Cách sử dụng các phím nhấn mới của CASIO fx 880 BTG

Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng các phím nhấn mới của máy tính cầm tay CASIO fx 880 BTG

Với mỗi phím nhấn mình sẽ giới thiệu biểu tượng, chức năng, ví dụ minh họa (nếu có) và chú ý (nếu có)

1 Phím HOME

Phím HOME tương tự như phím MENU trên máy tính cầm tay CASIO fx 580 VN X

Biểu tượng 
Chức năngHiển thị màn hình HOME

Màn hình HOME chứa các ứng dụng chính như …

2 Phím “PAGE UP” và “PAGE DOWN”

Biểu tượngPAGE UP
PAGE DOWN
 
Chức năngPAGE UP
PAGE DOWN
Cuộn màn hình lên
Cuộn màn hình xuống

Chú ý Phím  và  không có tên chính thức, PAGE UP và PAGE DOWN là tên do mình đặt

3 Phím SETTINGS

Phím SETTINGS tương tự như phím SETUP trên máy tính cầm tay CASIO fx 580 VN X

Biểu tượng 
Chức năngCài đặt máy tính

Các cài đặt của máy tính cầm tay CASIO fx 880 BTG được chia thành bốn nhóm là …

 • Cài đặt tính toán Calc Settings
 • Cài đặt hệ thống System Settings
 • Khôi phục cài đặt Reset
 • Hiển thị màn hình bắt đầu Get Started

Chú ý Nếu nhấn phím SETTINGS trong màn hình HOME sẽ hiển thị màn hình Get Started

4 Phím “BACK”

Biểu tượng 
Chức năngTrở lại

Chú ý Phím  không có tên chính thức, BACK là tên do mình đặt

5 Phím OK

Biểu tượng 
Chức năngSử dụng để lựa chọn các ứng dụng của màn hình HOME
Sử dụng để áp dụng các tùy chọn khi cài đặt SETTINGS

6 Phím VARIABLE

Phím VARIABLE tương tự như phím RECALL trên máy tính cầm tay CASIO fx 580 VN X

Biểu tượng 
Chức năngHiển thị danh sách các biến nhớ và giá trị hiện hành của chúng

7 Phím FUNCTION

Biểu tượng 
Chức năngĐịnh nghĩa hàm số
Sau khi định nghĩa bạn có thể sử dụng nhiều lần trong nhiều ứng dụng khác nhau

8 Phím CATALOG

Biểu tượng 
Chức năngHiển thị các danh sách lệnh, hàm và ký hiệu

Chú ý Tùy thuộc vào ứng dụng đang sử dụng mà phím CATALOG sẽ có chức năng tương ứng

Nhấn phím CATALOG khi đang sử dụng ứng dụng Calculate màn hình sẽ hiển thị

 • Func Analysis
 • Xác suất Probability
 • Numeric Calc
 • Angle / Coord / Sexa
 • Hyperbolic / Trig
 • Kí hiệu kĩ thuật Engineer Symbol
 • Hằng số khoa học Sci Constants
 • Chuyển đổi đơn vị Unit Conversions
 • Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học Atomic Table
 • Khác Other

9 Phím TOOLS

Phím TOOLS tương tự như phím OPTN trên máy tính cầm tay CASIO fx 580 VN X

Biểu tượng 
Chức năngHiển thị các thực đơn dùng để thực hiện chức năng dành riêng cho từng ứng dụng
Cấu hình các cài đặt

Chú ý Tùy thuộc vào ứng dụng đang sử dụng mà phím TOOLS sẽ có chức năng tương ứng

Nhấn phím TOOLS khi đang sử dụng ứng dụng Calculate màn hình sẽ hiển thị

 • CALC
 • Undo
 • Verify ON

10 Phím QR

Biểu tượngQR
Chức năngSử dụng để hiển thị QR Code

Chú ý Phím QR không thể nhấn trực tiếp, bạn cần nhấn phím rồi nhấn phím

11 Phím FORMAT

Phím FORMAT tương tự như phím  trên máy tính cầm tay CASIO fx 580 VN X

Biểu tượng 
Chức năngSử dụng để thay đổi dạng thức hiện thị của kết quả tính toán

Các dạng thức được máy tính cầm tay CASIO fx 880 BTG hỗ trợ là …

 • Standard
 • Thập phân Decimal
 • Thừa số nguyên tố Prime Factor
 • Kí hiệu kĩ thuật ENG Notation
 • Sexagesimal

Chú ý Không phải kết quả tính toán nào cũng có thể hiển thị đầy đủ các dạng thức vừa liệt kê

12 Phím EXE

Phím EXE tương tự như phím = trên máy tính cầm tay CASIO fx 580 VN X

Biểu tượng 
Chức năngSử dụng để thực hiện các phép tính

13 Lời kết

Trong phạm vi ngắn gọn của bài viết này mình chỉ trình bày sơ lược về cách sử dụng các phím nhấn mới của CASIO fx 880 BTG

Cách sử dụng chi tiết và đầy đủ sẽ được trình bày trong những bài viết khác

Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết tiếp theo

Hãy chia sẽ nếu thấy hữu ích ...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *