Thứ Hai, Tháng Bảy 15, 2024
CASIO fx-580VN XTips CASIO fx-580VN X

Giải bất phương trình bậc hai bằng CASIO Fx 580 VN X

Bất phương trình bậc hai một ẩn ax^2+bx+c>0 hoặc ax^2+bx+c<0 hoặc ax^2+bx+c \geq 0 hoặc ax^2+bx+c \leq 0 với a \neq 0 là một trong những bất phương trình thường gặp nhất trong Toán học

Bất phương trình này có khá nhiều cách giải khác nhau, dưới đây là một số cách thường được sử dụng:

  • Định lý về dấu của tam thức bậc hai.
  • Bảng xét dấu.
  • Máy tính cầm tay CASIO fx 580 VN X.

Hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết các bước giải bất phương trình bậc hai một ẩn bằng máy tính cầm tay CASIO fx 580 VN X.

#1. Các bước giải bất phương trình bậc hai bằng CASIO Fx 580 VNX

Bước 1. Mở phương thức Inequality

Nhấn phím MENU => nhấn phím A để chọn Inequality

Bước 2. Khai báo bậc của bất phương trình

Nhập 2 để khai báo bậc của bất phương trình sẽ giải

Bước 3. Chọn dấu của bất phương trình

Nhấn phím 1 để chọn dấu > hoặc nhấn phím 2 để chọn dấu < hoặc nhấn phím 3 để chọn dấu \geq hoặc nhấn phím 4 để chọn dấu \leq

Bước 4. Màn hình soạn thảo các hệ số xuất hiện, lúc bấy giờ bạn hãy nhập các hệ số của bất phương trình

Bước 5. Nhấn phím =

Ví dụ. Giả sử mình cần giải bất phương trình 7x^2+9x-16 \geq 0 thì thực hiện tuần tự theo các bước bên dưới

Bước 1. Mở phương thức Inequality

Nhấn phím MENU => nhấn phím A để chọn Inequality

Bước 2. Khai báo bậc của bất phương trình

Nhập 2 để khai báo bậc của bất phương trình sẽ giải

Bước 3. Chọn dấu của bất phương trình

Nhấn phím 3 để chọn dấu \geq

Bước 4. Màn hình soạn thảo các hệ số xuất hiện, lúc bấy giờ bạn hãy nhập các hệ số của bất phương trình

Nhập 7 => nhất phím = => nhập 9 => nhấn phím = => nhập -16 => nhấn phím =

Bước 5. Nhấn phím =

Vậy tập nghiệm của bất phương trình đã cho là \left(- \infty, -\frac{16}{7}\right] \cup [1, + \infty)

#2. Cách giải các bất phương trình bậc hai khác

Để giải các bất phương trình bậc hai khác tùy thuộc vào dấu của bất phương trình mới là cùng dấu hay là khác dấu với bất phương trình vừa giải mà chúng ta sẽ thực hiện cho phù hợp

2.1. Trường hợp cùng dấu với bất phương trình vừa giải

Bước 1. Nhấn phím AC

Bước 2. Màn hình soạn thảo các hệ số sẽ xuất hiện trở lại, nhập các hệ số của bất phương trình mới vào

2.2. Khác dấu với bất phương trình vừa giải

Bước 1 nhấn phím OPTN => nhấn phím 1 để chọn Polynomial

Bước 2. Khai báo bậc của bất phương trình

Nhập 2 để khai báo bậc của bất phương trình sẽ giải

Bước 3. Chọn dấu của bất phương trình

Nhấn phím 1 để chọn dấu > hoặc nhấn phím 2 để chọn dấu < hoặc nhấn phím 3 để chọn dấu \geq hoặc nhấn phím 4 để chọn dấu \leq

#3. Một số thông báo đặc biệt

Khi giải bất phương trình nếu màn hình xuất hiện thông báo …

  • No Solution có nghĩa bất phương trình đã cho vô nghiệm
  • All Real Numbers có nghĩa bất phương trình đã cho có vô số nghiệm

#4. Chú ý khi nhập các hệ số

Khi giải bất phương trình bậc hai bằng máy tính cầm tay CASIO fx 580 VN X bạn cần nhập theo thứ tự và đầy đủ các hệ số.

Chẳng hạn …

Khi giải bất phương trình 2x^2+4 \leq 0 bạn phải nhập đầy đủ các hệ số là 2, 0, 4

Khi giải bất phương trình 5x+5x^2+3>0 bạn phải nhập theo thứ tự các hệ số là 5, 5, 3

#5. Lời kết

Máy tính cầm tay CASIO fx 580 VN X không chỉ giải được bất phương trình bậc hai mà còn giải được bất phương trình bậc babất phương trình bậc bốn..

Các bước giải bất phương trình bậc ba và bậc bốn hoàn toàn tương tự, tuy nhiên bạn cần nhập lại bậc của bất phương trình ở Bước 2 và chọn lại dấu của phương trình ở Bước 3

Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết tiếp theo !

Hãy chia sẽ nếu thấy hữu ích …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *