Chủ Nhật, Tháng Sáu 16, 2024
CASIO fx-580VN X

Xác định phương trình hồi quy tuyến tính bằng CASIO fx 580 VN X

Xin chào tất cả các bạn

Đối với hầu hết sinh viên học các ngành kỹ sư xây dựng, kinh tế, Toán học, … thì máy tính cầm tay gần như là một công cụ không thể thiếu trong quá trình học tập, đặc biệt là phương thức thống kê

Hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết các bước sử dụng phương thức thống kê xác định nhanh phương trình hồi quy tuyến tính bằng máy tính cầm tay CASIO fx 580 VN X

1 Các bước viết phương trình hồi quy

Bước 1 mở phương thức thống kê

Bước 2 chọn y=a+bx

Bước 3 nhập số liệu thống kê vào máy tính cầm tay

Bước 4 xác định giá trị a, b của phương trình hồi quy tuyến tính

2 Thực hành viết phương trình hồi quy

Điều tra ngẫu nhiên nhu cầu X (đơn vị: sản phẩm) về một loại hàng hóa và giá bán Y (đơn vị 100 000 đồng / sản phẩm) của một loại sản phẩm thu được bảng số liệu

Dựa vào bảng số liệu trên hãy viết phương trình hồi quy tuyến tính thực nghiệm Y theo X và tính hệ số tương quan mẫu giữa X và Y

Bước 1 mở phương thức thống kê

Nhấn phím MENU => nhấn phím 6 để chọn Statistics

Bước 2 chọn y=a+bx

Nhấn phím 2 để chọn y=a+bx

Bước 3 nhập số liệu thống kê vào máy tính cầm tay

Bước 3.1 nhập các số liệu của cột X

Nhập giá trị thứ nhất => nhấn phím = => nhập giá trị thứ nhì => nhấn phím = => …

Bước 3.2 nhập các số liệu của cột Y

Nhấn phím  => nhấn phím  để chuyển con trỏ soạn thảo sang cột Y

Nhập giá trị thứ nhất => nhấn phím = => nhập giá trị thứ nhì => nhấn phím = => …

Bước 4 xác định giá trị a, b của phương trình hồi quy tuyến tính

Nhấn phím OPTN => nhấn phím 4 để chọn Regression Calc

Vậy phương trình hồi quy cần tìm là y=8.745153108+0.014466888x, hệ số tương quan cần tìm là r=0.980299624

3 Các giá trị đặc trưng

Nếu muốn tìm các giá trị đặc trưng thì bạn hãy nhấn phím OPTN => nhấn phím 3 để chọn 2 – Variable Calc => nhấn phím => nhấn phím => nhấn phím

Quan sát màn hình kết quả tính toán chúng ta dễ dàng tìm được các giá trị đặc trưng như trung bình cộng, phương sai, độ lệch chuẩn, …

Xem thêm Số đặc trưng đo xu thế trung tâm (trung bình, tứ phân vị) và đo độ phân tán (phương sai, độ lệch chuẩn)

4 Lời kết

Phương thức thống kê của máy tính cầm tay CASIO fx 580 VN X hỗ trợ chúng ta xác định phương trình hồi quy tuyến tính, tìm các giá trị đặc trưng và tính phân phối chuẩn tắc

Ngoài ra, phương thức này còn hỗn trợ các loại thống kê biến đôi khác như biến đôi (x, y) hồi quy bậc hai y=a+bx+cx^2, biến đôi (x, y) hồi quy logarit y=a+b \cdot ln(x), biến đôi (x, y) e hồi quy hàm số mũ y=a \cdot e^\wedge(bx), biến đôi (x, y) ab hồi quy hàm số mũ y=a \cdot b^\wedge x, biến đôi (x, y) hồi quy lũy thừa y=a \cdot x^\wedge b và biến đôi (x, y) hồi quy nghịch đảo y=a+b/x   

Hãy chia sẽ nếu thấy hữu ích …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *