Thứ Hai, Tháng Bảy 15, 2024
CASIO fx-580VN X

Chuẩn hóa một véc tơ bất kì bằng CASIO fx 580 VN X

Xin chào tất cả các bạn

Muốn chuẩn hóa một véc tơ bất kì bao giờ cũng cần thực hiện hai bước

  • Bước 1 tính độ dài của véc tơ
  • Bước 2 lần lượt chia hoành độ, trung độ và cao độ cho độ dài vừa tính được

Công việc trên tuy không khó khăn nhưng thường tốn khá nhiều thời gian và dễ sai sót

Thay vì phải thực hiện một cách thủ công, bạn hãy thực hiện việc chuẩn hóa véc tơ bằng máy tính cầm tay CASIO fx 580 VN X bạn nhá

1 Các bước thực hiện

Bước 1 mở phương thức véc tơ

Bước 2 gán véc tơ cần chuẩn hóa vào biến nhớ véc tơ

Bước 3 nhấn phím AC

Bước 4 gọi lệnh Unit Vector và gọi biến nhớ véc tơ để chuẩn hóa

2 Ví dụ minh họa

Chẳng hạn mình cần chuẩn hóa véc tơ \vec{a}=(2, 7, 9) thì thực hiện tuần tự theo các bước bên dưới

Bước 1 nhấn phím MENU => nhấn phím 5 để chọn Vector

Bước 2 gán véc tơ \vec{a}=(2, 7, 9) vào biến nhớ véc tơ VctA

Bước 2.1 nhấn phím 1 để chọn VctA

Bước 2.2 nhấn phím 3 để khai báo véc tơ trong không gian

Bước 2.3 lần lượt nhấn các phím 2 = 7 = 9 =

Bước 3 nhấn phím AC

Bước 4 gọi lệnh Unit Vector và gọi VctA để chuẩn hóa

Bước 4.1 nhấn phím OPNT => nhấn phím  => nhấn phím 4 để chọn lệnh Unit Vector

Bước 4.2 nhấn phím OPTN => nhấn phím 3 để gọi VtcA

Bước 5 nhấn phím =

Đến đây chúng ta đã hoàn thành việc chuẩn hóa véc tơ \vec{a}=(2, 7, 9)

Tuy nhiên giá trị của hoành độ, trung độ và cao độ đều là những giá trị gần đúng

Muốn tìm được giá trị chính xác chúng ta cần thực hiện thêm một số thao tác phù hợp và phải thực hiện trên CASIO fx 880 BTG

3 Lời kết

Cho dù bạn chuẩn hóa véc tơ bằng kiến thức Toán học hay bằng máy tính cầm tay CASIO fx 580 VN X thì độ dài của véc tơ sau khi chuẩn hóa luôn luôn bằng 1

Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết tiếp theo

Hãy chia sẽ nếu thấy hữu ích …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *