Thứ Hai, Tháng Năm 20, 2024
CASIO fx-580VN X

Tìm ma trận bình phương, lập phương bằng CASIO fx 580 VN X

Xin chào tất cả các bạn

Hôm nay, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chi tiết các bước tìm ma trận bình phương (lũy thừa mũ hai), lập phương (lũy thừa mũ ba) bằng máy tính cầm tay CASIO fx 580 VN X

1 Sơ lược về ma trận bình phương, lập phương

Không phải ma trận nào cũng có thể tìm được ma trận bình phương, lập phương

Chỉ những ma trận thỏa mãn điều kiện mới có thể tìm được, dễ thấy nhất là những ma trận vuông

Mọi ma trận vuông đều có thể tìm được ma trận bình phương, lập phương, … , ma trận lũy thừa với số mũ n (n là một số nguyên dương)

2 Các bước thực hiện

Bước 1 mở phương thức ma trận

Bước 2 gán ma trận vào biến nhớ ma trận

Bước 3 nhấn phím AC

Bước 4 gọi ma trận

Bước 5 nhấn phím x^2 để tìm ma trận bình phương và nhấn phím SHIFT => nhấn phím x^2 để tìm ma trận lập phương

3 Ví dụ minh họa

Chẳng hạn mình cần tìm ma trận bình phương và lập phương của ma trận \left[\begin{matrix}8&1&1\\7&9&3\\1&3&1\end{matrix}\right] thì thực hiện tuần tự theo các bước bên dưới

Bước 1 mở phương thức ma trận

Nhấn phím MENU => nhấn phím 4 để chọn Matrix

Bước 2 gán ma trận vào biến nhớ ma trận MatA

Bước 2.1 nhấn phím 1 để chọn MatA

Bước 2.2 nhấn phím 3 để khai báo ma trận đang gán có 3 dòng

Bước 2.3 nhấn phím 3 để khai báo ma trận đang gán có 3 cột

Bước 2.4 lần lượt nhấn các phím để nhập các phần tử của ma trận

Bước 3 nhấn phím AC

Bước 4 gọi ma trận MatA

Nhấn phím OPTN => nhấn phím 3 để chọn MatA

Bước 5 ma trận bình phương và ma trận bình phương

Bước 5.1 nhấn phím x^2 để tìm ma trận bình phương => nhấn phím =

Bước 5.2 nhấn phím SHIFT => nhấn phím x^2 để tìm ma trận lập phương => nhấn phím =

 Bạn không thể nhấn phím x^\square => nhập …

  • 2 để thay cho việc phím x^2
  • 3 để thay cho việc nhấn nhấn phím SHIFT => nhấn phím x^2

Vậy ma trận bình phương và ma trận lập phương của ma trận đã cho lần lượt là \left[\begin{matrix}72&20&12\\122&97&37\\30&31&11\end{matrix}\right]\left[\begin{matrix}728&288&144\\1692&1106&450\\468&342&134\end{matrix}\right]

4 Phép tính lũy thừa với số mũ n của ma trận

Máy tính cầm tay CASIO fx 580 VN X ngoài việc hỗ trợ chúng ta tìm nhanh ma trận bình phương, lập phương còn hỗ trợ chúng ta tìm ma trận lũy thừa với số mũ n (n là một số nguyên dương bất kì)

Nếu lũy thừa có thể phân tích ra thừa số nguyên tố và các thừa số nguyên tố là 2, 3 thì có thể tích được trực tiếp

Nếu lũy thừa không rơi vào trường hợp trên thì không thể tích được trực tiếp mà tính gián tiếp

Chẳng hạn MatA^4=MatA^2^2, MatA^5=MatA^2^2 \times MatA

Xem thêm Tính định thức của ma trận

5 Lời kết

Bản chất của việc tìm ma trận bình phương, ma trận lập phương chính là phép tính lũy thừa ma trận với số mũ hai, mũ ba

Số mũ càng lớn và cấp càng lớn thì việc tính toán càng phức tạp, lúc bấy giờ việc tìm ma trận bình, lập phương bằng máy tính cầm tay CASIO fx 580 VN X sẽ là phương án tối ưu

Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bài viết tiếp theo

Hãy chia sẽ nếu thấy hữu ích …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *