Chủ Nhật, Tháng Sáu 16, 2024
CASIO fx-580VN X

Cách giải phương trình bậc bốn bằng CASIO fx 580 VN X

Để hoàn thành mạch kiến thức về giải phương trình, hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết các bước giải phương trình bậc bốn một ẩn bằng máy tính cầm tay CASIO fx 580 VN X

Phương trình bậc bốn là phương trình đa thức có bậc lớn nhất mà máy tính cầm tay này có thể giải được

1 Nhắc lại định nghĩa

Phương trình bậc bốn một ẩn có dạng ax^4+bx^3+cx^2+dx+e=0 với a \neq 0

Trong đó …

  • a, b, c, d, e là những số thực cho trước
  • x là ẩn số

2 Các bước giải phương trình

Bước 1 nhấn phím MENU => nhấn phím 9 để chọn Equation

Bước 2 nhấn phím 2 để chọn Polynomial

Bước 3 nhập 4 để khai báo bậc của phương trình

Bước 4 màn hình soạn thảo các hệ số xuất hiện, lúc bấy giờ bạn hãy nhập các hệ số của phương trình

Giải sử mình cần giải phương trình x^4 - 17 x^3 + 89 x^2 - 163 x + 90=0

Lần lượt nhấn các phím  để nhập các hệ số 1, -17, 89, -163, 90 của phương trình

Bước 5 nhấn phím = để giải phương trình và hiển thị nghiệm

Vậy phương trình đã cho có bốn nghiệm thực phân biệt là 9, 5, 2, 1

Máy tính cầm tay CASIO fx 580 VN X vẫn chưa hỗ trợ tìm cực trị của hàm số bậc bốn

Để giải các phương trình bậc bốn khác bạn hãy nhấn phím AC

Lúc bấy giờ màn hình soạn thảo các hệ số sẽ xuất hiện trở lại, hãy nhập các hệ số của phương trình mới

3 Thông báo No Real Roots

4 Chú ý khi nhập các hệ số

Khi giải phương trình bậc bốn bằng máy tính cầm tay CASIO fx 580 VN X bạn cần chú ý nhập theo thứ tự và đầy đủ các hệ số

Chẳng hạn …

Khi giải phương trình x^4-3x^2+2x=0 bạn phải nhập đầy đủ các hệ số là 1, 0, -3, 2, 0

Khi giải phương trình 4x^3+x^4+6x^2+4x+1=0 bạn phải nhập theo thứ tự các hệ số là 1, 4 ,6 ,4, 1

5 Lời kết

Máy tính cầm tay CASIO fx 580 VN X có thể giải được mọi phương trình bậc bốn, tuy nhiên trong nhiều trường hợp nghiệm tìm được không hiển thị dưới dạng căn thức mà là dạng thập phân

Nếu gặp trường hợp này bạn cần thực hiện thủ thuật mới có thể tìm được nghiệm chính xác

Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết tiếp theo

Hãy chia sẽ nếu thấy hữu ích …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *