Thứ Hai, Tháng Năm 20, 2024
CASIO fx-580VN X

Tính phân phối chuẩn tắc bằng CASIO fx 580 VN X

Xin chào tất cả các bạn

Hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết các bước tính nhanh phân phối chuẩn tắc bằng máy tính cầm tay CASIO fx 580 VN X

Chúng ta có thể tính nhanh phân phối chuẩn tắc là nhờ vào tính năng Norm Dist của phương thức thống kê

Từ đây về sau chúng ta không cần phải tra bảng giá trị của hàm \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^a e^{-\frac{t^2}{2}}dt, \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_0^a e^{-\frac{t^2}{2}}dt, 1-\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^a e^{-\frac{t^2}{2}}dt

1 Sơ lược vế tính năng phân phối chuẩn

Với a \in \mathbb{R} chúng ta có …

  • P(a)=\frac{1}{\sqrt{2 \pi}} \int_{-\infty}^a e^{-\frac{t^2}{2}} dt
  • Q(a)=\frac{1}{\sqrt{2 \pi}} \int_0^a e^{-\frac{t^2}{2}} dt
  • R(a)=1-P(a)=1-\frac{1}{\sqrt{2 \pi}} \int_{-\infty}^a e^{-\frac{t^2}{2}} dt

2 Thực hành tính phân phối

Trọng lượng của một sản phẩm X có phân phối chuẩn với \mu=10~kg, \sigma=0.5

Tính tỉ lệ những sản phẩm có trọng lượng từ 9.5 kg đến 11 kg

Dễ thấy P[9.5 \leq X \leq 11] = \varphi \left(\frac{11-10}{0.5}\right) - \varphi \left(\frac{9.5-10}{0.5}\right) = \varphi(2)+\varphi(1)

Bước 1 mở phương thức thống kê và màn hình Statistics 1- Variable

Nhấn phím MENU => nhấn phím 6 để chọn Statistics => nhấn phím 1 để chọn 1- Variable => nhấn phím AC

Bước 2 gọi hàm Q( và nhập 2

Nhấn phím OPTN => nhấn phím  => nhấn phím 4 để chọn Norm Dist => nhấn phím 2 để chọn hàm Q( => nhập 2 => nhấn phím )

Bước 3 nhấn phím +

Bước 4 gọi hàm Q( và nhập 1

Nhấn phím OPTN => nhấn phím => nhấn phím 4 để chọn Norm Dist => nhấn phím 2 để chọn hàm Q( => nhập 1 => nhấn phím )

Bước 5 nhấn phím =

Vậy tỉ lệ những sản phẩm có trọng lượng từ 9.5 kg đến 11 kg0.81859

3 Lời kết

Phương thức thống của máy tính cầm tay CASIO fx 580 VN X ngoài hỗ trợ chúng tính nhanh phân phối chuẩn tắc còn hỗ trợ …

Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết tiếp theo

Hãy chia sẽ nếu thấy hữu ích …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *