Chủ Nhật, Tháng Sáu 16, 2024
CASIO fx-580VN X

Số đặc trưng (trung bình, phương sai) bằng CASIO fx 580 VN X

Xin chào tất cả các bạn

Mạch kiến thức về thống kê đã / đang / sẽ trở thành mạch kiến thức quan trọng trong chương trình giáo dục phổ thông 2018

Thống kê hiện đã được giảng dạy ngay từ những năm Tiểu học chứ không đợi đến Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông

Tính năng thống kê của máy tính cầm tay CASIO fx 580 VN X cho phép chúng ta nhập số liệu thống kê và tính các giá trị của các số đặc trưng (trung bình cộng, tứ phân vị, phương sai, độ lệch chuẩn, …) một cách nhanh chóng và chính xác

  • Trung bình cộng, tứ phân vị gọi chung là các số đặc trưng đo xu thế trung tâm
  • Phương sai, độ lệch chuẩn gọi chung là các số đặc trưng đo độ phân tán

1 Các bước thực hiện

Chẳng hạn mình cần tìm các số đặc trưng (trung bình cộng, tứ phân vị thứ nhất, trung vị, tứ phân vị thứ ba, phương sai và độ lệch chuẩn) của Bảng * thì thực hiện tuần tự theo các bước …

Giá trịTần số
127
523
777
446
355
Bảng *

Bước 1 bật cột tần số

Bước 1.1 nhấn phím SHIFT => nhấn phím MENU

Bước 1.2 nhấn phím

Bước 1.3 nhấn phím 3 để chọn Statistics

Bước 1.4 nhấn phím 1 để chọn On / Bật cột tần số

Xem thêm Bật / Tắt cột tần số

Bước 2 mở phương thức thống kê

Nhấn phím MENU => nhấn phím 6 để chọn Statistics => nhấn phím 1 để chọn 1 – Variable

Bước 3 nhập các số liệu thống kê vào máy tính cầm tay

Bước 3.1 nhập các số liệu của cột giá trị

Lần lượt nhấn các phím 1 = 5 = 7 = 4 = 3 =

Bước 3.2 nhập các số liệu của cột tần số

Nhấn phím => nhấn phím  để chuyển con trỏ soạn thảo sang cột tần số

Lần lượt nhấn các phím 2 7 = 2 3 = 7 7 = 4 6 = 5 5=

Bước 4 nhấn phím AC

Bước 5 nhấn phím OPTN => nhấn phím 2 để chọn 1 – Variable Calc => nhấn phím => nhấn phím

Quan sát màn hình kết quả tính toán chúng ta dễ dàng tìm được các giá trị đặc trưng đo xu thế trung tâm và đo mức độ phân tán là

  • Trung bình cộng \overline{x}=4.51754386
  • Tứ phân vị thứ nhất Q_1=3
  • Trung vị / tứ phân vị thứ nhì Med=4
  • Tứ phân vị thứ ba Q_3=7
  • Phương sai \sigma^2x=4.179516774
  • Độ lệch chuẩn \sigma x=2.04438665

2 Ký hiệu phương sai và độ lệch chuẩn

Ký hiệu phương sai và độ lệch chuẩn của CASIO fx 580 VN X khác với sách giáo khoa

 CASIO fx 580 VN XSách giáo khoa
Phương sai\sigma^2 xS^2
Độ lệch chuẩn\sigma xS

3 Số dòng của phương thức thống kê

Số dòng của phương thức thống kê phụ thuộc vào cột tần số

Không có cột tần số Có cột tần số
160 dòng80 dòng

4 Lời kết

Ngoài các số đặc trưng (trung bình cộng, tứ phân vị, phương sai, độ lệch chuẩn) tính năng thống kê của máy tính cầm tay CASIO fx 580 VN X hỗ trợ tính nhiều số đặc trưng khác

Chẳng hạn tổng của mẫu, tổng bình phương của mẫu, phương sai hiệu chỉnh, độ lệch chuẩn hiệu chỉnh, số mẫu, giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất

Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết tiếp theo

Hãy chia sẽ nếu thấy hữu ích …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *