Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024
CASIO fx-880BTG

Tính đạo hàm của hàm số bằng CASIO fx 880 BTG

Xin chào tất cả các bạn

Chức năng tính đạo hàm Derivative của máy tính cầm tay CASIO fx 880 BTG chỉ cho phép chúng ta tính đạo hàm tại một điểm

Muốn tính được đạo hàm chúng ta cần biết kết hợp khéo léo chức năng tính đạo hàm Derivative với chức năng tạo bảng giá trị Table

Dưới đây là chi tiết các bước tính đạo hàm của hàm số khi biết trước bốn phương án A, B, C và D bằng máy tính cầm tay CASIO fx 880 BTG

Xem thêm Cách tính nguyên hàm của hàm số bằng máy tính cầm tay

1 Các bước tính đạo hàm

Giả sử mình cần xác định đạo hàm của hàm số h(x) với bốn phương án A, B, C và D cho trước thì thực hiện tuần tự theo các chỉ dẫn bên dưới

Bước 1 mở ứng dụng bảng giá trị Table

Bước 2 cài đặt sử dụng cả hàm f(x) và g(x)

Bước 3 khai báo f(x) là \frac{d}{dx}(h(x))|_{x=x} trừ cho hàm ở phương án A

Bước 4 khai báo g(x) là \frac{d}{dx}(h(x))|_{x=x} trừ cho hàm ở phương án B

Bước 5 khai báo Start=1, End=30 và Step=1

Bước 6 quan sát bảng giá trị

Hàm số nào bằng không hoặc gần bằng không thì phương án tương ứng chính là đáp án cần tìm

Trường hợp không có hàm số nào bằng không hoặc gần bằng không thì thử lại với phương án C và D

2 Thực hành tính đạo hàm

Hàm số y=\log_2 \sqrt{x^2+x} có đạo hàm là hàm nào sau đây

A. y'=\frac{2x+1}{(x^2+x)}

B. y'=\frac{2x+1}{2(x^2+x)\ln2}

C. y'=\frac{2x+1}{(x^2+x)\ln 2}

D. y'=\frac{2x+1}{2(x^2+x)}

Bước 1 mở ứng dụng bảng giá trị Table

Nhấn phím HOME => chọn Table => nhấn phím OK

Bước 2 cài đặt sử dụng cả hàm f(x) và g(x)

Nhấn phím TOOLS => chọn Table Type => nhấn phím OK => chọn f(x) / g(x) => nhấn phím OK => nhấn phím AC

Bước 3 khai báo f(x) là \frac{d}{dx}(\log_2 \sqrt{x^2+x})|_{x=x}-\left(\frac{2x+1}{(x^2+x)}\right)

Bước 3.1 nhấn phím TOOLS => chọn Define f(x) / g(x) => nhấn phím OK => chọn Define f(x) => nhấn phím OK

Bước 3.2 nhấn phím CATALOG => chọn Func Analysis => nhấn phím OK => chọn Derivative (d / dx) => nhấn phím OK => nhập \frac{d}{dx}(\log_2 \sqrt{x^2+x})|_{x=x}-\left(\frac{2x+1}{(x^2+x)}\right)

Bước 3.3 nhấn phím OK

Bước 4 khai báo g(x) là \frac{d}{dx}(\log_2 \sqrt{x^2+x})|_{x=x}-\left(\frac{2x+1}{2(x^2+x)\ln2}\right)

Bước 4.1 nhấn phím TOOLS => chọn Define f(x) / g(x) => nhấn phím OK => chọn Define f(x) => nhấn phím OK

Bước 4.2 nhấn phím CATALOG => chọn Func Analysis => nhấn phím OK => chọn Derivative (d / dx) => nhấn phím OK => nhập \frac{d}{dx}(\log_2 \sqrt{x^2+x})|_{x=x}-\left(\frac{2x+1}{2(x^2+x)\ln2}\right)

Bước 4.3 nhấn phím OK

Bước 5 khai báo Start=1, End=30Step=1

Nhấn phím TOOLS => chọn Table Range => nhấn phím OK => nhập 1=> nhấn phím EXE => nhập 30 => nhấn phím EXE => nhập 1 => nhấn phím EXE => nhấn phím EXE

Bước 6 quan sát bảng giá trị chúng ta dàng nhận thấy hàm g(x) bằng 0 nên phương án B là đáp án cần tìm

3 Lời kết

Bằng việc kết hợp chức năng tạo bảng giá trị Table và chức năng tính đạo hàm tại một điểm Derivative của máy tính cầm tay CASIO fx 880 BTG mà chúng ta xác định được đạo hàm của hàm số một cách chính xác và nhanh chóng

Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết tiếp theo

Tài liệu tham khảo

Nguyễn Thành Nhân, Nghiên cứu ứng dụng chức năng Table của máy tính CASIO fx-580VN X vào hỗ trợ giải một số dạng toán phổ thông, Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp, Tập 9, Số 3, 2020, 3-12

Hãy chia sẽ nếu thấy hữu ích …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *