Chủ Nhật, Tháng Sáu 16, 2024
CASIO fx-580VN X

Kiểm tra tính True / False bằng CASIO fx 580 VN X

Bài này thuộc phần 18 trong 18 phần của series Hướng dẫn sử dụng máy tính Casio fx-580VN X

Tính năng Verify của máy tính cầm tay CASIO fx 580 VN X cho phép chúng ta kiểm tra tính True / False của đẳng thức, bất đẳng thức

Verify là một tính năng hoàn toàn mới, chỉ có trên CASIO fx 580 VN X và các phiên bản kế nhiệm

1 Các loại đẳng thức, bất đẳng thức có thể kiểm tra

Đẳng thức, bất đẳng thức có chứa một quan hệ toán tử

0.5=\frac{1}{2}, \pi \neq 3.14, 5+7>2+3, …

Đẳng thức, bất đẳng thức có chứa nhiều quan hệ toán tử

\frac{1}{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}=\sqrt{2}^{-1}, \pi \neq 3.14 \neq 3.141592654, 11+13>5+7>2+3, …

2 Đẳng thức, bất đẳng thức không chứa biến

Chẳng hạn mình cần kiểm tra tính True / False của đẳng thức \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}+\sqrt{5}}=\frac{\sqrt{10}-\sqrt{6}}{2} thì thực hiện tuần tự theo các bước bên dưới

Bước 1 nhấn phím MENU => nhấn phím B để chọn tính năng Verify

Bước 2 nhập \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}+\sqrt{5}}

Bước 3 nhấn phím OPTN => nhấn phím 1 để chọn dấu bằng

Bước 4 nhập \frac{\sqrt{10}-\sqrt{6}}{2}

Bước 5 nhấn phím =

Vậy đẳng thức đã cho là Đúng

3 Đẳng thức, bất đẳng thức có chứa biến

Chẳng hạn mình cần kiểm tra tính True / False của đẳng thức (x+y)^2=x^2+2xy+y^2 thì thực hiện tuần tự theo các bước bên dưới

Bước 1 nhấn phím MENU => nhấn phím 1 để chọn Calculate

Bước 2 nhấn lần lượt các phím để gán một giá trị bất kì vào biến nhớ x

Bước 3 nhấn lần lượt các phím để gán một giá trị bất kì vào biến nhớ y

Bước 4 nhấn phím MENU => nhấn phím B để chọn tính năng Verify

Bước 5 nhập (x+y)^2

Bước 6 nhấn phím OPTN => nhấn phím 1 để chọn dấu bằng

Bước 7 nhập x^2+2xy+y^2

Bước 8 nhấn phím =

Vậy đẳng thức đã cho là Đúng

4 Một số chú ý

Nếu đẳng thức, bất đẳng thức có sử dụng biến nhớ A, B, C, D, E, F, x, y, z thì tính năng Verify sẽ xem biến như các hằng số

Nếu kết quả sau khi kiểm tra là True / Đúng thì bộ nhớ trả lời Ans sẽ nhận giá trị là 1 và ngược lại sẽ nhận giá trị là 0

Phím Ran# sinh ra một giá trị ngẫu nhiên từ 0,000 đến 0,999 nên giá trị mà bạn nhận được sẽ khác với giá trị của mình

5 Lời kết

Tính năng Verify của máy tính cầm tay CASIO fx 580 VN X thường được sử dụng để kiểm tra tính True / False của đẳng thức, bất đẳng thức

Cụ thể

  • Kiểm tra biểu thức sau khi rút gọn có bằng với biểu thức ban đầu
  • Kiểm tra các phép toán logarit

Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết tiếp theo

Hãy chia sẽ nếu thấy hữu ích …
Bài viết cùng Serie<< Giải bất phương trình bằng máy tính cầm tay CASIO fx 580 VN X

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *