Chủ Nhật, Tháng Sáu 16, 2024
CASIO fx-580VN X

Tính tích hỗn hợp / tích hỗn tạp bằng CASIO fx 580 VN X

Xin chào tất cả các bạn

Trong các phép tính véc tơ, ngoài tích vô hướng, tích có hướng như các bạn đã biết còn có một loại tích nữa cũng có nhiều ứng dụng trong học tập kiểm tra và thi cử

Phép tính tích mà mình muốn nhắc ở đây chính là tích hỗn hợp (một số tài liệu còn gọi là tích hỗn tạp)

Việc tính tích hỗn hợp bằng kiến thức Toán học tốn khá nhiều công sức và thời gian

Vậy nên thay vì phải vất vả tính tích hỗn hợp bằng kiến thức Toán học, chúng ta nên bằng máy tính cầm tay CASIO fx 580 VN X các bạn nhá

1 Sơ lược về tích hỗn hợp

Trong không gian Oxyz cho ba véc tơ \vec{a}, \vec{b}, \vec{c}

Lúc bấy giờ nếu lấy tích vô hướng của tích có hướng [\vec{a}, \vec{b}]\vec{c} sẽ thu được tích hỗn hợp

    \[[\vec{a}, \vec{b}] \cdot \vec{c}\]

Tích hỗn hợp của ba véc tơ là một số thực

Tích hỗn hợp thường được sử dụng để tính thể tích của hình tứ diện, hình hộp

2 Các bước thực hiện

Bước 1 mở phương thức véc tơ

Bước 2 gán véc tơ thứ nhất vào biến nhớ véc tơ VctA

Bước 3 gán véc tơ thứ nhì vào biến nhớ véc tơ VctB

Bước 4 gán véc tơ thứ ba vào biến nhớ véc tơ VctC

Bước 5 nhập (VctA \times VctB) \cdot VctC

Bước 6 nhấn phím =

3 Ví dụ minh họa

Chẳng hạn mình cần tính tích hỗn hợp của \vec{a}=(1, 7, 7), \vec{b}=(1, 7, 9), \vec{c}=(7, 1, 1) thì thực hiện tuần tự theo các bước bên dưới

Bước 1 nhấn phím MENU => nhấn phím 5 để chọn Vector

Bước 2 gán véc tơ \vec{a}=(1, 7, 7) vào biến nhớ véc tơ VctA

Bước 2.1 nhấn phím 1 để chọn VctA

Bước 2.2 nhấn phím 3 để khai báo véc tơ trong không gian

Bước 2.3 lần lượt nhấn các phím 1 = 7 = 7 =

Bước 3 gán véc tơ \vec{b}=(1, 7, 9) vào biến nhớ véc tơ VctB

Bước 3.1 nhấn phím OPNT => nhấn phím 1 để chọn Define Vector

Bước 3.2 nhấn phím 2 để chọn VctB

Bước 3.3 nhấn phím 3 để khai báo véc tơ trong không gian

Bước 3.4 lần lượt nhấn các phím 1 = 7 = 9 =

Bước 4 gán véc tơ \vec{c}=(7, 1, 1) vào biến nhớ véc tơ VctC

Bước 4.1 nhấn phím OPNT => nhấn phím 1 để chọn Define Vector

Bước 4.2 nhấn phím 3 để chọn VctC

Bước 4.3 nhấn phím 3 để khai báo véc tơ trong không gian

Bước 4.4 lần lượt nhấn các phím 7 = 1 = 1 =

Bước 4.5 nhấn phím AC

Bước 5

Bước 5.1 nhấn phím (

Bước 5.2 nhấn phím OPTN => nhấn phím 3 để chọn VctA

Bước 5.3 nhấn phím \times

Bước 5.4 nhấn phím OPTN => nhấn phím 4 để chọn VctB

Bước 5.5 nhấn phím )

Bước 5.6 nhấn phím OPTN => nhấn phím  => nhấn phím 2 để chọn Dot Product

Bước 5.7 nhấn phím OPTN => nhấn phím 5 để chọn VctC

Bước 6 nhấn phím =

Vậy tích hỗn hợp của ba véc tơ \vec{a}=(1, 7, 7), \vec{b}=(1, 7, 9), \vec{c}=(7, 1, 1)96

4 Lời kết

Việc tính tích hỗn hợp của ba véc tơ bằng máy tính cầm tay CASIO fx 580 VN X không có gì khó khăn, phức tạp

Tuy có nhiều tao tác nhưng đó không phải là vấn đề, bạn đọc thì cũng thấy nhiều thao tác lập đi, lập lại phải không nào

Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết tiếp theo

Hãy chia sẽ nếu thấy hữu ích …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *