại bậc của phương trình ở Bước 3

Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết tiếp theo

Hãy chia sẽ nếu thấy hữu ích …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *