Cách giải bất phương trình bậc ba bằng CASIO fx 880 BTG

Thông thường nếu sử dụng kiến thức Toán học để giải bất phương trình bậc ba một ẩn chúng ta sẽ

  • Cố gắng tìm ra một nghiệm của phương trình bậc ba tương ứng
  • Xét dấu phương trình tích (một phương trình bậc nhất và một phương trình bậc hai)
  • Kết luận tập nghiệm của bất phương trình đã cho

Trong trường hợp chúng ta chỉ cần tìm nhanh tập nghiệm của bất phương trình mà không quan tâm đến lời giải thì fx 880 BTG sẽ là một công cụ đắc lực

Dưới đây là chi tiết các bước giải nhanh / tìm nhanh tập nghiệm của bất phương trình bậc ba một ẩn bằng máy tính cầm tay CASIO fx 880 BTG

1 Các bước giải bất phương trình

Bước 1 nhấn phím HOME => sử dụng các phím con trỏ chọn Inequality => nhấn phím OK

Bước 2 chọn ax^3+bx^2+cx+d => nhấn phím OK

Bước 3 chọn dấu của bất phương trình

Giả sử mình cần giải bất phương trình x^3-2x^2-5x+6>0 nên chọn ax^3+bx^2+cx+d>0 => nhấn phím OK

Bước 4 màn hình soạn thảo các hệ số xuất hiện, lúc bấy giờ bạn hãy nhập các hệ số của bất phương trình

Lần lượt nhấn các phím  để nhập các hệ số 1, -2, -5, 6 của bất phương trình

Bước 5 nhấn phím EXE để giải bất phương trình và hiển thị tập nghiệm (nếu có)

Vậy tập nghiệm của bất phương trình đã cho là (-2, 1) \cup (3, + \infty)

2 Để giải các bất phương trình bậc ba khác

Để giải các bất phương trình bậc ba khác tùy thuộc vào dấu của bất phương trình mới là cùng dấu hay là khác dấu với bất phương trình vừa giải mà chúng ta sẽ thực hiện cho phù hợp

2.1 Cùng dấu với bất phương trình vừa giải

Bước 1 nhấn phím AC

Bước 2 màn hình soạn thảo các hệ số sẽ xuất hiện trở lại, nhập các hệ số của bất phương trình mới vào

2.2 Khác dấu với bất phương trình vừa giải

Bước 1 nhấn phím AC => nhấn phím

Bước 2 chọn lại dấu của bất phương trình mới => nhấn phím OK

Bước 3 màn hình soạn thảo các hệ số sẽ xuất hiện trở lại, nhập các hệ số của bất phương trình mới vào

3 Một số thông báo đặc biệt khi giải bất phương trình

Khi giải bất phương trình nếu màn hình xuất hiện thông báo …

  • No Solution có nghĩa bất phương trình đã cho vô nghiệm
  • All Real Numbers có nghĩa bất phương trình đã cho có vô số nghiệm

4 Một số chú ý khi nhập các hệ số

Khi giải bất phương trình bậc ba bằng máy tính cầm tay CASIO fx 880 BTG bạn cần chú ý nhập theo thứ tựđầy đủ các hệ số

Chẳng hạn …

Khi giải bất phương trình x^3-2x^2+3<0 bạn phải nhập đầy đủ các hệ số là 1, -2, 0, 3

Khi giải bất phương trình -2x^2+x^3+3x-2 \geq 0 bạn phải nhập các hệ số theo thứ tự là 1, -2, 3, -2

5 Lời kết

Việc giải bất phương trình bậc ba bằng máy tính cầm tay CASIO fx 880 BTG không có gì khó khăn, bạn chỉ cần nhập các hệ số theo đúng thứ tự và đầy đủ là kết quả sẽ chính xác tuyệt đối

Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết tiếp theo

Hãy chia sẽ nếu thấy hữu ích ...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *