Chủ Nhật, Tháng Sáu 16, 2024
CASIO fx-880BTG

Thông báo không xác định Not Defined trên CASIO fx 880 BTG

Xin chào tất cả các bạn

Hôm nay, mình sẽ chỉ ra nguyên nhân dẫn đến thông báo Not Defined trên máy tính cầm tay CASIO fx 880 BTG và đề xuất giải pháp khắc phục

Thông báo Not Defined còn được gọi là thông báo không xác định

1 Nguyên nhân dẫn đến thông báo Not Defined

Có ba nguyên nhân dẫn đến thông báo Not Defined là

  • Chưa gán hàm số vào hàm nhớ f(x) hoặc g(x)
  • Chưa gán ma trận vào biến nhớ ma trận
  • Chưa gán véc tơ vào biến nhớ véc tơ

Các đối tượng trên cần được gán hàm / ma trận / véc tơ vào trước khi thực hiện các theo tác tính toán

2 Giải pháp khắc phục thông Not Defined

Gán hàm / ma trận / véc tơ trước khi thực hiện các theo tác tính toán với các đối tượng

Cụ thể

  • Gán hàm số vào hàm nhớ f(x) hoặc g(x) trước khi thực hiện việc lập bảng giá trị, …
  • Gán ma trận vào biến nhớ ma trận trước khi thức hiện các phép tính với ma trận như định thức, cộng, nhân, tìm ma trận nghịch đảo, tìm ma trận bình phương, lập phương, tìm ma trận đơn vị, chuyển vị, …
  • Gán véc tơ vào các biến nhớ véc tơ trước khi thực hiện các phép toán với vec tơ như cộng hai, ba, bốn véc tơ, tính độ dài của một véc tơ bất kì, tính tích vô hướng, tích có hướng, tính góc tạo bởi hai véc tơ, chuẩn hóa một véc tơ bất kì, …

3 Thực hành xử lý thông báo Not Defined

Tính định thức của ma trận \left[\begin{matrix}7&8\\2&1\end{matrix}\right]

Bước 1 mở ứng dụng ma trận Matrix

Nhấn phím HOME => sử dụng các phím  con trỏ chọn Matrix => nhấn phím OK

Bước 2 gọi lệnh Determinant

Nhấn phím CATALOG => chọn Matrix => nhấn phím OK => chọn Matrix Calc => nhấn phím OK => chọn Determinant => nhấn phím OK

Bước 3 gọi ma trận MatA

Nhấn phím CATALOG => chọn Matrix => nhấn phím OK => chọn MatA => nhấn phím OK

Bước 4 nhấn phím EXE

Vì chúng ta chưa gán ma trận \left[\begin{matrix}7&8\\2&1\end{matrix}\right] vào biến nhớ ma trận MatA mà đã tính định thức của MatA nên thông báo Not Defined mới xuất hiện

Giải pháp là gán ma trận \left[\begin{matrix}7&8\\2&1\end{matrix}\right] vào biến nhớ ma trận MatA rồi thực hiện lại

Bước i gán ma trận vào biến nhớ ma trận MatA

Bước i.1 nhấn phím TOOLS => chọn MatA => nhấn phím OK => vì số dòng và số cột mặc định của fx 880 BTG là 2 \times 2 nên chúng ta chọn Confirm => nhấn phím OK

Bước i.2 lần lượt nhấn các phím   để nhập các phần tử của ma trận

Bước i.3 nhấn phím EXE

Lúc bấy giờ ma trận \left[\begin{matrix}7&8\\2&1\end{matrix}\right] đã được gán vào biến nhớ ma trận MatA, thực hiện lại Bước 2, Bước 3, Bước 4 để tính định thức của ma trận đã cho

Vậy định thức của ma trận đã cho là -9

Xem thêm

4 Lời kết

Qua bài viết này chúng ta dễ dàng nhận thấy lỗi Not Defined của máy tính cầm tay CASIO fx 880 BTG chỉ xuất hiện chúng ta thực hiện các thao tác tính toán với hàm nhớ f(x) hoặc g(x), ma trận và véc tơ

Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết tiếp theo

Hãy chia sẽ nếu thấy hữu ích …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *