Chủ Nhật, Tháng Sáu 16, 2024
CASIO fx-880BTG

Chuyển liên phân số hữu hạn thành phân số bằng CASIO fx 880 BTG

Xin chào tất cả các bạn

Hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn thủ thuật chuyển / biểu diễn liên phân số hữu hạn thành phân số bằng máy tính cầm tay CASIO fx 880 BTG

Thủ thuật này là một trong những thủ thuật chuyển nhanh nhất tính đến thời điểm hiện tại

Bạn không nên chuyển bằng cách nhập trực tiếp liên phân số hữu hạn, dễ sai sót và tốn khá nhiều thời gian

Ngoài ra, nếu liên phân số cần chuyển phức tạp thì máy tính cầm tay sẽ thông báo lỗi Stack ERROR

1 Sơ lược về liên phân số hữu hạn

Cho phân số \frac{a}{b} với a, b là những số nguyên, b lớn hơn 0

Lúc bấy giờ áp dụng thuật toán Euclide cho hai số nguyên a, b ta sẽ chuyển được phân số \frac{a}{b} sang liên phân số hữu hạn [q_0; q_1, q_2, \dots, q_n]

\frac{a}{b}=q_0+\frac{1}{q_1+\frac{1}{q_2+\frac{1}{\cdots+\frac{1}{q_n}}}}

  • Biểu thức q_0+\frac{1}{q_1+\frac{1}{q_2+\frac{1}{\cdots+\frac{1}{q_n}}}} được gọi là liên phân số hữu hạn cấp n
  • q_0 là số nguyên, q_1, q_2, \dots, q_n là những số nguyên dương và q_n > 1
  • q_s được gọi là số hạn thứ s của liên phân số

Mỗi liên phân số hữu hạn biểu thị cho một số hữu tỉ và mỗi số hữu tỉ đều có thể biểu diễn dưới dạng một liên phân số hữu hạn

2 Các bước chuyển / biểu diễn

Giả sử mình cần chuyển liên phân số hữu hạn [q_0; q_1, q_2, \dots, q_n] thành phân số thì thực hiện tuần tự theo các chỉ dẫn bên dưới

Bước 1 nhập q_n => nhấn phím EXE

Bước 2 nhấn phím Ans => nhấn phím SHIFT => nhấn phím  => nhấn phím + => nhấn phím x

Bước 3 nhấn phím TOOLS => chọn CALC => nhấn phím OK => nhập q_{n-1} => nhấn phím EXE => nhấn phím EXE

Bước 4 nhấn phím TOOLS => chọn CALC => nhấn phím OK => nhập q_{n-2} => nhấn phím EXE => nhấn phím EXE

Bước 5 nhấn phím TOOLS => chọn CALC => nhấn phím OK => nhập q_{n-3} => nhấn phím EXE => nhấn phím EXE

Bước n nhấn phím TOOLS => chọn CALC => nhấn phím OK => nhập q_0 => nhấn phím EXE => nhấn phím EXE

3 Thực hành chuyển / biểu diễn

Chẳng hạn mình cần chuyển liên phân số hữu hạn [2; 1, 1, 3, 1, 5, 2] thành phân số thì thực hiện tuần tự theo các bước bên dưới

Bước 1 nhập 2 => nhấn phím EXE

Bước 2 nhấn phím Ans => nhấn phím SHIFT => nhấn phím  => nhấn phím + => nhấn phím x

Bước 3 nhấn phím TOOLS => chọn CALC => nhấn phím OK => nhập 5 => nhấn phím EXE => nhấn phím EXE

Bước 4 nhấn phím TOOLS => chọn CALC => nhấn phím OK => nhập 1 => nhấn phím EXE => nhấn phím EXE

Bước 5 nhấn phím TOOLS => chọn CALC => nhấn phím OK => nhập 3 => nhấn phím EXE => nhấn phím EXE

Bước 6 nhấn phím TOOLS => chọn CALC => nhấn phím OK => nhập 1 => nhấn phím EXE => nhấn phím EXE

Bước 7 nhấn phím TOOLS => chọn CALC => nhấn phím OK => nhập 1 => nhấn phím EXE => nhấn phím EXE

Bước 8 nhấn phím TOOLS => chọn CALC => nhấn phím OK => nhập 2 => nhấn phím EXE => nhấn phím EXE

Vậy phân số cần tìm là \frac{289}{113}

Xem thêm Chuyển phân số thành liên phân số hữu hạnChuyển số vô tỉ sang liên phân số vô hạn

4 Lời kết

Đến đây mình đã hướng dẫn cho các bạn xong thủ thuật chuyển / biểu diễn liên phân số hữu hạn thành phân số bằng máy tính cầm tay CASIO fx 880 BTG

Khi sử dụng thủ thuật bạn phải hết sức chú ý nhập đúng thứ tự q_n, q_{n-1}, \dots , q_0 và nhấn đủ phím EXE

Xin chào tạm biệt và hạn gặp lại các bạn trong những bài viết tiếp theo

Hãy chia sẽ nếu thấy hữu ích …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *