Thứ Hai, Tháng Bảy 15, 2024
CASIO fx-880BTG

Tính giá trị lượng giác sin, cos, tan và cot bằng CASIO fx 880 BTG

Xin chào tất cả các bạn

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tính bốn giá trị lượng giác sin, cos, tancot bằng máy tính cầm tay CASIO fx 880 BTG

Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn hai cách, một cách “hại điện” và một cách cổ điển

  • Sử dụng ứng dụng hộp Toán học Math Box
  • Sử dụng các phím lượng giác sin, cos, tan cot

1 Cài đặt đơn vị góc cho fx 880 BTG

Tùy thuộc vào đơn vị góc của góc cần tính mà chúng ta sẽ cài đặt đơn vị góc cho fx 880 BTG

Giả sử mình cần tính các giá trị lượng giác của góc \frac{2\pi}{3} thì mình sẽ cài đặt đơn vị góc cho fx 880 BTG là rađian

Bước 1 nhấn phím SETTING => chọn Calc Settings => nhấn phím OK

Bước 2 chọn Angle Unit => nhấn phím OK

Bước 3 chọn Radian => nhấn phím OK

Bước 4 nhấn phím AC

Xem thêm Cài đặt đơn vị góc (Độ, Rađian, Građian) cho CASIO fx 880 BTG

2 Sử dụng ứng dụng hộp Toán học Math Box

Chẳng hạn mình cần tính bốn giá trị lượng giác sin, cos, tancot của góc \frac{2\pi}{3} thì thực hiện tuần tự theo các bước bên dưới

Bước 1 nhấn phím HOME => sử dụng các phím con trỏ chọn Math Box => nhấn phím OK

Bước 2 chọn Circle => nhấn phím OK

Bước 3 chọn \theta 1 => nhập \frac{2\pi}{3} => nhấn phím OK

Bước 4 chọn Execute => nhấn phím OK

Lúc bấy giờ fx 880 BTG sẽ tự động biểu diễn \frac{2\pi}{3} trên đường tròn lượng giác và tính luôn ba giá trị lượng giác sin, cos tan, riêng cot bạn hãy lấy nghịch đảo của tan

Vậy bốn giá trị lượng giác sin, cos, tan cot của góc \frac{2\pi}{3} là lượt là \frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2}, -\sqrt{3}\frac{1}{-\sqrt{3}} hay -\frac{\sqrt{3}}{3}

2 Sử dụng các phím sin, cos, tan và cot

Chẳng hạn mình cần tính bốn giá trị lượng giác sin, cos, tancot của góc \frac{2\pi}{3} thì thực hiện tuần tự theo các bước bên dưới

Bước 1 gán \frac{2\pi}{3} vào biến nhớ x

Bước 1.1 nhấn phím VARIABLE => chọn biến nhớ x

Bước 2 nhập \frac{2\pi}{3}

Bước 3 nhấn phím EXE => nhấn phím AC

Xem thêm Cách gán / STO giá trị vào biến nhớ trên CASIO fx 880 BTG

Bước 2 lần lượt tính bốn giá trị lượng giác của góc \frac{2\pi}{3}

Nhấn phím sin => nhấn phím x => nhấn phím EXE

Nhấn phím cos => nhấn phím x => nhấn phím EXE

Nhấn phím tan => nhấn phím x => nhấn phím EXE

Riêng cot chúng ta sẽ nhập \frac{1}{-\sqrt{3}} => nhấn phím EXE

Xem thêm Cách bấm cot và arccot trên CASIO fx 880 BTG

Vậy bốn giá trị lượng giác sin, cos, tan và cot của góc \frac{2\pi}{3} là lượt là \frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2}, -\sqrt{3}\frac{1}{-\sqrt{3}} hay -\frac{\sqrt{3}}{3}

3 Lời kết

Dễ thấy việc tính bốn giá trị lượng giác sin, cos, tancot của một góc bất kì trên máy tính cầm tay CASIO fx 880 BTG không có gì khó khăn

Chỉ có một chú ý là cần cài đặt đơn vị góc của fx 880 BTG phù hợp với đơn vị góc của góc cần tính là được

Giả sử mình cần tính các giá trị lượng giác của góc 120^o thì mình sẽ cài đặt đơn vị góc cho fx 880 BTG là độ

Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết tiếp theo

Hãy chia sẽ nếu thấy hữu ích …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *