Thứ Hai, Tháng Năm 20, 2024
Toán học THCS

Giải bất phương trình bậc nhất bằng CASIO fx 580 VN X

Bài này thuộc phần 5 trong 5 phần của series Ứng dụng máy tính Casio fx-580VN X vào chương trình Toán THCS

Không biết vì lí do gì mà máy tính cầm tay CASIO fx 580 VN X vẫn không hỗ trợ chúng ta giải bất phương trình bậc nhất một ẩn

Mặc dù việc giải bất phương trình này khá đơn giản nhưng ít nhiều cũng tốn thời gian, đặc biết là với các bất phương trình phức tạp

1 Định nghĩa bất phương trình bậc nhất một ẩn

Bất phương trình dạng ax+b<0 hoặc ax+b>0 hoặc ax+b \geq 0 hoặc ax+b \leq 0 với a, b là hai số đã cho và a \neq 0 được gọi là bất phương trình bậc nhất một ẩn

2 Các bước giải

Bước 1 biến đổi sơ cấp sao cho vế phải của bất phương trình bằng không

Bước 2 nhập vế trái của bất phương trình vào máy tính cầm tay

Bước 3 nhấn phím CALC => nhập 10^9 => nhấn phím = => nhấn phím =

  • Nếu giá trị tìm được lớn hơn không thì dấu của tập nghiệm cùng chiều với dấu của bất phương trình
  • Nếu giá trị tìm được nhỏ hơn không thì dấu của tập nghiệm ngược chiều với dấu của bất phương trình

Bước 4 sử dụng phím SOLVE giải phương trình bậc nhất tương ứng

3 Thực hành giải

Chẳng hạn mình cần giải bất phương trình 3x+5<5x-7 thì thực hiện tuần tự theo các bước bên dưới

Bước 1 biến đổi sơ cấp 3x+5<5x-7 \Leftrightarrow 3x+5 -(5x-7) < 0

Bước 2 nhập 3x+5 -(5x-7)

Bước 3 nhấn phím CALC => nhập 10^9 => nhấn phím = => nhấn phím =

-1999999988 < 0 nên dấu của tập nghiệm là >

Bước 4 giải phương trình 3x+5 -(5x-7)=0

Vậy tập nghiệm của bất phương trình đã cho là x>6

Chẳng hạn mình cần giải bất phương trình \frac{2-x}{3}<\frac{3-2x}{5} thì thực hiện tuần tự theo các bước bên dưới

Bước 1 biến đổi sơ cấp \frac{2-x}{3}<\frac{3-2x}{5} \Leftrightarrow \frac{2-x}{3}-\frac{3-2x}{5} < 0

Bước 2 nhập \frac{2-x}{3}-\frac{3-2x}{5}

Bước 3 nhấn phím CALC => nhập 10^9 => nhấn phím = => nhấn phím =

66666666.73 > 0 nên dấu của tập nghiệm là <

Bước 4 giải phương trình \dfrac{2-x}{3}-\dfrac{3-2x}{5}=0

Vậy tập nghiệm của bất phương trình đã cho là x<-1

4 Lời kết

Bằng việc sử dụng kết hợp phím CALC và phím SOLVE của máy tính cầm tay CASIO fx 580 VN X mà chúng ta đã giải được bất phương trình bậc nhất một ẩn một cách chính xác và nhanh chóng

Riêng việc giải bất phương trình bậc hai, bậc ba, bậc bốn thì bạn hãy sử dụng tính năng Inequality

Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết tiếp theo 

Hãy chia sẽ nếu thấy hữu ích …
Bài viết cùng Serie<< Giải phương trình bậc nhất một ẩn bằng CASIO fx 580 VN X

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *