Thứ Hai, Tháng Năm 20, 2024
Toán học THCS

Ước chung lớn nhất, bội chung nhỏ nhất CASIO fx 580 VN X

Bài này thuộc phần 2 trong 5 phần của series Ứng dụng máy tính Casio fx-580VN X vào chương trình Toán THCS

Xin chào tất cả các bạn

Hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết các bước tìm ước chung lớn nhất, bội chung nhỏ nhất của hai số, ba số, bốn số, …, bằng máy tính cầm tay CASIO fx 580 VN X

1 Ước chung lớn nhất

Để tìm ước chung lớn nhất của hai số a_1, a_2 ta sử dụng phím GCD với công thức GCD(a_1, a_2)

Để tìm ước chung lớn nhất của ba số a_1, a_2, a_3 ta sử dụng phím GCD với công thức GCD(a_1, GCD(a_2, a_3))

Chẳng hạn 1 mình cần tìm ước chung lớn nhất của hai số 479, 686 thì thực hiện tuần tự theo các bước bên dưới

Bước 1 nhấn phím ALPHA => nhấn phím \times

Bước 2 nhập số 479

Bước 3 nhấn phím SHIFT => nhấn phím )

Bước 4 nhập số 686

Bước 5 nhấn phím =

Vậy UCLN(479, 686)=1

Chẳng hạn 2 mình cần tìm ước chung lớn nhất của ba số 909, 153, 773 thì thực hiện tuần tự theo các bước bên dưới

Vậy UCLN(909, 153, 773)=1

Xem thêm Ước chung lớn nhất

2 Bội chung nhỏ nhất

Để tìm bội chung nhỏ nhất của hai số a_1, a_2 ta sử dụng phím LCM với công thức LCM(a_1, a_2)

Để tìm bội chung nhỏ nhất của ba số a_1, a_2, a_3 ta sử dụng phím LCM với công thức LCM(a_1, LCM(a_2, a_3))

Chẳng hạn 3 mình cần tìm bội chung nhỏ nhất của hai số 759, 539 thì thực hiện tuần tự theo các bước bên dưới

Bước 1 nhấn phím ALPHA => nhấn phím \div

Bước 2 nhập số 759

Bước 3 nhấn phím SHIFT => nhấn phím )

Bước 4 nhập số 539

Bước 5 nhấn phím =

Vậy BCNN(759, 539)=37~191

Chẳng hạn 4 mình cần tìm bội chung nhỏ nhất của ba số 13, 690, 219 thì thực hiện tuần tự theo các bước bên dưới

Vậy BCNN(13, 690, 219)=654~810

Xem thêm Bội chung nhỏ nhất

3 Lời kết

Phím GCD và LCM của máy tính cầm tay CASIO fx 580 VN X mặc dù cho phép chúng ta xác định nhanh ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất của hai số, ba số, bốn số, …

Tuy nhiên với những số có giá trị lớn thì bạn nên tìm ước chung lớn nhất bằng thuật giải Euclid sau đó áp dụng công thức LCM(A, B)=\frac{AB}{GCD(A, B)} để tìm bội chung nhỏ nhất

Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết tiếp theo

Hãy chia sẽ nếu thấy hữu ích …
Bài viết cùng Serie<< Kiểm tra một số có là số nguyên tố bằng CASIO fx 580 VN XKhai triển và rút gọn đa thức bằng CASIO fx 580 VN X >>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *