Chủ Nhật, Tháng Sáu 16, 2024
CASIO fx-880BTG

Xác định số nghiệm của phương trình bằng CASIO fx 880 BTG

Xin chào tất cả các bạn

Hôm nay, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chi tiết các bước sử dụng chức năng tạo bảng giá trị Table của máy tính cầm tay CASIO fx 880 BTG xác định số nghiệm của phương trình

Trong phạm vi ngắn gọn của bài viết này chúng ta chỉ xác định số nghiệm của phương trình trong khoảng hoặc nữa khoảng hoặc đoạn

Xem thêm Xác định số điểm cực trị của hàm số bằng máy tính cầm tay

1 Các bước xác định

Giả sử mình cần xác định số nghiệm của phương trình h(x)=0 trong khoảng (a, b) thì thực hiện tuần tự theo các chỉ dẫn bên dưới

Bước 1 mở ứng dụng bảng giá trị Table

Bước 2 cài đặt chỉ sử dụng một hàm f(x)

Bước 3 khai báo f(x) là vế trái của phương trình

Bước 4 khai báo Start=a, End=bStep=(b-a) \div 44

Bước 5 quan sát bảng giá trị, hàm f(x) biến thiên bao nhiêu lần qua 0 thì phương trình có bấy nhiêu nghiệm

2 Thực hành xác định

Chẳng hạn mình cần xác định số nghiệm của phương trình \sin ^6 x+3 \sin ^2 x+\cos ^6 x=1 trong khoảng (-2 \pi, 2 \pi) thì thực hiện tuần tự theo các bước bên dưới

Vì phương trình đã cho có chứa các hàm số lượng giác (sin, cos) nên cần cài đặt đơn vị góc là rađian trước khi thực hiện

Xem thêm Cài đặt đơn vị góc (Độ, Rađian, Građian)

Bước 1 mở ứng dụng bảng giá trị Table

Nhấn phím HOME => chọn Table => nhấn phím OK

Bước 2 cài đặt chỉ sử dụng một hàm f(x)

Nhấn phím TOOLS => chọn Table Type => nhấn phím OK => chọn f(x) => nhấn phím OK => nhấn phím AC

Bước 3 khai báo hàm f(x) là \sin ^6 x+3 \sin ^2 x+\cos ^6 x-1

Nhấn phím TOOLS => chọn Define f(x) / g(x) => nhấn phím OK => chọn Define f(x) => nhấn phím OK => nhập \sin ^6 x+3 \sin ^2 x+\cos ^6 x-1 => nhấn phím OK

Bước 4 khai báo Start=-2\pi, End=2\piStep=4\pi \div 44

Nhấn phím TOOLS => chọn Table Range => nhấn phím OK => nhập -2\pi => nhấn phím EXE => nhập 2\pi => nhấn phím EXE => nhập 2\pi--2\pi \div 44 => nhấn phím EXE => nhấn phím EXE

Bước 5 quan sát bảng giá trị

Dựa vào bảng giá trị vừa tìm được chúng ta dễ dàng nhận thấy f(x) biến thiên qua 0 ba lần trong khoảng (-2 \pi, 2 \pi)

Vậy số nghiệm của phương trình \sin ^6 x+3 \sin ^2 x+\cos ^6 x=1 trong khoảng (-2 \pi, 2 \pi) là 3

3 Lời kết

Việc sử dụng khéo léo chức năng tạo bảng giá trị Table của máy tính cầm tay CASIO fx 880 BTG cho phép chúng ta xác định chính xác và nhanh chóng số nghiệm của phương trình trong một khoảng nào đó

Việc xác định số nghiệm của phương trình trên tập xác định hoặc xác định chính xác nghiệm của phương trình cần thực hiện thêm một số thao tác phù hợp

Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết tiếp theo

Tài liệu tham khảo

Nguyễn Thành Nhân, Nghiên cứu ứng dụng chức năng Table của máy tính CASIO fx-580VN X vào hỗ trợ giải một số dạng toán phổ thông, Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp, Tập 9, Số 3, 2020, 3-12

Hãy chia sẽ nếu thấy hữu ích …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *