Thứ Hai, Tháng Bảy 15, 2024
CASIO fx-880BTG

Chuyển phân số thành liên phân số hữu hạn bằng CASIO fx 880 BTG

Xin chào tất cả các bạn

Hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn thủ thuật chuyển / biểu diễn phân số thành liên phân số hữu hạn bằng máy tính cầm tay CASIO fx 880 BTG

Thủ thuật này tuy không nhanh bằng thủ thuật ban hành giải thuật lập trình nhưng vẫn nhanh hơn nhiều so với việc chuyển bằng phương pháp Toán học thuần túy

1 Sơ lược về liên phân số hữu hạn

Cho phân số \frac{a}{b} với a, b là những số nguyên, b lớn hơn 0

Lúc bấy giờ áp dụng thuật toán Euclide cho hai số nguyên a, b ta sẽ chuyển được phân số \frac{a}{b} sang liên phân số hữu hạn [q_0; q_1, q_2, \dots, q_n]

\frac{a}{b}=q_0+\frac{1}{q_1+\frac{1}{q_2+\frac{1}{\cdots+\frac{1}{q_n}}}}

  • Biểu thức q_0+\frac{1}{q_1+\frac{1}{q_2+\frac{1}{\cdots+\frac{1}{q_n}}}} được gọi là liên phân số hữu hạn cấp n
  • q_0 là số nguyên, q_1, q_2, \dots, q_n là những số nguyên dương và q_n > 1
  • q_s được gọi là số hạn thứ s của liên phân số

Mỗi liên phân số hữu hạn biểu thị cho một số hữu tỉ và mỗi số hữu tỉ đều có thể biểu diễn dưới dạng một liên phân số hữu hạn

2 Các bước chuyển / biểu diễn

Giả sử mình cần chuyển phân số \frac{a}{b} thành liên phân số hữu hạn thì thực hiện tuần tự theo các chỉ dẫn bên dưới

Bước 1 tìm q_0

Bước 1.1 nhập tử số a

Bước 1.2 nhấn phím CATALOG => chọn Func Analysis => nhấn phím OK => chọn Remainder => nhấn phím OK

Bước 1.3 nhập mẫu số b => nhấn phím EXE

Lúc bấy giờ chúng ta sẽ tìm được thương q_0 và số dư r_0

Bước 2 tìm q_1

Bước 2.1 chỉnh sửa biểu thức đang hiển thị trên màn hình máy tính cầm tay thành A \div R F

Bước 2.2 nhấn phím VARIABLE => nhập mẫu số b => nhấn phím EXE => nhấn phím BACK => nhấn phím EXE

Lúc bấy giờ chúng ta sẽ tìm được thương q_1 và số dư r_1

Bước 3 tìm q_2

Nhấn phím VARIABLE => nhập thương r_1=> nhấn phím EXE => nhấn phím BACK => nhấn phím EXE

Lúc bấy giờ chúng ta sẽ tìm được thương q_2 và số dư r_2

Bước 4, Bước 5, Bước 6, …

Thực hiện tương tự Bước 3 đến khi nào số dư r_n bằng 0 thì dừng thủ thuật và kết luận liên phân số hữu hạn

3 Thực hành chuyển / biểu diễn

Chẳng hạn mình cần chuyển phân số \frac{289}{113} thành liên phân số hữu hạn thì thực hiện tuần tự theo các bước bên dưới

Bước 1 tìm q_0

Bước 1.1 nhập 289

Bước 1.2 nhấn phím CATALOG => chọn Func Analysis => nhấn phím OK => chọn Remainder => nhấn phím OK

Bước 1.3 nhập 113 => nhấn phím EXE

Ghi nháp [2;]

Bước 2 tìm q_1

Bước 2.1 chỉnh sửa biểu thức đang hiển thị trên màn hình máy tính cầm tay thành A \div R F

Bước 2.2 nhấn phím VARIABLE => nhập 113 => nhấn phím EXE => nhấn phím BACK => nhấn phím EXE

Ghi nháp [2;1]

Bước 3 tìm q_2

Nhấn phím VARIABLE => nhập 63 => nhấn phím EXE => nhấn phím BACK => nhấn phím EXE

Ghi nháp [2; 1, 1]

Bước 4 tìm q_3

Nhấn phím VARIABLE => nhập 50 => nhấn phím EXE => nhấn phím BACK => nhấn phím EXE

Ghi nháp [2; 1, 1, 3]

Bước 5 tìm q_4

Nhấn phím VARIABLE => nhập 13 => nhấn phím EXE => nhấn phím BACK => nhấn phím EXE

Ghi nháp [2; 1, 1, 3, 1]

Bước 6 tìm q_5

Nhấn phím VARIABLE => nhập 11 => nhấn phím EXE => nhấn phím BACK => nhấn phím EXE

Ghi nháp [2; 1, 1, 3, 1, 5]

Bước 7 tìm q_6

Nhấn phím VARIABLE => nhập 2 => nhấn phím EXE => nhấn phím BACK => nhấn phím EXE

Ghi nháp [2; 1, 1, 3, 1, 5, 2]

Vì số dư R=0 nên chúng ta dừng thủ thuật và kết luận liên phân số hữu hạn

Vậy liên phân số hữu hạn cần tìm là [2; 1, 1, 3, 1, 5, 2]

Xem thêm Chuyển liên phân số hữu hạn thành phân sốChuyển số vô tỉ sang liên phân số vô hạn

4 Lời kết

Đến đây mình đã hướng dẫn cho các bạn xong thủ thuật chuyển / biểu diễn phân số thành liên phân số hữu hạn bằng máy tính cầm tay CASIO fx 880 BTG

Các tính năng được sử dụng trong thủ thuật này là …

Xin chào tạm biệt và hạn gặp lại các bạn trong những bài viết tiếp theo

Hãy chia sẽ nếu thấy hữu ích …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *