Thứ Hai, Tháng Năm 20, 2024
Toán học THCS

Khai triển và rút gọn đa thức bằng CASIO fx 580 VN X

Bài này thuộc phần 3 trong 5 phần của series Ứng dụng máy tính Casio fx-580VN X vào chương trình Toán THCS

Xin chào tất cả các bạn, hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết các bước thực hiện thủ thuật khai triển và rút gọn đa thức một ẩn với hệ số nguyên bằng máy tính cầm tay CASIO fx 580 VN X

Như các bạn đã viết, thao tác khai triển và rút gọn đa thức là một trong những thao tác thường nhất trong quá trình làm toán

Thao tác trên tuy không khó khăn nhưng với những đa thức phức tạp thì cũng tốn khá nhiều thời gian và công sức

Lúc bấy giờ, việc khai triển và rút gọn đa thức bằng máy tính cầm tay sẽ là một giải pháp tối ưu

1 Bật dấu phân cách ba chữ số

Khi dấu phân cách ba chữ số được bật thì kết quả tính toán sẽ tự động được tách thành từng bộ ba theo chiều từ phải sang trái

Bước 1 nhấn phím SHIFT => nhấn phím MENU

Bước 2 nhấn phím  => nhấn phím

Bước 3 nhấn phím 4

Bước 4 nhấn phím 1

2 Các bước khai triển và rút gọn

Bước 1 nhập đa thức

Bước 2 nhấn phím CALC => nhập 1000 => nhấn phím =

Bước 3 phân tích giá trị và dự đoán đa thức cần tìm

Bước 3.1 phân tích giá trị theo chiều từ phải sang trái theo nguyên tắc nếu có một bộ ba lớn bất thường thì lấy 1000 trừ cho bộ ba đó đồng thời cộng 1 vào bộ ba ngay bên trái

Bước 3.2 dự đoán đa thức cần tìm

Bước 4 nhập “đa thức đã cho trừ đa thức cần tìm” => nhấn phím CALC => nhấn phím SHIFT => nhấn phím . => nhấn phím = => nhấn phím =

 • Nếu kết quả bằng 0 thì dự đoán chính xác
 • Nếu kết quả khác 0 thì dự đoán không chính xác

3 Thực hành khai triển và rút gọn

Ví dụ 1 khai triển và rút gọn đa thức (x+1)(x+2)+(3x^2+x+6)(x+7)

Bước 1 nhập đa thức

Bước 2 nhấn phím CALC => nhập 1000 => nhấn phím =

Bước 3 phân tích và dự đoán

 • 3~023~016~044 được phân tích thành 3~23~16~44
 • 3x^3+23x^2+16x+44

Bước 4 kiểm tra

Vậy (x+1)(x+2)+(3x^2+x+6)(x+7)=3x^3+23x^2+16x+44

Ví dụ 2 Khai triển và rút gọn đa thức (5x-3)(x^2+6x-7)+10x-21

Bước 1 nhập đa thức

Bước 2 nhấn phím CALC => nhập 1000 => nhấn phím =

Bước 3 phân tích và dự đoán

 • 5~026~957~000 được phân tích thành 5~~~026+1~~~957-1000~~~000 hay 5~27~-43~0
 • 5x^3+27x^2-43x

Bước 4 kiểm tra

Vậy (5x-3)(x^2+6x-7)+10x-21=5x^3+27x^2-43x

Ví dụ 3 Khai triển và rút gọn đa thức (x^2-3x+7)(x+2)

Bước 1 nhập đa thức

Bước 2 nhấn phím CALC => nhập 1000 => nhấn phím =

Bước 3 phân tích và dự đoán

 • 999~001~014 được phân tích thành 1~~~999-1000~~~001~~~014 hay 1~-1~1~14
 • x^3-x^2+x+14

Bước 4 kiểm tra

Vậy (x^2-3x+7)(x+2)=x^3-x^2+x+14

Ví dụ 4 Khai triển và rút gọn đa thức (x^2-3x-7)(x+2)

Bước 1 nhập đa thức

Bước 2 nhấn phím CALC => nhập 1000 => nhấn phím =

Bước 3 phân tích và dự đoán

 • 998~986~986 được phân tích thành 1~~~998+1-1000~~~986+1-1000~~~986-1000 hay 1~-1~-13~-14
 • x^3-x^2-13x-14

Bước 4 kiểm tra

Vậy (x^2-3x-7)(x+2)=x^3-x^2-13x-14

Ví dụ 5 Khai triển và rút gọn đa thức (x+5)(x+3)(x-7)-(4x^2-3x+7)(x-1)

Bước 1 nhập đa thức

Bước 2 nhấn phím CALC => nhập 1000 => nhấn phím =

Bước 3 phân tích và dự đoán

 • 2~992~051~098 được phân tích thành 2+1~~~992-1000~~~051~~~098 hay 3~-8~51~98
 • Vì giá trị tìm được ở Bước 2 nhỏ hơn không nên kết quả phân tích cuối cùng phải là -3~8~-51~-98
 • -3x^3+8x^2-51x-98

Bước 4 kiểm tra

Vậy (x+5)(x+3)(x-7)-(4x^2-3x+7)(x-1)=-3x^3+8x^2-51x-98

Ví dụ 6 Khai triển và rút gọn đa thức (x^2+2x+3)^2

Bước 1 nhập đa thức

Bước 2 nhấn phím CALC => nhập 1000 => nhấn phím =

Bước 3 phân tích và dự đoán

 • 1.004010012 \times 10^{12} =1~004~010~012~009 được phân tích thành 1~4~10~12~9
 • x^4+4x^3+10x^2+12x+9

Xem thêm Xử lý kết quả tính toán tràn màn hình

Bước 4 kiểm tra

Vậy (x^2+2x+3)^2=x^4+4x^3+10x^2+12x+9

4 Lời kết

Mặc dù thủ thuật khai triển và rút gọn đa thức trên máy tính cầm tay CASIO fx 580 VN X chỉ áp dụng được với những đa thức một biến và có hệ số nguyên nhưng đây vẫn là một thủ thuật tuyệt với

Trong thời gian tới mình sẽ nghiên cứu và phát triển thêm thủ thuật này theo hướng áp dụng được cho các đa thức một biến có hệ số hữu tỉ hoặc đa thức hai biến

Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết tiếp theo

Nguyên tác

Trần Ngọc Ánh Phương

Hãy chia sẽ nếu thấy hữu ích …
Bài viết cùng Serie<< Ước chung lớn nhất, bội chung nhỏ nhất CASIO fx 580 VN XGiải phương trình bậc nhất một ẩn bằng CASIO fx 580 VN X >>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *