Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024
CASIO fx-880BTG

Thực hiện thuật chia Euclid trên CASIO fx 880 BTG

Xin chào tất cả các bạn

Thuật chia Euclid là một trong những thuật chia khá quen thuộc, chúng ta thường sử dụng thuật chia này để tìm ước chung lớn nhất, chuyển phân số thành liên phân số, …

Dưới đây là chi tiết các bước thực hiện thực thuật chia Euclid trên máy tính cầm tay CASIO fx 880 BTG

Xem thêm Tìm thương và số dư bằng máy tính cầm tay

1 Sơ lược về tính năng Remainder

Tính năng Remainder cho phép chúng ta tìm thương và dư của một phép chia

  • Thương q sẽ được tự động lưu vào bộ nhớ trả lời trước đó Ans và biến nhớ E
  • Số dư r sẽ được tự động lưu vào biến nhớ F

2 Các bước thực hiện thuật chia

Giả sử mình cần thực hiện thuật chia Euclid với hai số a và b (a>b) thì thực hiện tuần tự theo các chỉ dẫn bên dưới

Bước 1 sử dụng tính năng Remainder tìm thương q_1 và dư r_1

Bước 2 nhập x \div R F

Bước 3 sử dụng tính năng CALC tìm các thương q_2, q_3, q_4, ..., q_n} và các số r_2, r_3, r_4, ..., r_n}

Bước 3.1 với x=b tìm được q_2r_2

Bước 3.2 với x=r_1 tìm được q_3r_3

Bước 3.3 với x=r_2 tìm được q_4r_4

Thuật chia sẽ dừng lại khi số dư bằng không, lúc bấy giờ chúng ta sẽ tìm được ước chung lớn nhất và liên phân số

  • Dư cuối cùng khác không chính là ước chung lớn nhất
  • q_1, q_2, q_3, …, q_n chính là liên phân số

Sau khi tìm được ước chung lớn nhất chúng ta chỉ cần sử dụng công thức BCNN(a, b)=\frac{ab}{UCLN(a, b)} sẽ suy ra được bội chung nhỏ nhất

Riêng việc biểu diễn phân số thành liên phân số có rất nhiều ứng dụng trong Số học

3 Thực hành thuật chia

Giả sử mình cần thực hiện thuật chia Euclid với hai số 20232024 và 2022 thì thực hiện tuần tự theo các chỉ dẫn bên dưới

Bước 1 nhập 20232024 => nhấn phím CATALOG => chọn Func Analysis => nhấn phím OK => chọn Remainder => nhấn phím OK => nhập 2022 => nhấn phím EXE

Suy ra thương q_1=10005 và dư r_1=1914

Bước 2 nhập x \div R F

Nhấn phím x => nhấn phím \div => nhấn phím CATALOG => chọn Func Analysis => nhấn phím OK => chọn Remainder => nhấn phím OK

Bước 3

Bước 3.1 nhấn phím TOOLS => chọn CALC => nhấn phím OK => nhập 2022 => nhấn phím OK => nhấn phím  => nhấn phím OK

Suy ra thương q_2=1 và dư r_2=108

Bước 3.2 nhấn phím TOOLS => chọn CALC => nhấn phím OK => nhập 1914 => nhấn phím OK => nhấn phím  => nhấn phím OK

Suy ra thương q_3=17 và dư r_3=78

Bước 3.3 nhấn phím TOOLS => chọn CALC => nhấn phím OK => nhập 108 => nhấn phím OK => nhấn phím  => nhấn phím OK

Suy ra thương q_4=1 và dư r_4=30

Bước 3.4 nhấn phím TOOLS => chọn CALC => nhấn phím OK => nhập 78 => nhấn phím OK => nhấn phím  => nhấn phím OK    

Suy ra thương q_5=2 và dư r_5=18

Bước 3.5 nhấn phím TOOLS => chọn CALC => nhấn phím OK => nhập 30 => nhấn phím OK => nhấn phím  => nhấn phím OK

Suy ra thương q_6=1 và dư r_6=12

Bước 3.6 nhấn phím TOOLS => chọn CALC => nhấn phím OK => nhập 18 => nhấn phím OK => nhấn phím  => nhấn phím OK

Suy ra thương q_7=1 và dư r_7=6

Bước 3.7 nhấn phím TOOLS => chọn CALC => nhấn phím OK => nhập 12 => nhấn phím OK => nhấn phím  => nhấn phím OK

Suy ra thương q_8=2 và dư r_8=0

r_8=0 nên chúng ta dừng thuật chia

Vậy ước chung lớn nhất của 20232024 và 2022 là 6 và liên phân số của phân số \frac{20232024}{2022} là [10005; 1, 17, 1, 2, 1, 1, 2]

4 Lời kết

Việc thực hành thuật chia Euclid trên máy tính cầm tay CASIO fx 880 BTG sẽ giúp chúng ta hoàn thành thực chia một cách chính xác và nhanh chóng

Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết tiếp theo

Hãy chia sẽ nếu thấy hữu ích …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *