Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024
CASIO fx-580VN X

Phương thức tính toán của máy tính cầm tay CASIO fx 580 VN X

Bài này thuộc phần 4 trong 18 phần của series Hướng dẫn sử dụng máy tính Casio fx-580VN X

Trong quá trình sử dụng máy tính cầm tay CASIO fx 580 VN X có bao giờ bạn gặp trường hợp tính năng SOLVE không khả dụng chưa, có thể bạn chưa gặp nhưng khá nhiều bạn đã gặp rồi

Vậy nguyên nhân ở đây là gì

Nguyên nhân là do phương thức tính toán mà bạn đang chọn không phải phương thức tính toán thông thường Calculate

Hôm nay, mình sẽ liệt kê và giới thiệu chức năng của các phương thức tính toán của máy tính cầm tay CASIO fx 580 VN X

1 Phương thức tính toán là gì

Một cách nôm na bạn có thể hiểu phương thức tính toán chính là môi trường tính toán. Môi trường khác nhau sẽ cho phép nhập biểu thức khác nhau và cung cấp các tính năng tính toán khác nhau

Tùy thuộc vào biểu thức đầu vào mà chúng ta sẽ lựa chọn phương thức tính toán cho phù hợp

  • Cần tính toán với số phức (cộng, trừ, nhân, chia; lũy thừa, khai căn bậc hai; acgumen, số phức liên hợp; phần thực, phần ảo, môđun số phức; …) thì chọn phương thức số phức
  • Cần tính toán với ma trận (cộng, nhân hai ma trận; ma trận nghịch đảo; ma trận bình phương, lập phương; định thức; ma trận đơn vị, chuyển vị, …) thì chọn phương thức ma trận

2 Phương thức tính toán của CASIO fx 580 VN X

Dưới đây biểu tượng và mô tả tính năng của 12 phương thức tính toán mà máy tính cầm tay CASIO fx 580 VN X hỗ trợ

Phím chọnBiểu tượngMô tả
1Tính toán thông thường
2Số phức
3Hệ cơ số
4Ma trận
5Véc tơ
6Thống kê
7Phân phối
8Bảng giá trị
9Hệ phương trình và phương trình
ABất phương trình
BKiểm tra tính Đúng/ Sai của đẳng thức, bất đẳng thức
CTỷ lệ

3 Các bước chọn phương thức tính toán

Bước 1 Nhấn phím MENU

Bước 2

  • Cách 1 Nhấn “phím chọn” tương ứng
  • Cách 2 Sử dụng các phím điều hướng , , , di chuyển đến phương thức tính toán cần chọn  => nhấn phím =

4 Phương thức tính toán thông thường Calculate

Phương thức tính toán thông thường Calculate là phương thức mặc định của máy tính cầm tay CASIO fx 580 VN X cũng là phương thức được sử dụng nhiều nhất

Phương thức này được sử dụng nhiều nhất vì hầu hết các tính năng của máy tính đều hoạt động trong phương thức này

Trong số 512 tính năng có một số tính năng  có thể hoạt động trong nhiều phương thức tuy nhiên cũng có một số tính năng chỉ hoạt động trong một phương thức nhất định

Vì vậy khi rơi vào trường hợp một tính năng nào đó không khả dụng thì bạn cần kiểm tra lại và chọn lại phương thức tính toán phù hợp

Hãy chia sẽ nếu thấy hữu ích …
Bài viết cùng Serie<< Bắt đầu sử dụng máy tính Casio fx-580VN XCài đặt cho máy tính cầm tay CASIO fx 580 VN X >>

2 thoughts on “Phương thức tính toán của máy tính cầm tay CASIO fx 580 VN X

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *