Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024
CASIO fx-580VN X

Bật / Tắt dấu phân cách ba chữ số cho CASIO fx 580 VN X

Tính đến thời điểm hiện tại, trong các dòng máy tính cầm tay được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép mang vào phòng thi chỉ có CASIO fx 580 VN X và CASIO fx 880 BTG có tính năng dấu phân cách ba chữ số

Tính năng phân cách chữ số sẽ giúp chúng ta đọc, viết một cách nhanh chóng và chính xác hơn, đặc biệt với các số có giá trị lớn

Trong những năm gần đây các bài toán thực tế đang được chú trọng nhiều hơn, việc gặp các số có giá trị lớn cũng thường xuyên hơn

Suy ra việc Bật / Tắt dấu phân cách chữ số cho máy tính cầm tay CASIO fx 580 VN X là một việc làm cần thiết

1 Các bước cài đặt dấu phân cách chữ số

Bước 1 nhấn phím SHIFT => nhấn phím MENU

Bước 2 nhấn phím => nhấn phím

Bước 3 nhấn phím 4 để chọn Digit Separator

Bước 4 nhấn phím 1 để chọn On / Bật tính năng phân cách hoặc nhấn phím 2 để chọn Off / Tắt tính năng phân cách

2 Một số chú ý

  • Tính năng dấu phân cách chữ số sẽ trở về cài đặt mặc định của nhà sản xuất nếu bạn khôi phục cài đặt gốc của máy tính cầm tay
  • Tính năng này chỉ khả dụng với các số có ít nhất bốn chữ số

3 Ví dụ minh họa

On / Bật
Off / Tắt

4 Lời kết

Thông thường mình sẽ Off / Tắt tính năng dấu phân cách ba chữ số trên máy tính cầm tay CASIO fx 580 VN X, chỉ bật lên khi cần thiết

Dưới đây là một số trường hợp mình sẽ cài đặt On / Bật …

  • Khi cần đọc, viết các số có giá trị lớn
  • Khi cần giải các bài toán về lãi suất ngân hàng
  • Khi cần giải các bài toán về dân số

Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết tiếp theo

Hãy chia sẽ nếu thấy hữu ích …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *