Chủ Nhật, Tháng Sáu 16, 2024
CASIO fx-580VN X

Tính toán véc tơ bằng máy tính cầm tay CASIO fx 580 VN X

Bài này thuộc phần 13 trong 18 phần của series Hướng dẫn sử dụng máy tính Casio fx-580VN X

Tính năng Vector của máy tính cầm tay CASIO fx 580 VN X cho phép chúng ta gán tối đa 4 véc tơ với số chiều tối đa là 3

Sau khi gán chúng ta có thể thực hiện các phép tính như cộng hai, ba, bốn véc tơ; độ dài véc tơ; tích vô hướng, tích có hướng của hai véc tơ; góc tạo bởi hai véc tơ; chuẩn hóa véc tơ; …

1 Gán véc tơ vào biến nhớ véc tơ

Véc tơ trong máy tính cầm tay CASIO fx 580 VN X được viết theo cột chứ không viết theo dòng như trong sách giáo khoa

Chẳng hạn mình cần gán \vec{a}=(1, 1, 3)\vec{b}=(5, 5, 2) lần lượt vào các biến nhớ VctAVctB thì thực hiện tuần tự theo các bước bên dưới

Bước 1 nhấn phím MENU => nhấn phím 5 để chọn Vector

Bước 2 gán \vec{a}=(1, 1, 3) vào các biến nhớ VctA

Bước 2.1 nhấn phím 1 để chọn VctA => nhấn phím 3 để khai báo véc tơ trong không gian

Bước 2.2 nhấn lần lượt các phím để nhập tọa độ của véc tơ

Bước 3 gán \vec{b}=(5, 5, 2) vào biến nhớ VctB

Bước 3.1 nhấn phím OPTN => nhấn phím 1 để chọn Define

Bước 3.2 nhấn phím 2 để chọn VctB => nhấn phím 3 để khai báo véc tơ trong không gian

Bước 3.3 nhấn lần lượt các phím để nhập tọa độ của véc tơ

2 Cộng hai véc tơ

Chẳng hạn mình cần tính \vec{a}+\vec{b} thì thực hiện tuần tự theo các bước bên dưới

Bước 1 nhấn phím OPTN => nhấn phím 3 để chọn Vector Calc

Bước 2 nhấn phím OPTN => nhấn phím 3 để chọn VctA

Bước 3 nhấn phím +

Bước 4 nhấn phím OPTN => nhấn phím 4 để chọn VctB

Bước 5 nhấn phím =

Véc tơ tổng vừa tìm được sẽ tự động được gán vào bộ nhớ VctAns. Để đơn giản bạn có thể xem nó như bộ nhớ Ans trong phương thức tính toán thông thường nhưng giá trị ở đây là véc tơ

Xem thêm Cộng hai, ba, bốn véc tơ

3 Độ dài của một véc tơ

Chẳng hạn mình cần tính độ dài \vec{a} thì thực hiện tuần tự theo các bước bên dưới

Bước 1 nhấn phím SHIFT => nhấn phím (

Bước 2 nhấn phím OPTN => nhấn phím 3 để chọn VctA

Bước 3 nhấn phím =

Xem thêm Độ dài của một véc tơ

4 Tích vô hướng của hai véc tơ

Chẳng hạn mình cần tính tính tích vô hướng của \vec{a}, \vec{b} thì thực hiện tuần tự theo các bước bên dưới

Bước 1 nhấn phím OPTN => nhấn phím 3 để chọn VctA

Bước 2 nhấn phím OPTN => nhấn phím => nhấn phím 2 để chọn Dot Product

Bước 3 nhấn phím OPTN => nhấn phím 4 để chọn VctB

Bước 4 nhấn phím =

5 Tích có hướng của hai véc tơ

Chẳng hạn mình cần tính tích có hướng của \vec{a}, \vec{b} thì thực hiện tuần tự theo các bước bên dưới

Bước 1 nhấn phím OPTN => nhấn phím 3 để chọn VctA

Bước 2 nhấn phím \times

Bước 3 nhấn phím OPTN => nhấn phím 4 để chọn VctB

Bước 4 nhấn phím =

Xem thêm Tích vô hướng, tích có hướng của hai véc tơ

6 Góc giữa hai véc tơ

Chẳng hạn mình cần tính góc giữa \vec{a}, \vec{b} thì thực hiện tuần tự theo các bước bên dưới

Bước 1 nhấn phím OPTN => nhấn phím => nhấn phím 3 để chọn Angle

Bước 2 nhấn phím OPTN => nhấn phím 3 để chọn VctA

Bước 3 nhấn phím SHIFT => nhấn phím )

Bước 4 nhấn phím OPTN => nhấn phím 4 để chọn VctB

Bước 5 nhấn phím =

Xem thêm Góc tạo bởi hai véc tơ

7 Chuẩn hóa một véc tơ

Chẳng hạn mình cần chuẩn hóa véc tơ \vec{a} thì thực hiện tuần tự theo các bước bên dưới

Bước 1 nhấn phím OPTN => nhấn phím => nhấn phím 4 để chọn Unit Vector

Bước 2 nhấn phím OPTN => nhấn phím 3 để chọn VctA

Bước 3 nhấn phím =

Xem thêm Chuẩn hóa một véc tơ

8 Lời kết

Tính năng Vector của máy tính cầm tay CASIO fx 580 VN X còn cho phép chúng tính tích hỗn hợp / tích hỗn tạp của ba véc tơ

Xa hơn nếu biết công thức bạn còn có thể tính diện tích tam giác, diện tích hình bình hành, thể tích tứ diện, thể tích hình hộp, khoảng cách từ một điểm đến một đường thằng trong không gian, khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau, …

Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn

Hãy chia sẽ nếu thấy hữu ích …
Bài viết cùng Serie<< Tính toán ma trận bằng máy tính cầm tay CASIO fx 580 VN XThống kê bằng máy tính cầm tay CASIO fx 580 VN X >>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *