Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024
CASIO fx-580VN X

Tìm ma trận đơn vị, chuyển vị bằng CASIO fx 580 VN X

Xin chào tất cả các bạn

Hôm nay, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chi tiết các bước tìm ma trận đơn vị và ma trận chuyển vị bằng máy tính cầm tay CASIO fx 580 VN X

Trong thực tế chúng ta hầu như không bao giờ có nhu cầu tìm ma trận đơn vị, chuyển vị bằng CASIO fx 580 VN X (quá dễ) ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt

1 Sơ lược về ma trận đơn vị và ma trận chuyển vị

Chỉ có ma trận vuông mới có ma trận đơn vị, ma trận đơn vị thường được ký hiệu là I_n với n là một số nguyên dương

Mọi ma trận đều có ma trận chuyển vị, nếu ma trận là ma trận vuông thì ma trận sau khi chuyển vị cũng là ma trận vuông

Xem thêm Tính định thức của ma trận

2 Ma trận đơn vị

Chẳng hạn mình cần tìm ma trận đơn vị của ma trận vuông cấp 4 \times 4 thì thực hiện tuần tự theo các bước bên dưới

Bước 1 mở phương thức ma trận

Nhấn phím MENU => nhấn phím 4 để chọn Matrix

Bước 2 gọi lệnh Identity

Nhấn phím OPTN => nhấn phím => nhấn phím 4 để chọn lệnh Identity

Bước 3 nhập cấp của ma trận

Ở đây mình sẽ nhập 4

Bước 4 nhấn phím =

Vậy ma trận đơn vị của ma trận vuông cấp 4 \times 4\left[\begin{matrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\end{matrix}\right]

3 Ma trận chuyển vị

Chẳng hạn mình cần tìm ma trận chuyển vị của ma trận \left[\begin{matrix}2&1&1\\8&1&8\end{matrix}\right] thì thực hiện tuần tự theo các bước bên dưới

Bước 1 mở phương thức ma trận Matrix

Nhấn phím MENU => nhấn phím 4 để chọn Matrix

Bước 2 gán ma trận vào biến nhớ ma trận MatA

Bước 2.1 nhấn phím 1 để chọn MatA

Bước 2.2 nhấn phím 2 để khai báo ma trận đang gán có 2 dòng

Bước 2.3 nhấn phím 3 để khai báo ma trận đang gán có 3 cột

Bước 2.4 lần lượt nhấn các phím để nhập các phần tử của ma trận

Bước 3 nhấn phím AC

Bước 4 gọi lệnh Transposition

Nhấn phím OPTN => nhấn phím => nhấn phím 3 để chọn Transposition

Bước 5 gọi ma trận MatA

Nhấn phím OPTN => nhấn phím 3 để chọn MatA

Bước 6 nhấn phím =

Vậy ma trận chuyển vị của ma trận đã cho là \left[ \begin{matrix}2&8\\1&1\\1&8\end{matrix}\right]

4 Lời kết

Qua bài viết này chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu xong cách tìm ma trận đơn vị và ma trận chuyển vị bằng máy tính cầm tay CASIO fx 580 VN X

Nếu không có gì thay đổi, đến đây mình cũng xin khép lại mách kiến thức về ma trận trên CASIO fx 580 VN X

Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết tiếp theo

Hãy chia sẽ nếu thấy hữu ích …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *