Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024
CASIO fx-880BTG

Tính định thức Det của ma trận bằng CASIO fx 880 BTG

Xin chào tất cả các bạn

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tính định thức Det của ma trận bằng máy tính cầm tay CASIO fx 880 BTG

Định thức tiếng Anh là Determinant, thường được viết tắt là Det và thường được kí hiệu là ||

1 Sơ lược về ứng dụng ma trận Matrix

Ứng dụng ma trận Matrix là nơi cho phép chúng ta gán ma trận vào các biến nhớ ma trận và thực hiện các thao tác tính toán với ma trận

Các phép tính ma trận được hỗ trợ là

Ma trận cấp 4 x 4 là cấp cao nhất mà fx 880 BTG hỗ trợ

2 Các bước thực hiện

Bước 1 mở ứng dụng ma trận Matrix

Bước 2 gán ma trận vào biến nhớ ma trận

Bước 3 gọi lệnh Determinant

Bước 4 gọi ma trận

Bước 5 nhấn phím EXE

3 Ma trận vuông cấp 2 x 2

Giả sử mình cần tính định thức của ma trận \left[\begin{matrix}7&8\\2&1\end{matrix}\right] thì thực hiện tuần tự theo các bước bên dưới

Bước 1 mở ứng dụng ma trận Matrix

Nhấn phím HOME => sử dụng các phím con trỏ chọn Matrix => nhấn phím OK

Bước 2 gán ma trận vào biến nhớ ma trận MatA

Bước 2.1 nhấn phím TOOLS => chọn MatA => nhấn phím OK => vì số dòng và số cột mặc định của fx 880 BTG là 2 \times 2 nên chúng ta chọn Confirm => nhấn phím OK

Bước 2.2 lần lượt nhấn các phím để nhập các phần tử của ma trận

Bước 2.3 nhấn phím EXE

Bước 3 gọi lệnh Determinant

Nhấn phím CATALOG => chọn Matrix => nhấn phím OK => chọn Matrix Calc => nhấn phím OK => chọn Determinant => nhấn phím OK

Bước 4 gọi ma trận MatA

Nhấn phím CATALOG => chọn Matrix => nhấn phím OK => chọn MatA => nhấn phím OK

Bước 5 nhấn phím EXE

Vậy định thức của ma trận đã cho là -9

4 Ma trận vuông cấp 3 x 3

Giả sử mình cần tính định thức của ma trận \left[\begin{matrix}3&5&1\\8&7&8\\3&4&2\end{matrix}\right] thì thực hiện tuần tự theo các bước bên dưới

Bước 1 mở ứng dụng ma trận Matrix

Nhấn phím HOME => sử dụng các phím con trỏ chọn Matrix => nhấn phím OK

Bước 2 gán ma trận vào biến nhớ ma trận MatB

Bước 2.1 nhấn phím TOOLS => chọn MatB => nhấn phím OK

Bước 2.2

  • Nhấn phím OK => chọn 3 Rows => nhấn phím OK
  • Nhấn phím OK => chọn 3 Columns => nhấn phím OK
  • Nhấn phím OK

Bước 2.3 lần lượt nhất các phím …

… để nhập các phần tử của ma trận

Bước 2.4 nhấn phím EXE

Bước 3 gọi lệnh Determinant

Nhấn phím CATALOG => chọn Matrix => nhấn phím OK => chọn Matrix Calc => nhấn phím OK => chọn Determinant => nhấn phím OK

Bước 4 gọi ma trận MatB

Nhấn phím CATALOG => chọn Matrix => nhấn phím OK => chọn MatB => nhấn phím OK

Bước 5 nhấn phím EXE

Vậy định thức của ma trận đã cho là -3

5 Ma trận vuông cấp 4 x 4

Giả sử mình cần tính định thức của ma trận \left[\begin{matrix}9&7&4&4\\0&9&6&3\\2&4&5&6\\0&6&7&3\end{matrix}\right] thì thực hiện tuần tự theo các bước bên dưới

Bước 1 mở ứng dụng ma trận Matrix

Nhấn phím HOME => sử dụng các phím con trỏ chọn Matrix => nhấn phím OK

Bước 2 gán ma trận vào biến nhớ ma trận MatC

Bước 2.1 nhấn phím TOOLS => chọn MatC => nhấn phím OK

Bước 2.2

  • Nhấn phím OK => chọn 4 Rows => nhấn phím OK
  • Nhấn phím OK => chọn 4 Columns => nhấn phím OK
  • Nhấn phím OK

Bước 2.3 lần lượt nhất các phím …

… để nhập các phần tử của ma trận

Bước 2.4 nhấn phím EXE

Bước 3 gọi lệnh Determinant

Nhấn phím CATALOG => chọn Matrix => nhấn phím OK => chọn Matrix Calc => nhấn phím OK => chọn Determinant => nhấn phím OK

Bước 4 gọi ma trận MatC

Nhấn phím CATALOG => chọn Matrix => nhấn phím OK => chọn MatC => nhấn phím OK

Bước 5 nhấn phím EXE

Vậy định thức của ma trận đã cho là -843

6 Lời kết

Máy tính cầm tay CASIO fx 880 BTG ngoài hỗ trợ chúng ta tính định thức Det của ma trận còn hỗ trợ chúng ta thực hiện các phép tính với ma trận (cộng, nhân), tìm ma trận nghịch đảo, tìm ma trận bình phương, lập phương, tìm ma trận chuyển vị , tìm ma trận đơn vị và tìm ma trận lũy thừa với số mũ nguyên dương

Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết tiếp theo

Hãy chia sẽ nếu thấy hữu ích …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *