Các phương thức tính toán trong máy tính Casio fx-580VN X

This entry is part 4 of 18 in the series Hướng dẫn sử dụng máy tính Casio fx-580VN X

Trong quá trình sử dụng máy tính Casio fx-580VN X có bao giờ bạn gặp trường hợp tính năng SOLVE không khả dụng chưa. Có thể bạn chưa gặp nhưng khá nhiều bạn đã gặp rồi

Vậy nguyên nhân ở đây là gì?

Nguyên nhân là do phương thức tính toán mà bạn đang chọn không phải phương thức Calculate. Chỉ cần chọn lại phương thức này thì tính năng SOLVE sẽ hoạt động lại bình thường

1 Phương thức tính toán là gì?

Một cách nôm na bạn có thể hiểu phương thức tính toán chính là môi trường tính toán. Môi trường khác nhau sẽ cho phép nhập biểu thức đầu vào và cung cấp các tính năng tính toán khác nhau

Tùy thuộc vào biểu thức đầu vào mà chúng ta sẽ lựa chọn phương thức tính toán cho phù hợp

  • Cần tính toán với số phức (cộng, nhân, tìm Argument, tìm số phức liên hợp, tìm phần thực, tìm phần ảo, …) thì chọn phương thức Complex
  • Cần tính toán với ma trận (cộng, nhân, tính định thức, tìm ma trận chuyển vị, ma trận đơn vị, …) thì chọn phương thức Matrix

2 Các phương thức tính toán

Bảng dưới đây trình bày phím chọn, biểu tượng và mô tả tính năng của 12 phương thức tính toán mà máy tính Casio fx-580VN X hỗ trợ

Phím chọnBiểu tượngMô tả
1Tính toán chung
2Tính toán với số phức
3Tính toán liên quan đến các hệ số
4Tính toán ma trận
5Tính toán véc-tơ
6Tính toán thống kê
7Tính toán phân phối
8Tạo một bảng số liệu dựa trên hàm f(x) hoặc f(x) và g(x)
9Giải hệ phương trình và phương trình
AGiải bất phương trình
BKiểm tra tính Đúng/ Sai của đẳng thức, bất đẳng thức
CTính toán tỷ lệ

3 Các bước chọn phương thức tính toán

Bước 1 Nhấn phím MENU

Bước 2

  • Cách 1 Nhấn “Phím chọn” tương ứng
  • Cách 2 Sử dụng các phím , , , di chuyển đến phương thức tính toán cần chọn  => nhấn phím =

4 Phương thức Calculate

Phương thức Calculate là phương thức mặc định của máy tính cũng là phương thức được sử dụng nhiều nhất

Phương thức này được sử dụng nhiều nhất vì hầu hết các tính năng của máy tính đều hoạt động trong phương thức này

  • Tính năng CALC, SOLVE
  • Tích phân, đạo hàm tại một điểm
  • Tính tổng, tính tích
  • Tìm số dư, số thập phân vô hạn tuần hoàn, phân tích thừa số nguyên tố
  • Tính log, ln
  • Các hàm lượng giác, lượng giác ngược

Trong số 512 tính năng có một số tính năng  có thể hoạt động trong nhiều phương thức (OPTN, CALC, tích phân, …) tuy nhiên cũng có một số tính năng chỉ hoạt động trong một phương thức nhất định (SOLVE, tìm số dư, số thập phân vô hạn tuần hoàn, …)

Vì vậy khi rơi vào trường hợp một tính năng nào đó không khả dụng thì bạn chỉ cần kiểm tra lại và chọn phương thức tính toán cho phù hợp là được

<< Bắt đầu sử dụng máy tính Casio fx-580VN XThiết lập cấu hình máy tính Casio fx-580VN X >>
Hãy chia sẽ nếu thấy hữu ích ...

2 thoughts on “Các phương thức tính toán trong máy tính Casio fx-580VN X

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *