Thứ Hai, Tháng Bảy 15, 2024
CASIO fx-580VN X

Giải bất phương trình bằng máy tính cầm tay CASIO fx 580 VN X

Bài này thuộc phần 17 trong 18 phần của series Hướng dẫn sử dụng máy tính Casio fx-580VN X

Tính năng Inequality của máy tính cầm tay CASIO fx 580 VN X cho phép chúng ta giải bất phương trình bậc hai, bậc ba và bậc bốn

Các dấu của bất phương trình điều được hỗ trợ đầy đủ

Xem thêm

1 Giải bất phương trình bậc hai

Chẳng hạn mình cần giải bất phương trình bậc hai x^2-3x+2>0 thì thực hiện tuần tự theo các bước bên dưới

Bước 1 nhấn phím MENU => nhấn phím A để chọn Inequality

Bước 2 nhấn phím 2 để khai báo bậc của bất phương trình

Bước 3 nhấn phím 1 để chọn dấu lớn

Bước 4 nhấn lần lượt các phím để nhập các hệ số

Bước 5 nhấn phím =

Vậy tập nghiệm của bất phương trình đã cho là (-\infty, 1) \cup (2, +\infty)

2 Giải bất phương trình bậc ba

Chẳng hạn mình cần giải bất phương trình bậc hai x^3 - 6 x^2 + 11 x - 6<0 thì thực hiện tuần tự theo các bước bên dưới

Bước 1 nhấn phím MENU => nhấn phím A để chọn Inequality

Bước 2 nhấn phím 3 để khai báo bậc của bất phương trình

Bước 3 nhấn phím 2 để chọn dấu bé

Bước 4 nhấn lần lượt các phím để nhập các hệ số

Bước 5 nhấn phím =

Vậy tập nghiệm của bất phương trình đã cho là (-\infty, 1) \cup (2, 3)

3 Giải bất phương trình bậc bốn

Chẳng hạn mình cần giải bất phương trình bậc hai x^4 - 10 x^3 + 35 x^2 - 50 x + 24 \geq 0 thì thực hiện tuần tự theo các bước bên dưới

Bước 1 nhấn phím MENU => nhấn phím A để chọn Inequality

Bước 2 nhấn phím 4 để khai báo bậc của bất phương trình

Bước 3 nhấn phím 3 để chọn lớn hơn hoặc bằng

Bước 4 nhấn lần lượt các phím để nhập các hệ số

Bước 5 nhấn phím =

Vậy tập nghiệm của bất phương trình đã cho là (-\infty, 1] \cup [2, 3] \cup [4, +\infty)

4 Thông báo đặc biệt

  • All Real Numbers bất phương trình đã cho có vô số nghiệm
  • No Solution bất phương trình đã cho vô nghiệm

5 Lời kết

Mặc dù tính năng Inequality của máy tính cầm tay CASIO fx 580 VN X có thể giải được các bất phương trình bậc hai, bậc ba và bậc bốn

Tuy nhiên lại không giải được bất phương trình bậc nhấn, muốn giải được bất phương trình bậc nhất bằng máy tính cầm tay chúng ta cần sử dụng thủ thuật

Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết tiếp theo

Hãy chia sẽ nếu thấy hữu ích …
Bài viết cùng Serie<< Giải hệ phương trình, phương trình bằng CASIO fx 580 VN XKiểm tra tính True / False bằng CASIO fx 580 VN X >>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *