Chủ Nhật, Tháng Sáu 16, 2024
CASIO fx-580VN X

Cộng, nhân ma trận bằng CASIO fx 580 VN X

Xin chào tất cả các bạn

Tiếp nối mạch kiến thức về ma trận, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chi tiết các bước cộng, nhân hai ma trận bằng máy tính cầm tay CASIO fx 580 VN X

Không có phép tính trừ và chia các ma trận

1 Sơ lược về phép tính cộng và phép tính nhân ma trận

Hai ma trận phải có số dòng và số cột bằng nhau thì mới có thể thực hiện được phép tính cộng

Số lượng cột của ma trận thứ nhất phải bằng số lượng dòng của ma trận thứ nhì thì mới có thể thực hiện được phép nhân

2 Các bước thực hiện

Bước 1 mở phương thức ma trận

Bước 2 gán ma trận thứ nhất vào biến nhớ ma trận

Bước 3 gán ma trận thứ nhì vào biến nhớ ma trận

Bước 4 gọi ma trận thứ nhất

Bước 5 nhập phép tính

Bước 6 gọi ma trận thứ nhì

Bước 7 nhấn phím =

2 Cộng hai ma trận

Chẳng hạn mình cần cộng ma trận \left[\begin{matrix}3&2&4\\6&1&4\end{matrix}\right] và ma trận \left[\begin{matrix}1&6&9\\4&4&4\end{matrix}\right] thì thực hiện tuần tự theo các bước bên dưới

Bước 1 mở phương thức ma trận

Nhấn phím MENU => nhấn phím 4 để chọn Matrix

Bước 2 gán ma trận thứ nhất vào biến nhớ ma trận MatA

Bước 2.1 nhấn phím 1 để chọn MatA

Bước 2.2 nhấn phím 2 để khai báo ma trận đang gán có 2 dòng

Bước 2.3 nhấn phím 3 để khai báo ma trận đang gán có 3 cột

Bước 2.4 lần lượt nhấn các phím để nhập các phần tử của ma trận

Bước 3 gán ma trận thứ nhì vào biến nhớ ma trận MatB

Bước 3.1 nhấn phím OPTN => nhấn phím 1 để chọn Define Matrix

Bước 3.2 nhấn phím 2 để chọn MatB

Bước 3.3 nhấn phím 2 để khai báo ma trận đang gán có 2 dòng

Bước 3.4 nhấn phím 3 để khai báo ma trận đang gán có 3 cột

Bước 3.5 lần lượt nhấn các phím để nhập các phần tử của ma trận

Bước 4 gọi ma trận MatA

Bước 4.1 nhấn phím AC

Bước 4.2 nhấn phím OPTN => nhấn phím 3 để chọn MatA

Bước 5 nhấn phím +

Bước 6 gọi ma trận MatB

Nhấn phím OPTN => nhấn phím 4 để chọn MatB

Bước 7 nhấn phím =

Vậy ma trận \left[\begin{matrix}3&2&4\\6&1&4\end{matrix}\right] + \left[\begin{matrix}1&6&9\\4&4&4\end{matrix}\right] = \left[\begin{matrix}4&8&13\\10&5&8\end{matrix}\right]

  • Lúc bấy giờ ma trận tổng vừa tìm được sẽ tự động được lưu vào bộ nhớ MatAns
  • Bộ nhớ MatAns có chức năng tương tự như bộ nhớ độc lập Ans trong phương thức tính toán thông thường Calculate

4 Nhân hai ma trận

Chẳng hạn mình cần nhân ma trận \left[\begin{matrix}2&1\\1&1\\4&1\end{matrix}\right] và ma trận \left[\begin{matrix}9&7&3\\2&1&3\end{matrix}\right] thì thực hiện tuần tự theo các bước bên dưới

Bước 1 mở phương thức ma trận Matrix

Nhấn phím MENU => nhấn phím 4 để chọn Matrix

Bước 2 gán ma trận thứ nhất vào biến nhớ ma trận MatC

Bước 2.1 nhấn phím 3 để chọn MatC

Bước 2.2 nhấn phím 3 để khai báo ma trận đang gán có 3 dòng

Bước 2.3 nhấn phím 2 để khai báo ma trận đang gán có 2 cột

Bước 2.4 lần lượt nhấn các phím để nhập các phần tử của ma trận

Bước 3 gán ma trận thứ nhì vào biến nhớ ma trận MatD

Bước 3.1 nhấn phím OPTN => nhấn phím 1 để chọn Define Matrix

Bước 3.2 nhấn phím 4 để chọn MatD

Bước 3.3 nhấn phím 2 để khai báo ma trận đang gán có 2 dòng

Bước 3.4 nhấn phím 3 để khai báo ma trận đang gán có 3 cột

Bước 3.5 lần lượt nhấn các phím để nhập các phần tử của ma trận

Bước 4 gọi ma trận MatC

Bước 4.1 nhấn phím AC

Bước 4.2 nhấn phím OPTN => nhấn phím 5 để chọn MatC

Bước 5 nhấn phím \times

Bước 6 gọi ma trận MatD

Nhấn phím OPTN => nhấn phím 6 để chọn MatD

Bước 7 nhấn phím =

Vậy ma trận \left[\begin{matrix}2&1\\1&1\\4&1\end{matrix}\right] \times \left[\begin{matrix}9&7&3\\2&1&3\end{matrix}\right] = \left[\begin{matrix}20&15&9\\11&8&6\\38&29&15\end{matrix}\right]

Xem thêm Tính định thức của ma trận

5 Lời kết

Như các bạn đã biết, phép cộng và phép nhân hai ma trận không phải bao giờ cũng thực hiện được, tất nhiên trên máy tính cầm tay CASIO fx 580 VN X như cũng vậy

Số dòng, số cột phải thỏa mãn các quy tắc Toán học, trường hợp các bạn khai báo nhằm sẽ dẫn đến thông báo Dimension ERROR

Lúc bấy giờ bạn hãy nhấn phím AC rồi kiểm tra lại số chiều của ma trận

Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết tiếp theo

Hãy chia sẽ nếu thấy hữu ích …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *