Chủ Nhật, Tháng Sáu 16, 2024
CASIO fx-580VN X

Cài đặt cho máy tính cầm tay CASIO fx 580 VN X

Bài này thuộc phần 5 trong 18 phần của series Hướng dẫn sử dụng máy tính Casio fx-580VN X

Xin chào tất cả các bạn, hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt một số tính năng quan trọng của máy tính cầm tay CASIO fx 580 VN X

CASIO fx 580 VN X cung cấp cho chúng ta tất cả 14 cài đặt khác nhau, tùy thuộc vào từng bài toán cụ thể mà chúng ta sẽ cài đặt cho phù hợp

Về cơ bản chúng ta có thể giữ nguyên các cài đặt mặc định của máy tính cầm tay ngoại trừ cài đặt đơn vị góc Angle Unit

Trong phạm vi ngắn gọn của bài viết này mình chỉ hướng dẫn những cài đặt thường sử dụng, các cài đăt· còn lại các bạn có thể tự tìm hiểu thêm

1 Cài đặt đơn vị góc (Độ, Rađian, Građian)

Bước 1 nhấn phím SHIFT => nhấn phím MENU

Bước 2 nhấn phím 2 để chọn Angle Unit

Bước 3 nhấn phím 1 để chọn Degree hoặc nhấn phím 2 để chọn Radian hoặc nhấn phím 3 để chọn Gradian theo yêu cầu sử dụng

Degree
Radian
Gradian

Xem thêm Cài đặt đơn vị góc Độ Rađian Građian

2 Bật / Tắt ký hiệu kỹ thuật

Bước 1 nhấn phím SHIFT => nhấn phím MENU

Bước 2 nhấn phím 4 để chọn Engineer Sysbol

Bước 3 nhấn phím 1 để chọn On / Bật ký hiệu kỹ thuật hoặc nhấn phím 2 để chọn Off / Tắt ký hiệu kỹ thuật

On / Bật
Off / Tắt

Xem thêm Bật / Tắt ký hiệu kỹ thuật m, μ, n, p, f, k, M, G, T, P, E

3 Bật / Tắt cột tần số khi thống kê

Bước 1 nhấn phím SHIFT => nhấn phím MENU

Bước 2 nhấn phím 

Bước 3 nhấn phím 3 để chọn Statistics

Bước 4 nhấn phím 1 để chọn On / Bật cột tần số hoặc nhấn phím 2 để chọn Off / Tắt cột tần số

On / Bật
Off / Tắt

Xem thêm Bật / Tắt cột tần số

4 Bật / Tắt nghiệm phức của phương trình

Bước 1 nhấn phím SHIFT => nhấn phím MENU

Bước 2 nhấn phím 

Bước 3 nhấn phím 4 để chọn Equation / Func

Bước 4 nhấn phím 1 để chọn On / Bật hiển thị nghiệm phức hoặc nhấn phím 2 để chọn Off / Tắt hiển thị nghiệm phức

Xem thêm Bật / Tắt nghiệm phức của phương trình

5 Bật / Tắt hàm g(x) trong bảng giá trị

Bước 1 nhấn phím SHIFT => nhấn phím MENU

Bước 2 nhấn phím  => nhấn phím 

Bước 3 nhấn phím để chọn Table

Bước 4 nhấn phím 1 để Off / Tắt hàm g(x) hoặc nhấn phím 2 để On / Bật hàm g(x)

Off / Tắt
On / Bật

Xem thêm Bật / Tắt hàm g(x)

6 Bật / Tắt dấu phân cách ba chữ số

Bước 1 nhấn phím SHIFT => nhấn phím MENU

Bước 2 nhấn phím  => nhấn phím 

Bước 3 nhấn phím 4 để chọn Digit Separator

Bước 4 nhấn phím 1 để chọn On / Bật tính năng phân cách hoặc nhấn phím 2 để chọn Off / Tắt tính năng phân cách

On / Bật
Off / Tắt

Xem thêm Bật / Tắt dấu phân cách 3 chữ số

7 Giao diện ngôn ngữ tiếng Việt

Bước 1 nhấn phím SHIFT => nhấn phím MENU

Bước 2 nhấn phím  => nhấn phím  => nhấn phím 

Bước 3 nhấn phím 1 để chọn Language

Bước 4 nhấn phím 1 để cài đặt ngôn ngữ tiếng Anh hoặc nhấn phím 2 để cài đặt ngôn ngữ tiếng Việt

Tiếng Anh
Tiếng Việt

Xem thêm Cài đặt ngôn ngữ tiếng Việt

8 Khôi phục cài đặt gốc

Bước 1 nhấn phím SHIFT => nhấn phím 9

Bước 2 nhấn phím 3 để chọn Initialize All

Bước 3 nhấn phím = để chọn Yes

Bước 4 nhấn phím AC

Khi hoàn thành các bước khôi phục cài đặt gốc tất cả các cài đặt của máy tính cầm tay CASIO fx 580 VN X sẽ trở về mặc định ngoại trừ cài đặt ngôn ngữ và độ tương phản / độ sáng

Cài đặtCài đặt mặc định
Input/OutputMathI/MathO
Angle UnitDegree
Number FormatNorm 1
Engineer SymbolOff
Fraction Resultd/c
Complexa+bi
StatisticsOff
Equation/FuncOn
Tablef(x),g(x)
Recurring DecOn
Decimal MarkDot
Digit SeparatorOff

Xem thêm Khôi phục cài đặt gốc

Trong thời gian đầu khi mới sử dụng máy tính cầm tay CASIO fx 580 VN X bạn cứ giữ nguyên các cài đặt mặc định, khi thành thạo bạn hãy cài đặt lại để tối ưu hóa quá trình sử dụng

Hãy chia sẽ nếu thấy hữu ích …
Bài viết cùng Serie<< Phương thức tính toán của máy tính cầm tay CASIO fx 580 VN XPhép tính cơ bản của máy tính cầm tay CASIO fx 580 VN X >>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *