Giải bất phương trình bằng máy tính Casio fx-580VN X

This entry is part 17 of 18 in the series Hướng dẫn sử dụng máy tính Casio fx-580VN X

Phương thức Inequality cho phép chúng ta giải bất phương trình bậc 2, bậc 3 và bậc 4. Tất cả các dấu >, <, \geq, \leq của bất phương trình điều được hỗ trợ

Về cách giải bất phương trình bậc nhất bằng Casio fx-580VN X mình vẫn đang nghiên cứu. Tuy đã giải được một lớp khá lớn nhưng vẫn chưa hoàn thiện, khi nào hoàn thiện mình sẽ giới thiệu với các bạn

Xem thêm Giải bất phương trình bậc nhất một ẩn bằng máy tính Casio fx-580VN X

1 Giải bất phương trình

Ví dụ 1.1

Giải bất phương trình x^2-3x+2>0

Bước 1 Nhấn phím MENU

Bước 2 Nhấn phím A để chọn phương thức Inequality

Bước 3 Chọn bậc của bất phương trình

Vì cần giải bất phương trình bậc 2 nên mình sẽ nhấn phím 2

Bước 4 Chọn dấu của bất phương trình

Vì cần chọn dấu > nên mình sẽ nhấn phím 1

Bước 5 Nhập hệ số thứ nhất => nhấn phím = => … => nhập hệ số cuối cùng => nhấn phím =

Bước 6 Nhấn phím =

Vậy tập nghiệm của bất phương trình đã cho là (-\infty, 1) \cup (2, +\infty)

Ví dụ 1.2

Giải bất phương trình x^3 - 6 x^2 + 11 x - 6<0

Bước 1 Nhấn phím OPTN

Bước 2 Nhấn phím 1 để chọn Polynomial

Bước 3 Chọn bậc của bất phương trình

Vì cần giải bất phương trình bậc 3 nên mình sẽ nhấn phím 3

Bước 4 Chọn dấu của bất phương trình

Vì cần chọn dấu < nên mình sẽ nhấn phím 2

Bước 5 Nhập hệ số thứ nhất => nhấn phím = => … => nhập hệ số cuối cùng => nhấn phím =

Bước 6 Nhấn phím =

Vậy tập nghiệm của bất phương trình đã cho là (-\infty, 1) \cup (2, 3)

Ví dụ 1.3

Giải bất phương trình x^4 - 10 x^3 + 35 x^2 - 50 x + 24 \geq 0

Bước 1 Chọn bất phương trình bậc bốn và dấu \geq

Bước 2 Nhập các hệ số tương ứng

Bước 3 Nhấn phím =

Vậy tập nghiệm của bất phương trình đã cho là (-\infty, 1] \cup [2, 3] \cup [4, +\infty)

2 Nghiệm đặc biệt khi giải bất phương trình

  • All Real Numbers bất phương trình đã cho có vô số nghiệm
  • No Solution bất phương trình đã cho vô nghiệm
<< Giải hệ phương trình, phương trình bằng máy tính Casio fx-580VN XKiểm tra tính Đúng/ Sai của đẳng thức, bất đẳng thức bằng máy tính Casio fx-580VN X >>
Hãy chia sẽ nếu thấy hữu ích ...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *