Chủ Nhật, Tháng Sáu 16, 2024
CASIO fx-580VN X

Tạo bảng giá trị trên máy tính cầm tay CASIO fx 580 VN X

Xin chào tất cả các bạn

Hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết các bước tạo bảng giá trị trên máy tính cầm tay CASIO fx 580 VN X

1 Cài đặt số hàm của bảng giá trị

Tùy thuộc vào từng bài toán cụ thể mà chúng ta sẽ cài đặt chỉ có một hàm f(x) hoặc có cả hàm f(x)g(x)

Bước 1 nhấn phím SHIFT => nhấn phím MENU

Bước 2 nhấn phím

Bước 3 nhấn phím 1 để chọn Table

Bước 4 nhấn phím 1 để Tắt hàm g(x) hoặc nhấn phím 2 để Bật hàm g(x)

Xem thêm Bật / Tắt hàm g(x) trong bảng giá trị

2 Số dòng

Số dòng của của bảng giá trị sẽ phụ thuộc vào số hàm

  • 45 dòng nếu chỉ có hàm f(x)
  • 30 dòng nếu có đồng thời hàm f(x)g(x)

3 Các bước thực hiện

Chẳng hạn chúng ta cần tạo bảng giá trị của hàm số f(x)=x+2g(x)=9x^2+2x+5 thì thực hiện tuần tự theo các bước bên dưới

Bước 1 nhấn phím MENU => nhấn phím 8 để chọn Table

Bước 2 gán hàm số x+2 vào f(x)

Nhập x+2 => nhấn phím =

Bước 3 gán hàm số 9x^2+2x+5 vào g(x)

Nhập 9x^2+2x+5 => nhấn phím =

Bước 4 khai báo phạm vi của bảng giá trị và bước nhảy

Giả sử mình cần tạo bảng giá trị trong phạm vi từ -5 đến 5 và bước nhảy là 1 thì thực hiện tuần tự theo các chỉ dẫn bên dưới …

Nhập -5 => nhấn phím = => nhập 5 => nhấn phím = => nhấn phím 1 => nhấn phím =

Bước 5 nhấn phím  để bắt đầu quá trình tạo bảng giá trị

Đến đây chúng ta đã hoàn thành việc tạo bảng giá trị của hàm số f(x)=x+2g(x)=9x^2+2x+5

4 Lời kết

Tính năng bảng giá trị của máy tính cầm tay CASIO fx 580 VN X khi được kết hợp với tính năng đạo hàm, tích phânSOLVE sẽ có rất nhiều giá trị trong học tập, kiểm tra và thi cử

Chẳng hạn …

  • Xét sự biến thiên (đồng biến, nghịch biến) của hàm số
  • Tìm cực trị (cực đại, cực tiểu) của hàm số
  • Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất (max, min) của hàm số

Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết tiếp theo

Hãy chia sẽ nếu thấy hữu ích …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *