Chủ Nhật, Tháng Sáu 16, 2024
CASIO fx-580VN XTips CASIO fx-580VN X

Giải bất phương trình bậc ba bằng CASIO Fx 580 VN X

Thông thường nếu sử dụng kiến thức Toán học để giải bất phương trình bậc ba một ẩn chúng ta sẽ:

  • Cố gắng tìm ra một nghiệm của đa thức bậc ba tương ứng.
  • Xét dấu đa thức tích (một đa thức bậc nhất và một đa thức bậc hai).
  • Dựa vào bảng xét dấu kết luận tập nghiệm của bất phương trình đã cho.

Trong trường hợp chúng ta chỉ cần tìm nhanh tập nghiệm của bất phương trình mà không quan tâm đến lời giải thì CASIO fx 580 VN X sẽ là một công cụ đắc lực.

Dưới đây là chi tiết các bước giải bất phương trình bậc ba một ẩn bằng máy tính cầm tay CASIO fx 580 VN X.

#1. Các bước giải bất phương trình bậc ba bằng CASIO fx 580 VN X

Bước 1. Mở phương thức Inequality

Nhấn phím MENU => nhấn phím A để chọn Inequality

Bước 2. Khai báo bậc của bất phương trình

Nhập 3 để khai báo bậc của bất phương trình sẽ giải

Bước 3. Chọn dấu của bất phương trình

Nhấn phím 1 để chọn dấu > hoặc nhấn phím 2 để chọn dấu < hoặc nhấn phím 3 để chọn dấu \geq hoặc nhấn phím 4 để chọn dấu \leq

Bước 4. mMàn hình soạn thảo các hệ số xuất hiện, lúc bấy giờ bạn hãy nhập các hệ số của bất phương trình

Bước 5. Nhấn phím =

Ví dụ. Giả sử mình cần giải bất phương trình 4x^3-x^2-2x-1>0 thì thực hiện tuần tự theo các bước bên dưới

Bước 1. Mở phương thức Inequality

Nhấn phím MENU => nhấn phím A để chọn Inequality

Bước 2. Khai báo bậc của bất phương trình

Nhập 3 để khai báo bậc của bất phương trình sẽ giải

Bước 3. Chọn dấu của bất phương trình

Nhấn phím 1 để chọn dấu >

Bước 4. Màn hình soạn thảo các hệ số xuất hiện, lúc bấy giờ bạn hãy nhập các hệ số của bất phương trình

Nhập 4 => nhất phím = => nhập -1 => nhấn phím = => nhập -2 => nhấn phím = => nhập -1 => nhấn phím =

Bước 5. Nhấn phím =

Vậy tập nghiệm của bất phương trình đã cho là (1, +\infty)

#2 Giải các bất phương trình bậc ba khác bằng máy Casio

Để giải các bất phương trình bậc ba khác tùy thuộc vào dấu của bất phương trình mới là cùng dấu hay là khác dấu với bất phương trình vừa giải mà chúng ta sẽ thực hiện cho phù hợp.

2.1. Trường hợp cùng dấu với bất phương trình vừa giải

Bước 1 nhấn phím AC

Bước 2 màn hình soạn thảo các hệ số sẽ xuất hiện trở lại, nhập các hệ số của bất phương trình mới vào

2.2. Trường hợp khác dấu với bất phương trình vừa giải

Bước 1. Nhấn phím OPTN => nhấn phím 1 để chọn Polynomial

Bước 2. Khai báo bậc của bất phương trình

Nhập 3 để khai báo bậc của bất phương trình sẽ giải

Bước 3. Chọn dấu của bất phương trình

Nhấn phím 1 để chọn dấu > hoặc nhấn phím 2 để chọn dấu < hoặc nhấn phím 3 để chọn dấu \geq hoặc nhấn phím 4 để chọn dấu \leq

3. Một số thông báo đặc biệt

Khi giải bất phương trình nếu màn hình xuất hiện thông báo …

  • No Solution có nghĩa bất phương trình đã cho vô nghiệm
  • All Real Numbers có nghĩa bất phương trình đã cho có vô số nghiệm

#4. Chú ý khi nhập các hệ số

Khi giải bất phương trình bậc ba bằng máy tính cầm tay CASIO fx 580 VN X bạn cần nhập theo thứ tự và đầy đủ các hệ số.

Chẳng hạn …

Khi giải bất phương trình x^3-2x^2+3<0 bạn phải nhập đầy đủ các hệ số là 1, -2, 0, 3

Khi giải bất phương trình -2x^2+x^3+3x-2 \geq 0 bạn phải nhập các hệ số theo thứ tự là 1, -2, 3, -2

Xem thêm:
Giải bất phương trình bậc hai một ẩn

#5. Lời kết

Việc giải bất phương trình bậc ba bằng máy tính cầm tay CASIO fx 580 VN X không có gì khó khăn, bạn chỉ cần nhập các hệ số theo đúng thứ tự và đầy đủ là kết quả sẽ chính xác tuyệt đối.

Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết tiếp theo !

Hãy chia sẽ nếu thấy hữu ích …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *