Thứ Hai, Tháng Năm 20, 2024
Tips CASIO fx-580VN XTips CASIO fx-880BTG

Xử lí nghiệm xấu khi giải phương trình bậc ba trên máy tính CASIO

Xin chào tất cả các bạn.

Máy tính cầm tay CASIO có thể giải được mọi phương trình bậc ba nhưng không phải bao giờ nghiệm thu được cũng hiển thị được dưới dạng căn thức, một số phương trình khi giải nghiệm sẽ hiển thị dưới dạng thập phân.

Lúc bấy giờ bằng cách này hay cách khác chúng ta cần chuyển chúng sang dạng căn thức.

Ở đây, do chúng ta sử dụng tính năng Equation (Polynomial) nên sẽ dựa vào định lí Vi ét đảo.

Khi nào nghiệm tìm được bằng tính năng giải phương trình Solver mới sử dụng môi trường bảng giá trị Table hoặc môi trường bảng tính Spreadsheet.

#1. Các bước xử lí

Bước 1. Sử dụng tính năng Equation (Polynomial) giải phương trình bậc ba

Bước 2. Lần lượt gán hai nghiệm đang hiển thị dưới dạng thập phân vào biến nhớ A và B

Bước 3.

  • Nếu hai nghiệm vừa gán là nghiệm thực thì chọn môi trường thông thường Calculate
  • Nếu hai nghiệm vừa gán là nghiệm phức thì chọn môi trường số phức Complex

Bước 4. Tính A+B và AB

Giả sử A+B=S và AB=P

Chú ý. Nếu S và P hiển thị dưới dạng thập phân hữu hạn hoặc thập phân vô hạn tuần hoàn thì bạn cần chuyển sang phân số

Bước 5. Sử dụng tính năng Equation (Polynomial) giải phương trình bậc hai một ẩn x^2-Sx+P=0

#2. Thực hành xử lí trên 880 BTG

Ví dụ 1. Giải phương trình 25x^3-70x^2+41x-2=0

Bước 1. Sử dụng tính năng Equation (Polynomial) giải phương trình bậc ba 25x^3-70x^2+41x-2=0

Bước 1.1. Nhấn phím HOME => chọn Equation => nhấn phím OK => chọn Polynomaial => nhấn phím OK => chọn ax^3+bx^2+cx+d => nhấn phím OK

Bước 1.2. Nhập 25 => nhấn phím EXE => nhập -70 => nhấn phím EXE => nhập 41 => nhấn phím EXE => nhập -2 => nhấn phím EXE

Bước 1.3. Nhấn phím EXE => nhấn phím EXE => nhấn phím EXE

Bước 2. Lần lượt gán hai nghiệm x_2x_3 vào biến nhớ A và B

Bước 2.1. Nhấn phím VARIABLE => chọn biến nhớ A => nhấn phím EXE => chọn Store => nhấn phím EXE

 

Bước 2.2. Nhấn phím VARIABLE => chọn biến nhớ  => nhấn phím EXE => chọn Store => nhấn phím EXE

Bước 3. Vì hai nghiệm x_2x_3 là nghiệm thực nên chọn môi trường thông thường Calculate

Nhấn phím HOME => chọn Calculate => nhấn phím OK

Bước 4. Tính A+B và AB

Bước 4.1. Nhập A+B => nhấn phím EXE

Bước 4.2. Nhập AB => nhấn phím EXE

Bước 5. Sử dụng tính năng Equation (Polynomial) giải phương trình bậc hai một ẩn x^2-\frac{4}{5}x+\frac{1}{25}=0

Bước 5.1. Nhấn phím HOME => chọn Equation => nhấn phím OK => chọn Polynomaial => nhấn phím OK => chọn ax^2+bx+c => nhấn phím OK

 

Bước 5.2. Nhập 1 => nhấn phím EXE => nhập -\frac{4}{5} => nhấn phím EXE => nhập \frac{1}{25} => nhấn phím EXE

Bước 5.3. Nhấn phím EXE => nhấn phím EXE

Vậy phương trình bậc ba đã cho có ba nghiệm là 2, \frac{2+\sqrt{3}}{5}\frac{2-\sqrt{3}}{5}

Ví dụ 2. Giải phương trình 7x^3-27x^2+20x-6=0

Thực hiện tương tự Bước 1 của Ví dụ 1 chúng ta thu được ba nghiệm

 

Thực hiện tương tự Bước 2 của Ví dụ 1 chúng ta gán được x_2x_3 vào biến nhớ AB

Vì hai nghiệm x_2x_3 là nghiệm phức nên chọn môi trường số phức Complex

Nhấn phím HOME => chọn Complex => nhấn phím OK

Thực hiện tương tự Bước 4Bước 5 của Ví dụ 1 chúng ta thu được

Vậy phương trình bậc ba đã cho có ba nghiệm là 3, \frac{3+\sqrt{5}i}{7}\frac{3-\sqrt{5}i}{7}

#3. Thực hành xử lí trên 580 VN X

Ví dụ 1. Giải phương trình 25x^3-70x^2+41x-2=0

Bước 1. Sử dụng tính năng Equation (Polynomial) giải phương trình bậc ba 25x^3-70x^2+41x-2=0

Bước 1.1. Nhấn phím MENU => chọn Equation => nhấn phím = => nhấn phím 2 => nhấn phím 3

Bước 1.2. Nhập 25 => nhấn phím = => nhập -70 => nhấn phím = => nhập 41 => nhấn phím = => nhập -2 => nhấn phím =

Bước 1.3. Nhấn phím = => nhấn phím = => nhấn phím =

Bước 2. Lần lượt gán hai nghiệm x_2x_3 vào biến nhớ A và biến nhớ B

Bước 2.1. Nhấn phím STO => nhấn phím (-)

Bước 2.2. Nhấn phím STO => nhấn phím

Bước 3. Vì hai nghiệm x_2x_3 là nghiệm thực nên chọn môi trường thông thường Calculate

Nhấn phím MENU => chọn Calculate => nhấn phím =

Bước 4. Tính A+B và AB

Bước 4.1. Nhập A+B => nhấn phím =

Bước 4.2. Nhập AB => nhấn phím = => nhập 0.04 => nhấn phím =

Bước 5. Sử dụng tính năng Equation (Polynomial) giải phương trình bậc hai một ẩn x^2-\frac{4}{5}x+\frac{1}{25}=0

Bước 5.1. Nhấn phím MENU => chọn Equation => nhấn phím = => nhấn phím 2 => nhấn phím

Bước 5.2. Nhập 1 => nhấn phím = => nhập -\frac{4}{5} => nhấn phím = => nhập \frac{1}{25} => nhấn phím =

Bước 5.3. Nhấn phím = => nhấn phím =

Vậy phương trình bậc ba đã cho có ba nghiệm là 2, \frac{2+\sqrt{3}}{5}\frac{2-\sqrt{3}}{5}

Ví dụ 2. Giải phương trình 7x^3-27x^2+20x-6=0

Thực hiện tương tự Bước 1 của Ví dụ 1 chúng ta thu được ba nghiệm

 

Thực hiện tương tự Bước 2 của Ví dụ 1 chúng ta gán được x_2x_3 vào biến nhớ A và biến nhớ B

Vì hai nghiệm x_2x_3 là nghiệm phức nên chọn môi trường số phức Complex

Nhấn phím MENU=> chọn Complex => nhấn phím =

Thực hiện tương tự Bước 4Bước 5 của Ví dụ 1 chúng ta thu được

Vậy phương trình bậc ba đã cho có ba nghiệm là 3, \frac{3+\sqrt{5}i}{7}\frac{3-\sqrt{5}i}{7}

#4. Lời kết

Trên đây là chi tiết các bước xử lí nghiệm xấu khi giải phương trình bậc ba bằng máy tính cầm tay CASIO.

Thủ thuật này sẽ giúp bạn giải quyết được hầu hết các phương trình bậc ba, trong một số ít trường hợp không giải quyết được thì cách duy nhất là bạn giải bằng phương pháp Toán học (phương pháp Cardano).

Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết tiếp theo.

Hãy chia sẽ nếu thấy hữu ích …

One thought on “Xử lí nghiệm xấu khi giải phương trình bậc ba trên máy tính CASIO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *