Thứ Hai, Tháng Bảy 15, 2024
CASIO fx-880BTG

Viết phương trình hồi quy tuyến tính bằng CASIO fx 880 BTG

Xin chào tất cả các bạn

Đối với hầu hết sinh viên học các ngành kỹ sư xây dựng, kinh tế, Toán học, … thì máy tính cầm tay gần như là một công cụ không thể thiếu trong quá trình học tập, đặc biệt là tính năng thống kê Statistics

Hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn viết nhanh phương trình hồi quy tuyến tính bằng máy tính cầm tay CASIO fx 880 BTG

1 Các bước viết phương trình hồi quy

Bước 1 mở ứng dụng Statistics

Bước 2 chọn thống kê hai biến x, y

Bước 3 nhập số liệu thống kê vào máy tính cầm tay

Bước 4 xác định giá trị a, b của phương trình hồi quy tuyến tính

2 Thực hành viết phương trình hồi quy

Điều tra ngẫu nhiên nhu cầu X (đơn vị: sản phẩm) về một loại hàng hóa và giá bán Y (đơn vị 100 000 đồng / sản phẩm) của một loại sản phẩm thu được bảng số liệu

Dựa vào bảng số liệu trên hãy viết phương trình hồi quy tuyến tính thực nghiệm Y theo X và tính hệ số tương quan mẫu giữa X và Y

Bước 1 mở ứng dụng Statistics

Nhấn phím HOME => chọn Statistics => nhấn phím OK

Bước 2 chọn thống kê hai biến x, y

Chọn 2-Variable => nhấn phím OK

Bước 3 nhập số liệu thống kê vào máy tính cầm tay

Bước 3.1 nhập các số liệu của cột X

Nhập giá trị thứ nhất => nhấn phím EXE => nhập giá trị thứ nhì => nhấn phím EXE => …

Bước 3.2 nhập các số liệu của cột Y

Nhấn phím  => nhấn phím  để chuyển con trỏ soạn thảo sang cột Y

Nhập giá trị thứ nhất => nhấn phím EXE => nhập giá trị thứ nhì => nhấn phím EXE => …

Bước 4 xác định giá trị a, b của phương trình hồi quy tuyến tính

Nhấn phím EXE => chọn Reg Results => nhấn phím OK => chọn y=a+by

Vậy phương trình hồi quy cần tìm là y=8.745153108+0.014466888x, hệ số tương quan cần tìm là r=0.980299624

3 Các giá trị đặc trưng

Nếu muốn tìm các giá trị đặc trưng thì bạn hãy nhấn phím EXE => chọn 2 – Var Results => nhấn phím OK

Quan sát màn hình kết quả tính toán chúng ta dễ dàng tìm được các giá trị đặc trưng như trung bình cộng, phương sai, độ lệch chuẩn, …

Xem thêm Cách tính toán / bấm thống kê biến đơn

4 Lời kết

Ứng dụng Statistic của máy tính cầm tay CASIO fx 880 BTG ngoài hỗ trợ chúng ta viết nhanh phương trình hồi quy tuyến tính còn hỗ trợ chúng ta tìm các giá trị đặc trưng

Ngoài ra ứng dụng Statistic còn hỗn trợ các loại thống kê biến đôi khác như biến đôi (x, y) hồi quy bậc hai y=a+bx+cx^2, biến đôi (x, y) hồi quy logarit y=a+b \cdot ln(x), biến đôi (x, y) e hồi quy hàm số mũ y=a \cdot e^\wedge(bx), biến đôi (x, y) ab hồi quy hàm số mũ y=a \cdot b^\wedge x, biến đôi (x, y) hồi quy lũy thừa y=a \cdot x^\wedge b và biến đôi (x, y) hồi quy nghịch đảo y=a+b/x    

Hãy chia sẽ nếu thấy hữu ích …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *