Thứ Hai, Tháng Bảy 15, 2024
CASIO fx-880BTG

Cách giải bất phương trình bậc hai bằng CASIO fx 880 BTG

Bất phương trình bậc hai một ẩn ax^2+bx+c>0 hoặc ax^2+bx+c<0 hoặc ax^2+bx+c \geq 0 hoặc ax^2+bx+c \leq 0 với a \neq 0 là một trong những bất phương trình thường gặp nhất trong Toán học

Bất phương trình này có khá nhiều cách giải khác nhau, dưới đây là một số cách thường được sử dụng

  • Định lý về dấu của tam thức bậc hai
  • Bảng xét dấu
  • Máy tính cầm tay CASIO fx 880 BTG

Hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết các bước giải / các bước tìm tập nghiệm của bất phương trình bậc hai một ẩn bằng máy tính cầm tay CASIO fx 880 BTG

1 Các bước giải bất phương trình

Bước 1 nhấn phím HOME => sử dụng các phím điều hướng chọn Inequality => nhấn phím OK

Bước 2 chọn ax^2+bx+c => nhấn phím OK

Bước 3 chọn dấu của bất phương trình

Giả sử mình cần giải bất phương trình x^2+2x-3 \geq 0 nên chọn ax^2+bx+c \geq 0 => nhấn phím OK

Bước 4 màn hình soạn thảo các hệ số xuất hiện, lúc bấy giờ bạn hãy nhập các hệ số của bất phương trình

Lần lượt nhấn các phím  để nhập các hệ số 1, 2, -3

Bước 5 nhấn phím EXE để hiển thị tập nghiệm (nếu có)

Vậy tập nghiệm của bất phương trình đã cho là (- \infty, -3] \cup [1, + \infty)

2 Giải các bất phương trình bậc hai khác

Để giải các bất phương trình bậc hai khác tùy thuộc vào dấu của bất phương trình mới là cùng dấu hay khác dấu với bất phương trình vừa giải mà chúng ta sẽ thực hiện cho phù hợp

2.1 Cùng dấu với bất phương trình vừa giải

Bước 1 nhấn phím AC

Bước 2 màn hình soạn thảo các hệ số sẽ xuất hiện trở lại, nhập các hệ số của bất phương trình mới vào

2.2 Khác dấu với bất phương trình vừa giải

Bước 1 nhấn phím AC => nhấn phím

Bước 2 chọn lại dấu của bất phương trình mới => nhấn phím OK

Bước 3 màn hình soạn thảo các hệ số sẽ xuất hiện trở lại, nhập các hệ số của bất phương trình mới vào

3 Một số thông báo đặc biệt

Khi giải bất phương trình nếu màn hình xuất hiện thông báo …

  • No Solution có nghĩa bất phương trình vô nghiệm
  • All Real Numbers có nghĩa bất phương trình có vô số nghiệm

4 Chú ý khi nhập các hệ số

Khi giải bất phương trình bậc hai bằng máy tính cầm tay CASIO fx 880 BTG bạn cần chú ý nhập theo thứ tựđầy đủ các hệ số

Chẳng hạn …

Khi giải bất phương trình x^2+2 \leq 0 bạn phải nhập đầy đủ các hệ số là 1, 0, 2

Khi giải bất phương trình 2x+x^2+3>0 bạn phải nhập theo thứ tự các hệ số là 1, 2, 3

5 Lời kết

Máy tính cầm tay CASIO fx 880 BTG không chỉ giải được bất phương trình bậc hai một ẩn mà còn giải được bất phương trình bậc babất phương trình bậc bốn

Các bước giải bất phương trình bậc ba và bậc bốn hoàn toàn tương tự, tuy nhiên bạn cần chọn lại bậc của bất phương trình ở Bước 2 và chọn lại dấu của phương trình ở Bước 3

Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết tiếp theo

Hãy chia sẽ nếu thấy hữu ích …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *