Cách giải bất phương trình bậc bốn bằng CASIO fx 880 BTG

Tính đến thời điểm hiện tại, trong các dòng máy tính cầm tay của hãng CASIO được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép mang vào phòng thi chỉ có fx 580 VN X và fx 880 BTG là giải được bất phương trình bậc bốn

Đây thực sự là một tính năng tuyệt vời vì việc giải bất phương trình bậc bốn bằng phương pháp Toán học tốn khá nhiều thời gian

Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu cách giải / cách tìm tập nghiệm của bất phương trình bậc bốn một ẩn bằng máy tính cầm tay CASIO fx 880 BTG

1 Các bước giải bất phương trình

Bước 1 nhấn phím HOME => sử dụng các phím con trỏ chọn Inequality => nhấn phím OK

Bước 2 chọn ax^4+bx^3+cx^2+dx+e => nhấn phím OK

Bước 3 chọn dấu của bất phương trình

Giả sử mình cần giải bất phương trình x^4+2x^3-13x^2-14x+24>0 nên chọn ax^4+bx^3+\cdots+e>0 => nhấn phím OK

Bước 4 màn hình soạn thảo các hệ số xuất hiện, lúc bấy giờ bạn hãy nhập các hệ số của bất phương trình

Lần lượt nhấn các phím  để nhập các hệ số 1, 2, -13, -14, 24 của bất phương trình

Bước 5 nhấn phím EXE để giải bất phương trình và hiển thị tập nghiệm (nếu có)

Vậy tập nghiệm của bất phương trình đã cho là (- \infty, -4) \cup (-2, 1) \cup (3, + \infty)

2 Để giải các bất phương trình bậc bốn khác

Để giải các bất phương trình bậc bốn khác tùy thuộc vào dấu của bất phương trình mới là cùng dấu hay là khác dấu với bất phương trình vừa giải mà chúng ta sẽ thực hiện cho phù hợp

2.1 Cùng dấu với bất phương trình vừa giải

Bước 1 nhấn phím AC

Bước 2 màn hình soạn thảo các hệ số sẽ xuất hiện trở lại, nhập các hệ số của bất phương trình mới vào

2.2 Khác dấu với bất phương trình vừa giải

Bước 1 nhấn phím AC => nhấn phím

Bước 2 chọn lại dấu của bất phương trình mới => nhấn phím OK

Bước 3 màn hình soạn thảo các hệ số sẽ xuất hiện trở lại, nhập các hệ số của bất phương trình mới vào

3 Một số thông báo đặc biệt khi giải bất phương trình

Khi giải bất phương trình nếu màn hình xuất hiện thông báo …

  • No Solution có nghĩa bất phương trình đã cho vô nghiệm
  • All Real Numbers có nghĩa bất phương trình đã cho có vô số nghiệm

4 Một số chú ý khi nhập các hệ số

Khi giải bất phương trình bậc bốn bằng máy tính cầm tay CASIO fx 880 BTG bạn cần chú ý nhập theo thứ tựđầy đủ các hệ số

Chẳng hạn …

Khi giải bất phương trình x^4-2x^3+3x^2<0 bạn phải nhập đầy đủ các hệ số là 1, -2, 3, 0, 0

Khi giải bất phương trình -2x^3+x^4+3x^2-4x+5 \geq 0 bạn phải nhập các hệ số theo thứ tự là 1, -2, 3, -4, 5

5 Lời kết

Bất phương trình bậc bốn là bất phương trình đa thức có bậc cao nhất mà máy tính cầm tay CASIO fx 880 BTG có thể giải được

Nếu gặp bất phương trình bậc năm thì bạn có thể tìm cách biến đổi nó thành bất phương trình tích (một bậc nhất và một bậc bốn)

Lúc bấy giờ bạn đã có thể sử dụng fx 880 BTG để giải gián tiếp bất phương trình bậc năm

Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết tiếp theo

Hãy chia sẽ nếu thấy hữu ích ...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *