Chủ Nhật, Tháng Sáu 16, 2024
CASIO fx-580VN X

Cộng hai, ba, bốn véc tơ bằng CASIO fx 580 VN X

Xin chào tất cả các bạn

Hôm nay, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chi tiết các bước cộng hai, ba, bốn véc tơ bằng máy tính cầm tay CASIO fx 580 VN X

Phép cộng các véc tơ rất đơn giản, phép cộng các véc tơ là phép tính tiền đề để thực hiện các phép tính phức tạp hơn

1 Mở phương thức véc tơ

Công việc đầu tiên trước khi nhập, thực hiện bất kì một phép tính nào với các véc tơ là mở phương thức véc tơ

Chỉ bên trong phương thức này bạn mới có thể nhập, thực hiện các phép tính với các véc tơ

Nhấn phím MENU => nhấn phím 5 để chọn Vector

2 Gán véc tơ vào các biến nhớ véc tơ

Ngay sao khi mở được phương thức véc tơ bạn cần gán các véc tơ muốn tính toán vào các biến nhớ véc tơ

Phương thức Vector cung cấp cho chúng ta tất cả bốn biến nhớ véc tơ là VctA, VctB, VctC và VctD

Số chiều tối đa của mỗi biến nhớ véc tơ là 3

  • VctAns có chức năng tương tự như bộ nhớ Ans của phương thức tính toán thông thường Calculate
  • Hoành độ, trung độ và cao độ của véc tơ trong máy tính cầm tay CASIO fx 580 VN X được viết theo cột, không viết theo dòng như sách giáo khoa

Chẳng hạn mình cần gán véc tơ \vec{a}=(8, 1, 1)\vec{b}=(5, 2, 1) vào biến nhớ véc tơ VctA và VctB thì thực hiện tuần tự theo các bước bên dưới

Gán véc tơ \vec{a}=(8, 1, 1) vào biến nhớ véc tơ VctA

Bước 1 khai báo số chiều của véc tơ

Nhấn phím 1 để chọn VctA => nhấn phím 3 để khai báo véc tơ trong không gian

Bước 2 nhập hoành độ, trung độ và cao độ của VctA

Lần lượt nhất các phím 8 = 1 = 1 =

Bước 3 nhấn phím AC

Gán véc tơ \vec{b}=(5, 2, 1) vào biến nhớ véc tơ VctB

Bước 4 khai báo số chiều của véc tơ

Bước 4.1 nhấn phím OPTN => nhấn phím 1 để chọn Define Vector

Bước 4.2 nhấn phím 2 để chọn VctB => nhấn phím 3 để khai báo véc tơ trong không gian

Bước 5 nhập hoành độ, trung độ và cao độ của VctB

Lần lượt nhấn các phím 5 = 2 = 1 =

Bước 6 nhấn phím AC

3 Các bước cộng các véc tơ

Giả sử mình cần cộng véc tơ \vec{a}=(8, 1, 1)\vec{b}=(5, 2, 1) thì thực hiện tuần tự theo các bước bên dưới

Bước 1 nhấn phím OPTN => nhấn phím 3 để chọn VctA

Bước 2 nhấn phím +

Bước 3 nhấn phím OPTN => nhấn phím 4 để chọn VctB

Bước 4 nhấn phím =

Vậy \vec{a}+\vec{b}=(13, 3, 2)

  • Lúc bấy giờ véc tơ vừa tính được (véc tơ tổng) sẽ tự động được lưu vào bộ nhớ VctAns
  • Các véc tơ muốn cộng được với nhau phải có cùng số chiều

Xem thêm

4 Lời kết

Việc cộng hai, ba, bốn véc tơ bằng máy tính cầm tay CASIO fx 580 VN X không có gì khó khăn, phức tạp

Bạn chỉ cần gán các véc tơ vào các biến nhớ, “gọi ra”, nhấn phím cộng, nhấn phím bằng là xong

Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết tiếp theo

Hãy chia sẽ nếu thấy hữu ích …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *