Chủ Nhật, Tháng Sáu 16, 2024
CASIO fx-580VN X

Tính định thức của ma trận bằng CASIO fx 580 VN X

Xin chào tất cả các bạn

Hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết các bước tính định thức của ma trận bằng máy tính cầm tay CASIO fx 580 VN X

Định thức tiếng Anh là Determinant, thường được viết tắt là Det

1 Sơ lược về phương thức ma trận

Phương thức ma trận là nơi cho phép chúng ta gán ma trận vào các biến nhớ ma trận và thực hiện các thao tác tính toán với ma trận

Các phép tính ma trận được hỗ trợ là

  • Cộng, nhân
  • Ma trận nghịch đảo
  • Ma trận bình phương, lập phương
  • Ma trận chuyển vị, ma trận đơn vị
  • Tìm ma trận lũy thừa với số mũ nguyên dương

Ma trận cấp 4 x 4 là cấp cao nhất mà CASIO fx 580 VN X hỗ trợ

2 Các bước thực hiện

Bước 1 mở phương thức ma trận

Bước 2 gán ma trận vào biến nhớ ma trận

Bước 3 nhấn phím AC

Bước 4 gọi lệnh Determinant

Bước 5 gọi ma trận

Bước 6 nhấn phím =

3 Ma trận vuông cấp 2 x 2

Giả sử mình cần tính định thức của ma trận \left[\begin{matrix}4&2\\1&8\end{matrix}\right] thì thực hiện tuần tự theo các bước bên dưới

Bước 1 mở phương thức ma trận

Nhấn phím MENU => nhấn phím 4 để chọn Matrix

Bước 2 gán ma trận vào biến nhớ ma trận MatA

Bước 2.1 nhấn phím 1 để chọn MatA

Bước 2.2 nhấn phím 2 để khai báo ma trận đang gán có 2 dòng

Bước 2.3 nhấn phím 2 để khai báo ma trận đang gán có 2 cột

Bước 2.4 lần lượt nhấn các phím  để nhập các phần tử của ma trận

Bước 3 nhấn phím AC

Bước 4 gọi lệnh Determinant

Nhấn phím OPTN => nhấn phím  => nhấn phím 2 để chọn Determinant

Bước 5 gọi ma trận MatA

Nhấn phím OPTN => nhấn phím 3 để chọn MatA

Bước 6 nhấn phím =

Vậy định thức của ma trận đã cho là 30

4 Ma trận vuông cấp 3 x 3

Giả sử mình cần tính định thức của ma trận \left[\begin{matrix}3&6&2\\1&2&9\\6&1&5\end{matrix}\right] thì thực hiện tuần tự theo các bước bên dưới

Bước 1 mở phương thức ma trận

Nhấn phím MENU => nhấn phím 4 để chọn Matrix

Bước 2 gán ma trận vào biến nhớ ma trận MatB

Bước 2.1 nhấn phím 2 để chọn MatB

Bước 2.2 nhấn phím 3 để khai báo ma trận đang gán có 3 dòng

Bước 2.3 nhấn phím 3 để khai báo ma trận đang gán có 3 cột

Bước 2.4 lần lượt nhấn các phím để nhập các phần tử của ma trận

Bước 3 nhấn phím AC

Bước 4 gọi lệnh Determinant

Nhấn phím OPTN => nhấn phím => nhấn phím 2 để chọn Determinant

Bước 5 gọi ma trận MatB

Nhấn phím OPTN => nhấn phím 4 để chọn MatB

Bước 6 nhấn phím =

Vậy định thức của ma trận đã cho là 275

5 Ma trận vuông cấp 4 x 4

Giả sử mình cần tính định thức của ma trận \left[\begin{matrix}1&4&4&8\\1&1&9&2\\5&3&3&3\\3&8&5&1\end{matrix}\right] thì thực hiện tuần tự theo các bước bên dưới

Bước 1 mở phương thức ma trận

Nhấn phím MENU => nhấn phím 4 để chọn Matrix

Bước 2 gán ma trận vào biến nhớ ma trận MatC

Bước 2.1 nhấn phím 3 để chọn MatC

Bước 2.2 nhấn phím 4 để khai báo ma trận đang gán có 4 dòng

Bước 2.3 nhấn phím 4 để khai báo ma trận đang gán có 4 cột

Bước 2.4 lần lượt nhấn các phím để nhập các phần tử của ma trận

Bước 3 nhấn phím AC

Bước 4 gọi lệnh Determinant

Nhấn phím OPTN => nhấn phím => nhấn phím 2 để chọn Determinant

Bước 5 gọi ma trận MatC

Nhấn phím OPTN => nhấn phím 5 để chọn MatC

Bước 6 nhấn phím =

Vậy định thức của ma trận đã cho là -1917

6 Lời kết

Máy tính cầm tay CASIO fx 580 VN X ngoài hỗ trợ chúng ta tính định thức của ma trận còn hỗ trợ chúng ta thực hiện các phép tính với ma trận (cộng, nhân), tìm ma trận nghịch đảo, tìm ma trận bình phương, lập phương, tìm ma trận chuyển vị, đơn vị, …

Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết tiếp theo

Hãy chia sẽ nếu thấy hữu ích …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *