Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024
CASIO fx-880BTG

Tính nguyên hàm của hàm số bằng CASIO fx 880 BTG

Xin chào tất cả các bạn

Mặc dù CASIO fx 880 BTG vẫn chưa hỗ trợ tính trực tiếp nguyên hàm của hàm số nhưng nếu biết cách kết hợp khéo léo chức năng tính tích phân Integration và chức năng tạo bảng giá trị Table chúng ta vẫn có thể tính được khá nhanh chóng

Dưới đây là chi tiết các bước tính nguyên hàm khi biết trước bốn phương án A, B, C và D bằng máy tính cầm tay

Xem thêm Cách tính đạo hàm của hàm số bằng máy tính cầm tay

1 Các bước tính nguyên hàm

Giả sử mình cần xác định nguyên hàm của hàm số h(x) với bốn phương án A, B, C và D cho trước thì thực hiện tuần tự theo các chỉ dẫn bên dưới

Bước 1 mở ứng dụng bảng giá trị Table

Bước 2 cài đặt sử dụng cả hàm f(x) và g(x)

Bước 3 khai báo f(x) là tích phân của hàm h(x) – hàm ở phương án A

Bước 4 khai báo g(x) là tích phân của hàm h(x) – hàm ở phương án B

Cận dưới của tích phân là một giá trị bất kì thuộc tập xác định, cận trên là x

Bước 5 khai báo Start=1, End=30 và Step=1

Bước 6 quan sát bảng giá trị

Hàm số nào là hàm hằng thì phương án tương ứng chính là đáp án cần tìm

Trường hợp không có hàm số nào là hàm hằng thì thử lại với phương án C và D

2 Thực hành tính nguyên hàm

Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số f(x)=\frac{x+2}{x-1} trên khoảng (1 ;+\infty)

A. x+3 \ln (x-1)+C

B. x-3 \ln (x-1)+C

C. x-\frac{3}{(x-1)^{2}}+C

D. x+\frac{3}{(x-1)^{2}}+C

Bước 1 mở ứng dụng bảng giá trị Table

Nhấn phím HOME => chọn Table => nhấn phím OK

Bước 2 cài đặt sử dụng cả hàm f(x) và g(x)

Nhấn phím TOOLS => chọn Table Type => nhấn phím OK => chọn f(x) / g(x) => nhấn phím OK => nhấn phím AC

Bước 3 khai báo f(x) là \int_2^x \frac{x+2}{x-1}dx-(x+3 \ln (x-1))

Bước 3.1 nhấn phím TOOLS => chọn Define f(x) / g(x) => nhấn phím OK => chọn Define f(x) => nhấn phím OK

Bước 3.2 nhấn phím CATALOG => chọn Func Analysis => nhấn phím OK => chọn Integration => nhấn phím OK => nhập \int_2^x \frac{x+2}{x-1}dx-(x+3 \ln (x-1))

Bước 3.3 nhấn phím OK

Bước 4 khai báo g(x) là \int_2^x \frac{x+2}{x-1}dx-(x-3 \ln (x-1))

Bước 4.1 nhấn phím TOOLS => chọn Define f(x) / g(x) => nhấn phím OK => chọn Define g(x) => nhấn phím OK

Bước 4.2 nhấn phím CATALOG => chọn Func Analysis => nhấn phím OK => chọn Integration => nhấn phím OK => nhập\int_2^x \frac{x+2}{x-1}dx-(x-3 \ln (x-1))

Bước 4.3 nhấn phím OK

Bước 5 khai báo Start=1, End=30Step=1

Nhấn phím TOOLS => chọn Table Range => nhấn phím OK => nhập 1=> nhấn phím EXE => nhập 30 => nhấn phím EXE => nhập 1 => nhấn phím EXE => nhấn phím EXE

Bước 6 quan sát bảng giá trị chúng ta nhận thấy hàm f(x) là hàm hằng nên phương án A là đáp án cần tìm

3 Lời kết

Đến đây chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu xong cách tìm nguyên hàm của hàm số với bốn phương án A, B, C và D cho trước bằng máy tính cầm tay CASIO fx 880 BTG

Hy vọng thủ thuật này sẽ hữu ích, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết tiếp theo

Tài liệu tham khảo

Nguyễn Thành Nhân, Nghiên cứu ứng dụng chức năng Table của máy tính CASIO fx-580VN X vào hỗ trợ giải một số dạng toán phổ thông, Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp, Tập 9, Số 3, 2020, 3-12

Hãy chia sẽ nếu thấy hữu ích …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *