Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024
CASIO fx-880BTG

Gán một hàm số bất kì vào hàm f(x) của CASIO fx 880 BTG

Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách gán một hàm số bất kì vào hàm f(x) của máy tính cầm tay CASIO fx 880 BTG

Sau khi gán bạn có thể tính giá trị của hàm số tại một điểm, tích đạo hàm tại của hàm một điểm, tích phân của hàm số, … một cách chính xác và nhanh chóng

1 Sơ lược về tính năng Function

Tính năng Function của máy tính cầm tay CASIO fx 880 BTG cho phép chúng ta gán một hàm số bất kì vào hàm f(x)

Tính năng Function sẽ rất hữu ích khi biết cách kết hợp với ứng dụng bảng giá trị Table, bảng tính Spreadsheet, tính năng tính đạo hàm Derivative, tính tích phân Integrationdò tìm nghiệm Solver

Việc kết hợp trên cho phép chúng ta giải quyết nhanh các bài toán …

 • Xét sự biến thiên (đồng biến, nghịch biến) của hàm số
 • Tìm cực trị (cực đại, cực tiểu) của hàm số
 • Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất (max, min) của hàm số
 • Viết phương trình tiếp tuyến của đường cong tại điểm có hoành độ cho trước
 • ….

Cách kết hợp như thế nào sẽ được mình hướng dẫn chi tiết trong những bài viết tiếp theo

2 Các bước gán một hàm số bất kì vào hàm f(x)

Giả sử mình gán hàm số x^2+2x-3 vào hàm f(x) thì thực hiện tuần tự theo các bước bên dưới …

Bước 1 nhấn phím HOME => sử dụng các phím con trỏ chọn Calculate => nhấn phím OK

Bước 2 nhấn phím FUNCTION => chọn Define f(x) => nhấn phím OK

Bước 3 nhập hàm số x^2+2x-3 vào máy tính => nhấn phím EXE

Đến đây chúng ta đã hoàn thành việc gán hàm số x^2+2x-3 vào hàm f(x). Để gán một hàm số khác vào hàm g(x) các bạn thực hiện tương tự

3 Một số chú ý

Hàm f(x) và hàm g(x) …

 • Khả dụng với hầu hết các ứng dụng của fx 880 BTG ngoài trừ Distribution, Equation (Simul Equation / Polynomial), Inequality, Base-N, Ratio và Math Box
 • Liên thông với hàm f(x) và hàm g(x) trong ứng dụng tạo bảng giá trị Table
 • Sẽ bị xóa khi nhấn phím ON

4 Một vài thao tác tính toán cơ bản

Ở đây mình chỉ thực hiện minh họa ba thao tác tính toán cơ bản là …

 • Tính giá trị của hàm số tại một điểm
 • Tính đạo hàm tại của hàm số một điểm
 • Tính tích phân của hàm số

… với giả thuyết là hàm số x^2+2x-3 đã được gán vào hàm f(x)

4.1 Tính giá trị của hàm số tại một điểm

Chẳng hạn mình cần tính giá trị của hàm số x^2+2x-3 tại 2 thì thực hiện tuần tự theo các bước bên dưới …

Bước 1 nhấn phím FUNCTION => chọn f(x) => nhấn phím OK

Bước 2 nhập 2 => nhấn phím )  => nhấn phím EXE

4.2 Tính đạo hàm của hàm số tại một điểm

Chẳng hạn mình cần tính đạo hàm của hàm số x^2+2x-3 tại 3 thì thực hiện tuần tự theo các bước bên dưới

Bước 1 nhấn phím CATALOG => chọn Func Analysis => nhấn phím OK => chọn Derivative (d/dx) => nhấn phím OK

Bước 2 Nhấn phím FUNCTION => chọn f(x) => nhấn phím OK => nhấn phím x => nhấn phím )

Bước 3 nhập 3 => nhấn phím EXE để xem kết quả

4.3 Tính tích phân của hàm số

Chẳng hạn mình cần tính \int_5^7 (x^2+2x-3) dx thì thực hiện tuần tự theo các bước bên dưới

Bước 1 nhấn phím CATALOG => chọn Func Analysis => nhấn phím OK => chọn Integration (∫)  => nhấn phím OK

Bước 2 Nhấn phím FUNCTION => chọn f(x) => nhấn phím OK => nhấn phím x => nhấn phím )

Bước 3 nhập cận dưới là 5 và cận trên là 7=> nhấn phím EXE để xem kết quả

5 Lời kết

Chúng ta nên gán hàm số bất kì vào hàm f(x) của máy tính cầm tay CASIO fx 880 BTG thay vì nhập trực tiếp hàm số khi cần thực hiện lập đi, lập lại các phép tính trên cùng một hàm số

Chẳng hạn tính giá trị của một hàm số tại nhiều điểm, tính đạo hàm của một hàm số tại nhiều điểm, …

Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết tiếp theo

Hãy chia sẽ nếu thấy hữu ích …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *