Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024
CASIO fx-880BTG

Giải phương trình bậc hai với hệ số phức bằng CASIO fx 880 BTG

Xin chào tất cả các bạn

Hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn giải phương trình bậc hai với hệ số phức bằng máy tính cầm tay CASIO fx 880 BTG

Việc giải phương trình bậc hai với hệ số phức tương tự như với hệ số thực nhưng có phần phức tạp hơn, chủ yếu là ở thao tác khai căn bậc hai số phức

1 Các bước giải phương trình

Chẳng hạn mình cần giải phương trình az^2+bz+c=0 với a, b, c \in C thì thực hiện tuần tự theo các bước bên dưới

Bước 1 mở ứng dụng số phức Complex

Bước 2 gán các hệ số a, b, c lần lượt vào các biến nhớ A, B, C

Bước 3 tính biệt thức \Delta=B^2-4AC và gán vào biến nhớ D

Bước 4 khai căn bậc hai của biến nhớ D và gán vào biến nhớ E

Bước 5 áp dụng cộng thức nghiệm x_1=\frac{-B+E}{2A}x_2=\frac{-B-E}{2A}

2 Thực hành giải phương trình

Chẳng hạn mình cần giải phương trình z^2+(-7-10i)z+(-11+29i)=0 thì thực hiện tuần tự theo các bước bên dưới

Bước 1 mở ứng dụng số phức Complex

Nhấn phím HOME => chọn Complex => nhấn phím OK

Bước 2 gán các hệ số a=1, b=-7-10i, c=-11+29i lần lượt vào các biến nhớ A, B, C

Bước 2.1 nhấn phím VARIABLE => chọn biến nhớ A => nhập 1 => nhấn phím EXE

Bước 2.2 chọn biến nhớ B => nhập -7-10i => nhấn phím EXE

Bước 2.3 chọn biến nhớ C => nhập -11+29i  => nhấn phím EXE

Bước 3 tính biệt thức \Delta=B^2-4AC và gán vào biến nhớ D

Chọn biến nhớ D => nhập B^2-4AC => nhấn phím EXE => nhấn phím BACK

Bước 4 khai căn bậc hai của biến nhớ D và gán vào biến nhớ E

Bước 4.1 nhập \sqrt{|D|} \angle \frac{Arg(D)}{2} => nhấn phím EXE

Xem thêm Khai căn bậc hai số phức bằng máy tính cầm tay

Bước 4.2 nhấn phím VARIABLE => chọn biến nhớ E => nhấn phím OK => chọn Store => nhấn phím OK

Biến nhớ D có hai căn bậc hai là 3+4i và -3-4i nhưng chúng ta chỉ cần chọn một, ở đây mình sẽ chọn 3+4i

Bước 5 áp dụng cộng thức nghiệm x_1=\frac{-B+E}{2A}x_2=\frac{-B-E}{2A}

Bước 5.1 nhập \frac{-B+E}{2A} => nhấn phím EXE

Bước 5.2 nhập \frac{-B-E}{2A} => nhấn phím EXE

Vậy phương trình bậc hai với hệ số phức đã cho có hai nghiệm phức phân biệt là 2+3i và 5+7i

3 Lời kết

Trên đây là chi tiết các bước giải phương trình bậc hai với hệ số phức bằng máy tính cầm tay CASIO fx 880 BTG

Trong thực hành bạn có thể tính trực tiếp mà không cần gán các hệ số và biết thức vào các biến nhớ

Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết tiếp theo

Hãy chia sẽ nếu thấy hữu ích …

2 thoughts on “Giải phương trình bậc hai với hệ số phức bằng CASIO fx 880 BTG

  • Sao ở bước gắn E mik ko tìm thấy Arg

    Reply

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *